A plecat la Domnul fratele general maior Maricel D. Popa

S-a născut în data de 25 decembrie 1955, fiind cel dintâi fiu al fraților Dumitru și Sanda Popa din Nămoloasa. Studiile liceale le parcurge la Liceul Teoretic „Unirea” din Focșani. În 1992 a absolvit ca șef de promoție Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea de Logistică, specialitatea Finanțe. În anul 2002, a obținut titlul de doctor în științe militare, prin tema de doctorat propunând o nouă disciplină științifică, prospeconomia.

A deținut funcția de locțiitor al șefului Direcției Financiar-Contabile, șef al Direcției Medicale din MApN (2007-2009), din iulie 2012, șeful Direcției Audit Intern din MApN, a coordonat și elaborat, ca autor sau coautor, peste 50 de regulamente, instrucțiuni, norme tehnice sau metodologice, specific managementului financiar-contabil.

Generalul Maricel D. Popa, a fost un împătimit om de cultură, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor de volume de factură sapiențială, autorul rubricii „Pe loc, repaus” din revista de specialitate, „Observatorul militar”.

Generalul Maricel D. Popa spunea despre sine că este “din naștere  ostaș, născut pe linia frontului”. Expresia este relevantă în profunzime, pentru întreaga sa viață. În armata patriei sale pământești, se înrolează de tânăr și o slujește cu devotament și profesionalism. Răspunde însă “prezent!” și atunci când este chemat în „fronturile Oastei” în care îl crescuseră părinții săi. Invitat să participe cu o lucrare la Simpozionul Omagial Traian Dorz din Galați, se implică exemplar cu toată dăruirea. Vine de câte ori este chemat, operând cu discreție în timpul său plin de obligații, să se sfătuiască, să participe la aspecte legate de organizare, cu smerenie și dragoste frățească. Scurtele întâlniri dar densele trăiri, ne-au încredințat pe cei ce l-am cunoscut de apartenența sa neîntreruptă la Lucrarea Oastei, în care s-a născut și a crescut.

A participat de asemenea la Simpozionul Omagial Traian Dorz organizat la Deva susținând lucrarea “Florile Binelui sau considerații privind puterea și valoarea monumentelor de cuvinte înălțate învățăturii creștine de Traian Dorz prin opera sa”.

Fratele nostru, generalul Maricel D. Popa, a iubit cu înflăcărare pe înaintașii sfinți ai Oastei și în mod deosebit pe fratele și poetul Traian Dorz. Lucrarea susținută la simpozionul Traian Dorz 2014 la Galați, cu tema “Contribuții privind simplitatea ca mod de esențializare în opera lui Traian Dorz sau despre continua redescoperire a unui mare scriitor”, se constituie într-un veritabil excurs academic, în itinerariul scriitoricesc al marelui comemorat. Venind dinspre câmpiile vaste ale literaturii lumii, pe care o parcursese flămând încă din tinerețe, scriitorul fascinat de conținutul sapiențial al aforismului, se așază smerit în fața culmilor, mereu izvorânde ale omului lui Dumnezeu, Traian Dorz! Înțelege smerit că acesta trebuie redescoperit, că instrumentele omului “îmbătrânit la umbra cuvântului” nu-l ajută aici! Abia împreună cu frații, după cele câteva adunări la care participă, declara cu o uimire discret- copilărească, consfințită cu lacrimi: “sunt uimit, în Traian Dorz se circumscrie întreg geniul poetic ancestral al neamului nostru!”

Frate drag și plin de iubire, Domnul Oștirilor Cerești te-a chemat și primit Acasă! „Raportul” pe care frăția voastră îl veți da în Fața Împăratului Iisus, cu siguranță va fi esențializarea întregii vieți, în răgazul scurt dar concentrat pe care l-ați trăit autentic și deplin în slujba Oastei Sale.

Liliana Lupoaie