Audio

O, dragoste cerească – Traian Dorz

O, Dragoste Cerească, tu m-ai născut din plâns
când cearcănul luminii în jurul meu s-a strâns
și dintr-un nimb de soare minunea mi-a grăit:
– Eu sunt Iisusul care și tu L-ai prigonit.

Sub cerul de miresme al unui Praznic Sfânt
m-am prăbușit cu fața la cer și la pământ
și-un Soare Nou, alt Soare – sau poate tot Acel
S-a strămutat în mine – și-am devenit alt el.

O, dulce tinereţe – Traian Dorz

O, dulce tinerețe a dragostei creștine
preafericit e-acela ce te sfințește-n sine
dar și mai mult acela ce te-a sfințit curată
că-n el nu-mbătrînește lumina niciodată.

Fericită tinerețe, fericită tinerețe
cu a cerului frumsețe și-a iubirii mii de fețe
binecuvântat e-acel, care te-a unit cu el
tinerețea cu Iisus – e ca soarele de sus.

O, după-a Ta Iubire – Traian Dorz

O, după-a Ta iubire
ce mult am tot căutat
mi-am dus toiagul verde
și l-am adus uscat
m-am dus cu părul tânăr
și m-am întors albit
mergeam cu bucurie
și mă-ntorceam zdrobit…

O, Maica Jertfei Salvatoare – Traian Dorz

O, Maica Jertfei Salvatoare,
ca-n minunatele-ți priviri,
nici fericirea, nici durerea,
atât de-adânci nu-s nicăiri!

Ca-n chipul tău, pe lume unic
de umil și de glorios,
nici bucuria, nici tristețea
nu luminează mai duios.

O, fericit biruitor – Traian Dorz

O, fericit biruitor
grăbește spre cunună.
Iisus te-așteaptă iubitor
și pe-al tău cap s-o pună.
Mai luptă-te, nu te lăsa,
mai sus privirea ține,
Hristos, în strălucirea Sa,
te-așteaptă și pe tine.
Nu te lăsa, nu te lăsa,
Hristos, în strălucirea Sa,
te-așteaptă și pe tine.

O, frate lucrător – Traian Dorz

O, frate lucrător cu Domnul
nu deznădăjdui urcând
adesea gemi sub greul crucii
dar nu uita că scapi curând.
Nu te-ntrista prea mult în vremea
când semeni mult și strângi puțin
căci în curând sosește ceasul
să-ți vezi hambarul cel mai plin.

O, ce puternic ne grăiește – Traian Dorz

O, ce puternic ne grăiește
un trup înțepenit și mut
de timpul care nu mai este,
de harul cel pe veci pierdut!

Ce prevestire-ngrozitoare
ne este-un trup într-un sicriu
pentru prezentul de-ndurare
sau viitorul prea târziu.

O, frații mei de mamă – Traian Dorz

O, frații mei de mamă, cu ce dor v-am căutat!
Nici munți n-au fost, nici teamă, nici lei să-i bag în seamă
atunci când m-ați chemat!

V-am prețuit iubirea mai mult ca viața mea.
Cu toată dăruirea v-am vrut nedespărțirea,
dând totul pentru ea.

O, noi ne-am bizuit – Traian Dorz

O, noi ne-am bizuit pe Domnul
de-aceea nu ne-a nimicit
nici vântul când vuia năprasnic,
nici valul când izbea cumplit.

Bizuiți-vă pe Domnul
toți ai Lui în orice fel
căci în El au biruința
cîți se bizuiesc pe El.

O, nu-i ușor!… – Traian Dorz

O, nu-i ușor, Iisuse, să sufăr și să tac
când mi-aș striga durerea, ca tunetul de tare
dar, din mormântul vinei în care plâng și zac,
n-aș vrea să-Ți cer, Iisuse, nimic decât iertare.

Iertare pentru gândul temut și îndoit
cel încolțit din duhul ne-ncrederii în Tine
când, în adânc, cu-ndemnul viclean m-am învoit
și mi-am robit ființa nădejdilor străine.

Top