Iată, neamurile pământului m-au părăsit – Pr. Iosif Trifa

Tabloul de mai sus reprezintă o vedenie ce i s‑a arătat proorocului Ieremia.

„Şi a întins Domnul mâna Sa către mine – scrie Ieremia (cap. 1) – şi S-a atins de gura mea şi a zis către mine: «Ce vezi tu, Ieremia?» Şi am răspuns: toiag de nuc văd şi căldare arzând văd şi faţa ei dinspre miazănoapte. Şi a zis Domnul către mine: «Dinspre miazănoapte se vor aţâţa relele peste toţi cei ce locuiesc pe pământ. Pentru că, iată, Eu chem toate neamurile pământului şi voi grăi către ele cu judecată pentru toată răutatea lor, căci M-au părăsit pe Mine şi au jertfit dumnezeilor străini şi s-au închinat idolilor»… «Pentru acestea, iată, chem sabie asupra tuturor celor ce locuiesc pe pământ»“ (Ieremia 25, 29).

Această vorbire a lui Dumnezeu cu Ieremia o arată imaginea de alături. Proorocul Ieremia a scris profeţiile de mai sus pentru vremurile de atunci şi pentru oamenii de atunci, dar ele se potrivesc şi pentru vremurile şi oamenii de acum. Chipul de alături este parcă icoana şi oglinda lumii de astăzi. În dreapta lui se văd doi oameni ce tămâiază un viţel, adică un idol. Asta înseamnă păcatele oamenilor de atunci şi de acum. În stânga se văd ivindu-se ostaşi înarmaţi. Asta înseamnă pedeapsa necazurilor şi războaielor pentru păcatele oamenilor. În mijloc se vede Domnul Dumnezeu, Care, prin gura proorocului Ieremia, vesteşte pedeapsa şi-i cheamă pe oameni la îndreptare. Asta înseamnă că şi astăzi Dumnezeu îi cheamă pe oameni la îndreptare. Scripturile sunt glasul Domnului şi chemarea Domnului la îndreptare. „Pe Mine, izvorul apei vieţii, M-aţi părăsit“ – zice Domnul şi astăzi către noi (Ieremia 2, 13) – şi v‑aţi făcut vouă idoli din bani, din plăceri, beţii, chefuri, pofte şi alte fărădelegi; de aceea, „iată, vin zile când voi face să se audă iarăşi strigare de război“ (Ieremia 49, 2) şi „vă voi da săbiei“ (Isaia 65, 1) şi războaielor. „Ascul­tă, pământule, iată, Eu aduc peste aceşti oameni rele din care nu vor mai putea scăpa“ (Ieremia 11, 11) şi „necazuri care n-au fost de la începutul lumii până acum“ (Matei 24, 21). Oare vremurile grele de azi nu sunt ele o dovadă că, iată, noi am ajuns plinirea Scripturilor de mai sus?

Creştinilor! În imaginea de mai sus puteţi vedea şi toiagul ce s-a arătat lui Ieremia. Stă deasupra celor doi oameni ce tămâiază idolul; despre acest toiag a zis Domnul că înseamnă: „am privegheat destul pentru cuvintele Mele, să le facă pe ele oamenii“. După ce însă popoarele n-au ascultat mustrările Domnului, iată celălalt semn, din stânga: căldarea arzând. Asta înseamnă: „re­lele ce se vor aţâţa peste toţi cei ce locuiesc pământul“. Aceste semne parcă stau şi deasupra omenirii de azi. Dar, în loc să se îndrepte, parcă oamenii mai răi se fac şi de aceea, de nu ne vom întoarce, ne aşteaptă şi pe noi semnul din stânga, „căldarea arzând“, adică necazuri şi mai mari, războaie şi mai înfricoşate.

Chipul de mai sus stă ca o chemare către omenire şi către popoare, să-şi îndrepte purtările; alt­cum, pedeapsa stă gata să plece la drum.

Cititorule! Învăţătura din chipul de mai sus nu este numai pentru popoare, ci şi pentru mine şi tine. Cercetează-te, nu cumva şi tu slujeşti idolilor: păcatelor şi plăcerilor? Ia seama că toiagul mustrării stă deasupra capului tău. Domnul te mustră şi te cheamă la viaţă. Auzi tu glasul Lui şi alegi viaţa sau rămâi cu idolii şi cu pieirea ta sufletească?

Preot Iosif Trifa, Citiri şi tâlcuiri din Biblie