Auzi-mă, Doamne, auzi-mă… – Pr. Iosif Trifa

Prin rugăciune a coborât sf. Ilie prorocul foc și ploaie din cer… Focul l-a coborât peste jertfa sa când a făcut de rușine pe preoții lui Baal, iar ploaia a coborât-o când Domnul încuiase cerul trei ani de zile (I Regi 180, 16-46).

Prin rugăciune a încuiat Ilie prorocul cerul și tot prin rugăciune l-a descuiat. Rugăciunea este o cheie minunată cu ajutorul căreia putem descuia cămara tuturor darurilor și bunătăților cerești. Ce dar mare este nouă rugăciunea! Și ce mult ar trebui să ne rugăm, mai ales în aceste vremi când cerul ce sus ne pedepsește cu atâtea urgii și greutăți. Oarecând, Ilie prorocul a încuiat cerul cu rugăciunea. Noi l-am încuiat cu fărădelegile noastre și îl vom putea descuia cu rugăciunile noastre stropite de lacrimile căinței.

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1929, nr. 29, pag. 5