Armele ostaşilor de sub steag – Iosif Trifa

Chipul de mai sus arată o întâmplare din Biblie. Iosua (Isus Navi) ajunsese cu israelitenii, în calea lor spre Canaan, la cetatea duşmană Ierihon. Iosua şi poporul stăteau amărâţi şi abătuţi în faţa acestei puternice cetăţi. Atunci Iosua a ridicat ochii în sus şi iată, a văzut un om înarmat înaintea lui şi sabie scoasă din teacă era în mâna lui; şi apropiindu-se, Iosua a zis lui: „Eşti dintre ai noştri sau dintre potrivnicii noştri?”. Iar el a zis: ,,Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului şi acum am venit”. Şi a căzut Iosua cu faţa la pământ şi a zis: „Doamne, ce porunceşti robului tău?”. Şi ne spune Biblia mai departe cum l-a învăţat Domnul pe Iosua să înconjoare Ierihonul de şapte ori, ca să-l poată cuprinde. (Citiţi în cartea lui Iosua 5, 13-15).

Această întâmplare este plină de învăţătură şi pentru noi, iubiţi cititori. Ca odinioară Iosua şi israelitenii, şi noi suntem în drum spre Canaanul făgăduinţei, spre mântuirea noastră sufletească. Dar şi în calea noastră stă un Ierihon plin de duşmani: diavolul cu patimile şi ispitele acestei lumi. Acest Ierihon trebuie biruit şi cucerit, dar cum îl vom birui dacă nu ne înarmăm împotriva lui? Iosua cu poporul lui erau înarmaţi din creştet până în tălpi şi tot se temeau; dar tu, creştine, că stai cu mâinile goale în faţa vrăjmaşului diavol şi nu te temi, nu te înfricoşezi? „Îmbrăcaţi-vă în toate armele lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel, ca să puteţi sta împotriva diavolului… încingându-vă mijlocul vostru cu adevărul, îmbrăcându-vă cu zaua dreptăţii. Peste toate, luând pavăza credinţei şi coiful mântuirii; luaţi şi sabia Duhului Sfânt, care este Cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni 6, 11-17). Cu aceste arme trebuie să te înarmezi şi tu, iubite cititorule. Când eşti astfel înarmat, faci parte din „oştirea Domnului” şi „căpetenia Oştirii Domnului” te va duce şi pe tine la biruinţă. Citiţi în Biblie cum îl îmbărbătează Domnul pe Iosua, zicându-i: „Nu te teme, căci Eu cu tine sunt şi nimic nu va putea sta împotriva ta. Întăreşte-te, îmbărbătează-te. Nu te spăimânta, nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii (adică Scriptura) să nu lipsească din gura ta, cugetă asupra ei ziua şi noaptea, căutând să faci tot ce este scris în ea, şi atunci te vei îndrepta şi vei îndrepta căile tale” (Iosua 1, 1-9).

Aşa grăieşte Domnul şi azi către cei ce au intrat în oastea Lui şi luptă sub steagul Lui împotriva păcatelor. Tu, cititorule, de ce nu vrei să intri în Oastea Domnului?

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1924, nr. 13, pag. 2