Adunarea roadelor la Ighiel (AB), 31 Oct. 2015

Vezi continuarea

Mulțumirea este o datorie dar și o mare binecuvântare pentru că aduce în inima celor care o trăiesc har după har.
Tema adunării de la Ighel din anul 2015 cuprinsă sintetic, dar cuprinzător, în versetul ales ca motto: „Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului nostru Iisus Hristos.” (Efeseni 5:20)

Top