Cercetați Scripturile!

“Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5, 39)

Am recomandat mult și demult Biblia. Ani de zile am îndemnat poporul neîncetat să citească Biblia. De ani de zile am spus mereu ce Carte scumpă și sfântă este Biblia.

Ținem însă să spunem că această recomandare nu e a noastră. Ea nu pornește numai de la noi. Recomandarea vine de la Însuși Dumnezeu, de la Fiul Său. Biblia este o carte pe care o recomandă Însuși Fiul lui Dumnezeu cu cuvintele din Evanghelia de la Ioan 5, 39.

Cărțile, de regulă, se recomandă cititorilor; și în privința aceasta, Biblia este o Carte unică în felul ei. O recomandă Însuși Fiul lui Dumnezeu.

“Cercetați Scripturile! zice Domnul. Și Mă veți afla în ele pe Mine.” Aceasta este taina cea mare și puterea cea mare a Bibliei: în ea Îl afli cu adevărat pe Iisus Mântuitorul.

În Biblie vorbește cu tine Însuși Fiul lui Dumnezeu, vorbește cu tine într-o limbă pe care nici o altă limbă omenească nu o poate grăi.

Oricât ți s-ar vorbi despre Iisus, niciodată nu Îl vei putea cunoaște așa de bine ca atunci când vorbești cu El prin Biblie și îți vorbește El din Biblie.

Eu, de câte ori citesc în Biblie, mă întâlnesc cu Dumnezeu, vorbesc cu El și El vorbește cu mine. Eu, de câte ori citesc în Noul Testament, mă întâlnesc cu Preadulcele meu Mântuitor, vorbesc cu El și El vorbește cu mine. Eu L-am aflat cu adevărat pe Mântuitorul în Biblie și în întâlnirea pe care mi-a făcut-o El în izbeliștile vieții.

Cercetați Scripturile! – zice Domnul – și veți afla în ele viață! În Biblie este ceva ce nu-i din lumea acesta. În Biblie este o putere ce vine de Sus, din cer. Este o mângâiere ce vine de Sus, din cer. Este o învățătură ce vine de Sus, din cer. Este viața cea veșnică ce vine de Sus, din cer.

În Biblie este ceva ce nu se poate spune, ci numai se simte. Ca să poți afla comoara din Biblie, trebuie tu însuți s-o cauți. Ca să poți afla dulceața din Biblie, trebuie tu însuți s-o guști.

Un credincios cercetase odată pe un cunoscut de-al lui, un om bogat, dar necredincios. Mergând într-o grădină încărcată cu poame, bogatul îi zise:

Mă tot mir ce plăcere afli tu în Biblia ta; uite, plăcerea mea este această frumoasă grădină, pe care n-o dau pe toate cărțile tale!

Credinciosul nu răspunse la aceasta nimic. Dar, mergând mai departe, oaspetele, arătând spre un pom încărcat de pere mari și frumoase, zice:

Păcat însă că, la mâncare, nu sunt de nici o treabă!

Ce grăiești, prietene? se supără gazda. Acesta este un soi adus din străinătate. Perele lui sunt mai dulci decât zahărul! Ia gustă numai, să vezi!

Ei, vezi? răspunse credinciosul. Așa e și cu Biblia mea. În ea este o dulceață necunoscută, o dulceață ce întrece toate dulcețile din lume. Ia gustă numai, să vezi! Gustă mai întâi, citește mai întâi în Biblie și apoi mai întreabă ce plăcere aflu eu în cartea aceasta!

“Cercetați Scripturile!” zice Domnul. Acesta este cel mai tare răspuns pentru aceia care sunt contra cercetării Scripturii.

 

Preot Iosif Trifa, Biblia - Cartea Vieții