De ce s-a făcut om Iisus? – Pr. Iosif Trifa

Din învățăturile lui Sundar Singh

Sunt câţiva ani de când am întâlnit în munţii Himalaia un om care avea mai multe sute de oi. Pierzându-i-se câteva din oile sale, fiind rătăcite ori bolnave pe munte, el pretinse ciobanilor săi să plece în căutarea lor, dar aceştia n-au voit, de frica fiarelor sălbatice.

Atunci stăpânul se hotărî să meargă el însuşi în căutarea turmei sale pierdute, pentru a o găsi şi scăpa.

Gândindu-se şi chibzuind asupra planului său, îşi zise: „Dacă mă voi duce aşa cum sunt, oile nu mă vor recunoaşte. Ele cunosc pe ciobanii mei, care le-au dus la păşune, dar pe mine nu mă vor cunoaşte defel. Va trebui să arat ca o oaie şi atunci mă vor urma”. Acest om făcu atunci un lucru extraordinar: el se acoperi cu o piele mare de oaie şi ieşi astfel îmbrăcat, silindu-se să umble ca o oaie.

Găsind oile, acestea nu s-au sfiit deloc la vederea acestei fiinţe care le era asemenea şi astfel le-a putut aduce la tărla lor.

Foarte fericit că scăpase toate oile rătăcite, stăpânul se dezbrăcă de pielea de oaie. Oile se uitau cu uimire; ele crezuseră că au de-a face cu o soaţă de a lor şi iată că era un om. El se făcuse asemenea unei oi numai pentru iubirea oilor sale.

Iisus Hristos, Care este Dumnezeu, Se făcu om pentru iubirea celor pe care voia să-i scape, fiind pierduţi. Orbii spirituali din timpurile noastre spun că Iisus n-a fost decât un om, dar va veni timpul când vor înţelege că El este Fiul lui Dumnezeu, care S-a făcut om pentru a scăpa omenirea pierdută. Numai cei Care se roagă Îl pot înţelege şi cunoaşte pe Iisus Dumnezeu. Acum câţiva ani, eu însumi nu cunosteam pe Hristos aşa cum este, ci credeam că El este un om mare. Slavă Lui că mi-a deschis înţelegerea să-L cunosc şi să-L primesc ca pe Domnul şi Mântuitorul sufletului meu.

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1927, nr. 52, pag. 5