Golgota – Pr. Iosif Trifa

În Biblie  ne spune prorocul Ezechiel că i s-a arătat odată următoarea vedenie:

«O apă văzut-am curgând din lăcașul Domnului. Un om mi-a zis «treci apa». Și am intrat în apă și apa la început ajungea până la glezne, apoi până la genunchi și pe urmă s-a făcut râu mare până la brâu. Și omul mi-a zis: Aceasta este «apa iertării» «şi această apă va intra în marea moartă şi vărsându-se în mare, apele ei se vor vindeca… Și se va însănătoși și va trăi tot acela peste care va curge râul… și pe lângă acest râu vor crește tot felul de pomi roditori și nu se va sfârși rodul lor pentru că apele care-i udă din cele sfinte ies»… (Ezechiel cap. 47).

Așa este și jertfa lui Iisus de pe Golgota. Jertfa Crucii a deschis un izvor din care curge sângele și apa iertării și a mântuirii noastre sufletești. Râul ce izvorăște din Golgota curge spre marea cea moartă a acestei vieți ca să-i vindece apele. De 1923 de ani curge mereu acest râu al vieții, dar marea cea moartă a omenirii nu s-a mai vindecat deplin, ci parcă acum s-a făcut mai moartă și mai plină cu mortăciuni sufletești ca oricând. Asta vine de acolo că nu toți oamenii au primit cu destulă înțelegere și cu destulă credință darul ce ni-l dă Golgota cu jertfa ei.

Cititorule! Și tu trebuie să ai o Golgotă a ta. Aceasta este Golgota ta: «tot cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să vină după Mine» (Luca 9,23). «Omul nostru cel vechi cu Hristos împreună s-a răstignit ca noi să nu mai slujim păcatului» (Romani 6, 6). Asta înseamnă să-ți răstignești păcatele și năravurile tale cele rele, să ieși din tine însuți și să trăiești pentru alții. Dar tu niciodată nu vei putea sui această Golgotă dacă n-ai primit darul și tăria ce o dă jertfa Crucii.

Cititorule! Acest dar este râul pe care l-a văzut Ezechiel. Acest râu curge pe lângă tine. Lasă-l să intre în viața ta căci tot omul «peste care va curge acest râu se va însănătoși și va trăi».

Când și eu și tu, cititorule, când și vecinul meu și al tău vom înțelege darul ce-l dă jertfa Crucii de pe Golgota și vom lăsa râul acestui dar să intre și să ne copleșească viața noastră, atunci și numai atunci marea cea moartă a vieții oamenilor și omenirii de azi «se va însănătoși».

Preot Iosif Trifa, Ziarul Lumina Satelor, anul 1922, nr. 13, pag. 1