Audio

Nu-i loc mai sfânt – Traian Dorz

Nu-i loc mai sfânt decât acela
unde-I Hristos și-unde-s ai Săi;
acolo-I Duhul Sfânt putere,
acolo-i dragostea văpăi…
Cuvântul Sfânt acolo-i soare,
credința-i umblet fericit,
iar părtășia sfințitoare
e-avutul cel mai strălucit.

Nu-i om fără-o credință – Traian Dorz

Nu-i om fără-o credință, nu-i nici un om ateu
când moare să nu-ntoarcă strigând spre Dumnezeu
mai poate câte unul trăi fără Hristos
dar a muri nu poate nici un necredincios.

E-ngrozitoare viața trăită în păcat
dar moartea-n el e-o groază pe veci de neuitat
cine-a văzut cum moare un om necredincios
cât va trăi nu uită sfârșitul fioros.

Nu lăsa la nimeni – Traian Dorz

Nu lăsa la nimeni, pildă rea, în lume
căci, după aceasta, mulți au să se-ndrume,
când va fi căutată calea de-unde vine
se va ști odată c-a-nceput cu tine.

Nu da nimănuia un prilej de-ocară,
cineva ți-l vede și-l va duce-n țară
iar când mulți pieri-vor în a lui rușine
are să se afle c-a-nceput cu tine.

Numai singură-mplinirea – Traian Dorz

Numai singură-mplinirea are o răsplată
vorba este numai frunză, oricât e de lată,
gândurile bune, numai, fără de-mplinire
n-au, ca florile uscate, nici o răsplătire.

Doamne, dă-mi, Doamne, dă-mi mereu
sufletului meu, sufletului meu
roadele cerești, roadele cerești
ce Tu le dorești.

Oameni prefăcuți cu măști – General Maior Maricel Popa

Anumite chipuri omeneşti sunt de fapt măşti.

Sunt măşti care, deşi afişează bune intenţii, ascund interese proprii, meschine şi răutăţi.

Sunt măşti care deşi afişează persoane bune şi frumoase, ascund monştri.

Sunt măşti care arată oameni puternici şi siguri pe ei, care ascund fiinţe fragile, vulnerabile, pline de complexe.

Sunt măşti ademenitoare, spre a atrage prieteni si oameni care să se îndrăgostească…

Scopul măştilor este divers… de la nevoia de a crea o imagine proprie imaculată, până la a caştiga diferite avantaje…

În tainica noapte din 25/26 ianuarie – Pr. Iosif Trifa

Era în timpul când „lămuririle” căutau să-mi ia viața și zestrea morală. Mă gândeam în mine: Doamne, ce se va alege de mine și de truda mea? Sunt bolnav și s-ar putea întâmpla să închid pentru totdeauna ochii, zdrobit de mâhnire. Iar a grăi și a mă apăra nu pot, fiind oprit cu forța publică.

Îmi venea să îmi strâng în brațe cărțile, să le sărut, să strig: dragile mele cărţi şi tâlcuiri, pentru voi am muncit, pentru voi am trăit, pentu voi mi-am pierdut sănătatea și acum va trebui să vă las orfane, izbite de atacuri, batjocorite. Tot ce am clădit eu cu voi în sufletele cititorilor, se va îndoi, se va clătina, se va zdruncina…

Era seara dinspre 25 spre 26 ianuarie și am pus mâna pe Biblie și Psaltire, să mă mângâi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dar orice mângâiere părea zadarnică. Era pentru prima dată în viața mea când nu mă mai puteam mângâia cu Cuvântul lui Dumnezeu. Parcă îmi trebuia ceva mai mult decât atât. Am adormit plângând, cu perina udă de lacrimi.

Nu mi-am putut nălța – Traian Dorz

Nu mi-am putut nălța privirea,
mereu, spre Adevăr s-o țin
dar gândul i-a pătruns iubirea
și nu i-am fost nicicând străin.

N-am înțeles deplin în mine,
ades, porunca ce mi-ai spus
dar cât am înțeles, spre bine,
întregul suflet mi l-am pus.

Și n-am avut din bogăție
prea mult să-Ți dau îmbelșugat,
– dar ce-am avut, Iisuse, Ție
din toată inima Ți-am dat!

Unificarea religioasă, bisericească și națională pe care a facut-o Oastea Domnului – Pr. Iosif Trifa

În istoria acestei țări și acestui neam se scrie un capitol nou: lucrarea pe care a făcut-o și o face mișcarea religioasă, Oastea Domnului.

Istoria de mâine va cerceta și va arăta – în chip nepărtinitor – tot ceea ce a făcut Mișcarea aceasta pentru țara și poporul român.

Roadele acestei binecuvântate mișcări sunt multe și de multe feluri. Înainte de toate și mai presus de toate, roadele Oastei sunt cele duhovnicești: ea pescuiește suflete din adâncul pierzării și le aduce la picioarele Crucii lui Isus cel Răstingnit.

Nu pedepsi – Traian Dorz

Nu pedepsi pe nimeni mai mult decât e drept
căci pentru tot ce-ntrece, Dreptatea te va bate
nu da la nimeni sfatul ce nu e înțelept
că roadele amare tu le vei strânge toate.

Nu ponegri pe nimeni nici când e-adevărat
ci taci atunci când nu poți să spui ceva de bine
o viață-i prea puțină să-l faci pe-un om curat
și-o vorbă rea ajunge să-l umple de rușine.

Nu ne-asculta – Traian Dorz

Nu ne-asculta, o, Doamne,
când vom striga spre Tine
cerându-Ți, chiar cu lacrimi,
ce nu ne-ar fi spre bine.

Nu ne-asculta când duhul
ni-e plin de întristare
și-Ți cerem să ne-nlături
din scumpa Ta Lucrare.

Top