Chemare pentru cei tineri – Ioan Marini

Dacă vrei să fii binecuvântat, iubite tinere, intră de curând în slujba Domnului. Începe să lucrezi din tinerețe să lucrezi pentru El. Lucrul făcut târziu nu poate fi pus alături de cel făcut în ceasurile de dimineață. Și tu ai lăsat să treacă atâția ani, fără să faci ceva! Nimic n-ai adunat! Nici o roadă n-ai adus! Trecut-au anii și tu tot nemântuit!…

Nu mai pierde vremea!  Nu mai sta în nepăsare și în nelucrare! Nu mai întârzia nici un ceas. Vino degrabă la Iisus.Mergi la Mântuitorul răstignit, predă-te Lui și slujește-L. Face să-I slujești Lui! Iată-L cum stă cu coroana de spini pe cap, suferind chinurile crucii pentru tine. Smulge-te din lanțul nepăsării și al păcatului, vino la El, dă-I Lui zilele pe care le mai ai de trăit de aici înainte și roagă-L să te ierte, că de atâta vreme ai trăit fără să-L iubești și fără să-I slujești.

Iar acelora dintre noi, care se găsesc la vârsta de 30, 40 de ani și sunt fără lucru, aș vrea să le strig cu toată puterea, în Numele Domnului Iisus Hristos: Veniți la El, mărturisiți-I trândăvia și toate celelalte păcate ale voastre, căutați harul și îndurarea Sa și slujiți-I, cum puteți mai bine.

Dar ar putea să spună cineva: A sluji lui Dumnezeu este greu și anevoios, o trudă mare. Dar nu este așa! Lucrarea pe care o cere Domnul de la noi este foarte potrivită pentru noi. El nu ne trimite unde nu putem merge și nu ne încarcă cu poveri pe care nu le putem duce. Nu! Ci El vrea să ne ducă la cunoștința că suntem păcătoși, pentru ca să venim la El; vrea să ne dăm seama bine de lucrul acesta: că este bucuria noastră, este datoria noastră, folosul nostru deosebit să ostenim pentru El și să vestim virtuțile Aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.

Când văd tineri sau tinere care se găsesc în floarea vârstei și încă nu s-au întors la Dumnezeu, mă gândesc că nici diavolul, nici lumea, nici păcatul nu trebuie să-i aibă, ci ar trebui să fie în totul ai lui Hristos. El este un Domn și un Mântuitor așa de bun, că aș vrea să văd toată lumea la picioarele Lui. El este vrednic ca toți îngerii să I se plece și toți prinții să-I slăvească Numele. Ar fi foarte bine dacă ai face și tu acest lucru! Ce viață ai putea să duci după aceea! De cât folos, de câtă fericire și de câtă binecuvântare ai avea parte!

Întrați în slujba Lui, tinerilor, încă de pe acum! Nu vă va părea rău! Înscrieți-vă chiar astăzi în rândurile voluntarilor Crucii și porniți la lucru, la luptă, la suferință pentru Hristos!

La luptă, iubiți tineri, în lucrarea Domnului Hristos, în slujba Lui, în mărturisirea numelui Său scump!  Mâna pe plug și privirea înainte! Țintă la El!

 

Ioan Marini – Revista “Familia Creştină”