Aforisme – General Maior Maricel Popa

 • Ce păcat de moarte facem atunci când înjugăm mândria lui „eu” odată cu slujirea la care am fost chemați.
 • Scriptura este singura carte de medicină care tratează sufletul fără eșec.
 • Creștinismul nu trebuie să aibă o altă față, fizionomie religioasă, decât viața pe care a trăit-o Fiul lui Dumnezeu pe pământ.
 • Simplitatea are o frumusețe aparte; ea nu poate fi percepută decât de oamenii smeriți!
 • Lacrimile mamelor în rugăciune sunt izvoare ce țâșnesc la picioarele Creatorului.
 • Unii așa ziși creștini îți dau impresia că au fost botezați în oțet: sunt acri!
 • Lipsa părtășiei sincere naște monștrii interpretării.
 • Cât creștinul pocăit, se opune mai mult stării de păcătoșenie și de necinstire a lui Dumnezeu, cu atât „prietenii” lui dispar…
 • Sinceritatea sufletească este esența adevărului trăit!
 • Îngăduirea unor dezastre în planul lui Dumnezeu, sunt un sunet de alarmă pentru o lume cufundată în orgiile păcatului, cu scopul ca acei care apără moralitatea să se examineze și să se ridice împotriva imoralității, având în vedere timpul sfârșitului istoriei acestui pământ.
 • Atunci când credința scade, îngrijorarea crește!
 • Geniul se poate forma în liniștea bibliotecii, dar caracterul și personalitatea se formează în șuvoiul vieții printre binecuvântări și lovituri.
 • Nu toți oamenii dezamăgiți sunt și descurajați, dar toți oamenii descurajați sunt și dezamăgiți.
 • În răbdare e ascunsă mântuirea ta, prin ea va fi încercată credința ta, de aceea mergi înainte căci în numele ei vei birui. Răbdarea este un derivat al durerilor; ea nu se acordă, ea se învață.
 • E o adevărată aventură începerea descoperirii unei lumi mai frumoase și vii, pentru că ea presupune un lucru esențial, desprinderea de lumea cea veche!
 • Doar în genunchi omul credincios este imbatabil!
 • Cei mai viteji ostași ai lui Dumnezeu au trecut prin valea durerii.
 • Recunoștința diminuează puterea ego-ului pentru că un om recunoscător nu simte nevoie de afirmare, de control, de a poseda cât mai multe lucruri materiale.
 • Un chip frumos poate fi urâțit de trecerea timpului, dar un suflet frumos niciodată.
 • Pot vorbi și tălmăci cinci limbi universale. Cea dintâi este surâsul și zâmbetul senin. Cea de-a doua – durerea sau lacrimile, cea de-a treia – alinarea sau mângâierea. Cea de-a patra – ruga sau rugăciunea. Iar cea de-a cincea – iubirea sau dragostea. Cu aceste cinci limbi mă plimb și mă simt eu și Îl simt pe El în toată lumea.
 • Cel mai frumos dar al libertății este posibilitatea de a alege.
 • Bănuitorul se trezește înaintea ceasului deșteptător, ca să-l controleze dacă sună exact.
 • Dacă înțeleptul Solomon cerea de la Dumnezeu și neprihănire; era și mai înțelept.
 • Oamenii adevărului nu poartă măști; minciuna poartă 1000 de măști. Vai de fața dintre măști.
 • Mama mea avea certitudinea siguranței citind o singură carte – Biblia. Eu citind biblioteci întregi am doar întrebări.
 • O Biblie uzată de mult citit e semnul unui suflet bine hrănit.
 • O persoană moare cu adevărat atunci când nimeni nu vorbește și nu-și aduce aminte de ea cu Bucurie.
 • Calitatea unui matur este dată şi de un indicator mai aparte: cât de mult mai există încă şi care este nivelul de calitate al copilului din el.

General Maior Maricel Popa, fragmente din Observatorul Militar și cartea Fulguranțe