Adunări de comemorare – iunie 2019

Fratele Valer Mândroni – Ciula Mare – 2 iunie

Cu ajutorul Domnului, adunarea de la Ciula, în amintirea convertirii și martiriului fratelui Valer Mândroni, se va ține anul acesta în ziua de duminică, 2 iunie, începând cu ora 14, lângă monument, ca și în anii precedenți. Anunțăm din timp adunarea ca să se poată mobiliza cât mai mulți frați. Ne rugăm și nădăjduim să fie vremea bună, frați mulți, har bogat, inimi curate și doritoare de adunare.

Adunarea de la Ciula e unică în felul ei. Comemorăm aici o chemare miraculoasă la convertire și un sfârșit mucenicesc în închisoarea din Gherla. Să nu obosim și să nu pregetăm a ne aminti felul minunat în care Dumnezeu i-a vorbit fratelui Valer spre mântuirea sa și a multora.


Părintele Iosif Trifa – Sibiu – 15 iunie

Se apropie sărbătoarea Rusaliilor. De 81 de ani, mormântul sfântului nostru părinte Iosif Trifa cheamă neîncetat pe fiii duhovnicești, cei născuți la o viață nouă în Hristos prin Jertfa de la Golgota și prin harul și darul Duhului Sfânt.

Veniți, toți cei care datorați chemării gornistului Oastei viața fericită în Hristos de care vă bucurați, veniți cu o lacrimă și o floare lângă mormântul din Dumbrava Sibiului, să mulțumim Marelui nostru Dumnezeu pentru îndurarea Sa nemărginită.

Veniți sâmbătă, 15 iunie, să începem adunarea recunoștinței noastre la ora 14.

Cu ajutorul Domnului, adunarea va fi transmisă în direct aici, pe site.


Fratele Traian Dorz – Mizieș – 22 iunie

Pe 20 iunie se împlinesc trei decenii de la plecarea dintre noi a fratelui Traian Dorz, poetul Cântărilor Nemuritoare și ultimul mare conducător al Oastei Domnului, pe care a îndrumat-o mai bine de 50 de ani.

Anul acesta, data comemorării coincide cu cea mai lungă zi din an, 22 iunie, ziua solstițiului de vară și cu ziua în care, acum treizeci de ani, mii de frați din toate colțurile țării, s-au strâns la Mizieș, să conducă pe ultimul drum pământesc pe fratele Traian Dorz.

Frați ostași de pretutindeni, veniți la Mizieș să cinstim memoria înaintașului nostru drag, care ne-a lăsat, cu preț de sânge, nemuritorul tezaur de poezii și învățături duhovnicești.

Și mai presus de toate, să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dăruit un astfel de înaintaș vrednic.

Haideți să ne rugăm Domnului ca această zi să rămână pentru noi un nou Eben Ezer în care să ne aducem fiecare prinosul dragostei noastre recunoscătoare și datoare.

Recomandăm fraților să se mobilizeze pe zone și să vină în grupuri organizate, cu autobuze sau microbuze, ca să poată fi părtași și acei care nu dispun de mijloace de transport personale.

Să ne strângem cu iubire, într-o sfântă înfrățire, în jurul mormântului său, pe 22 iunie la ora 15 și, în fața Domnului, să întărim legământul că vom duce mai departe solia încredințată nouă.

Cu ajutorul Domnului, adunarea va fi transmisă în direct aici, pe site