Prima Pagină

Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă! – Traian Dorz

Psalmul 29, versetul 1

Orice suflet care este undeva pe pământ în vreun loc un adevărat fiu al lui Dumnezeu Tatăl, acela va da slavă şi închinare Domnului nostru Iisus Hristos, Unicul Chip şi Unica Înfăţişare Văzută a Fiinţei Nevăzute de nimeni, a Slăvitului şi Fericitului Dumnezeu (Evrei 1, 3).

Nimeni nu s-a suit în cer – Traian Dorz

„Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul Omului, Care este în cer. “ (Ioan 3, 13)

Nimeni nu s-a suit singur, prin puterea sa, în cer, afară de Hristos. El Singur S-a suit prin puterea Sa, ducând împreună cu El și după El pe toți cei care sunt ai Lui (1 Corinteni 15, 20-23, Coloseni 4, 18).

Evanghelia dinaintea Înălțării Sfintei Cruci – Pr. Iosif Trifa

Zis-a Domnul: „Nimeni nu s-a Suit în cer, fără numai Cel ce S-a pogorât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. Şi precum Moise a înălțat şarpele în pustie aşa se cade a Se înălța Fiul Omului. Ca tot cel ce crede întru El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Că aşa a iubit Dumnezeu lumea, cât şi pe Fiul Său, Cel unul născut, L-a dat, ca tot cel ce crede întru El să nu piară,ci să aibă viața veşnică. Că n-a , trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea; ci ca să se mântuiască lumea prin El” (Ioan 3, 13-17).

Toată Scriptura de Dumnezeu este insuflată – Pr. Iosif Trifa

Autorul Sfintei Scripturi este Dumnezeu Însuşi. Dumnezeirea a scris această Carte prin insuflare, prin inspirație; Duhul Sfânt a inspirat pe scriitorii Bibliei, adică i-a însuflețit şi le-a dat în gând să scrie adevărul cel veşnic şi descoperirea lui Dumnezeu.

Îl preamăresc prin cântările mele – Traian Dorz

Psalmul 28, versetul 7

Cerurile sunt pline de cântările de laudă şi de preamărire ale lui Dumnezeu, cântări pe care I le aduc fără încetare creaturile Sale, cele care au rămas în fericirea ascultării de voia Lui şi se bucură de lumina Prezenţei Sale…

Apostolul duminicii a 11-a după Rusalii (I) – Traian Dorz

Pecetea apostoliei mele

Fiecare avem în lumea asta şi din lupta asta sfântă a vestirii Evangheliei o adunare scumpă, de care suntem mai legaţi decât oricare alta. Şi nişte suflete scumpe de care suntem legaţi mai mult decât oricare altele.

Nu mă lăsa fără răspuns, Doamne… – Traian Dorz

Psalmul 28, versetul 1

Nu este strigăt de rugăciune adâncă şi fierbinte la care bunul Dumnezeu să nu răspundă în vreun fel. Numai mintea noastră, prea neatentă adesea, nu aude şi nu înţelege răspunsul Lui. Uneori Domnul răspunde îndată… Răspunde grabnic atunci când primejdia este foarte aproape de noi sau când vremea ajutorului Său este sosită sau când rugăciunea este strigată cu putere şi disperare din tot sufletul răscolit.

O mare minune: Cine a scris Biblia? – Pr. Iosif Trifa

Cine a scris Biblia? Răspunsul la această întrebare este şi el o minune, o mare minune, ce ea singură ar trebui să-i aplece pe toţi necredincioşii în faţa acestei Cărţi.

Vindecarea lunaticului – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea s-a apropiat către Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui şi zicând: „Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi rău pătimeşte; că de multe ori cade în foc şi de multe ori în apă. Şi l-a adus pe dânsul la ucenicii Tăi, și n-au putut să-l vindece pe el”. Iar Iisus, răspunzând, a zis: „O, neam necredincios şi îndărătnic! Până când voi fi cu voi? Până când voi suferi pe voi? Aduceți-l pe el aici la Mine”. Şi l-a certat pe el Iisus, şi a ieşit dracul dintr-însul, şi s-a tămăduit copilul din ceasul acela ”… (citiți pe larg această evanghelie la Matei 17, 14-21).

Fața Ta, Doamne, o caut – Traian Dorz

Psalmul 27, versetul 8

Dacă această singură grijă o avem noi întotdeauna, nici o altă îngrijorare nu trebuie să mai avem în inima noastră niciodată (Matei  6, 31). Dacă totdeauna ochii şi inima noastră vor căuta Faţa lui Dumnezeu, ca să o cinstească, ascultându-L pe Domnul în tot ce-i cere şi împlinind cu fapta tot ceea ce ştim că este plăcut acestei Feţe, putem fi deplin liniştiţi în faţa tuturor celorlalte feţe…

Top