De ce s-a făcut om Iisus, Fiul lui Dumnezeu? – Pr. Iosif Trifa

Din învățăturile lui Sundar Singh

Sunt câțiva ani de când am întâlnit în munții Himalaya un om care avea mai multe sute de oi. Pierzându-i-se câteva din oile sale, fiind rătăcite ori bolnave pe munte, el pretinse ciobanilor săi să plece în căutarea lor, dar aceștia n-au voit, de frica fiarelor sălbatice. Atunci stăpânul se hotărî să meargă el însuși în căutarea turmei sale pierdute, pentru a o găsi și scăpa. Gândindu-se și chibzuind asupra planului său, își zise: „Dacă mă voi duce așa cum sunt, oile nu mă vor recunoaște. Ele cunosc pe ciobanii mei, care le-au dus la pășune, dar pe mine nu mă vor cunoște defel. Va trebui să semăm cu o oaie și atunci mă vor urma.”

Acest om făcu atunci un lucru extraordinar. El se acoperi cu o piele mare de oaie și ieși astfel îmbrăcat, silindu-se să umble ca o oaie. Găsind oile, acestea nu s-au sfiit deloc la vederea acestei ființe care le era asemenea și astfel le-a putut aduce la târla lor.

Foarte fericit că scăpase toate oile rătăcite, stăpânul se dezbrăcă de pielea de oaie. Oile se uitau cu uimire; ele crezuseră că au de-a face cu o soață de a lor și iată că era un om. El se făcuse asemenea unei oi numai pentru iubirea oilor sale.

Iisus Hristos, care este Dumnezeu, se făcu om pentru iubirea celor pe care voia să-i scape, fiind pierduți. Orbii spirituali din timpurile noastre spun că Iisus n-a fost decât un om, dar va veni timpul când vor înțelege că El este Fiul lui Dumnezeu care S-a făcut om pentru a scăpa omenirea pierdută. Numai cei care se roagă îl pot înțelege și cunoaște pe Fiul Lui Dumnezeu.

Acum câțiva ani, eu însumi nu cunoșteam pe Hristos așa cum este, ci credeam că El este un om mare. Slavă Lui că mi-a deschis înțelegerea să-L cunosc și să-L primesc ca pe Domnul și Mântuitorul meu.

Preot Iosif Trifa, Ziarul Lumina Satelor, anul 1927, nr. 52, pag. 5