General Maior Maricel Popa, Simpozion Traian Dorz, Deva 18 decembrie 2014

Vezi continuarea

IN MEMORIAM General Maior Maricel Popa, 1955-2016

“Florile Binelui  sau considerații privind puterea și valoarea monumentelor de cuvinte înălțate învățăturii creștine de Traian Dorz prin opera sa” – Lucrare susţinută la Simpozionul Omagial Traian Dorz organizat la Deva pe data de 18 Decembrie 2014.

Fratele nostru, generalul Maricel D. Popa, a iubit cu înflăcărare pe înaintașii sfinți ai Oastei și în mod deosebit pe fratele și poetul Traian Dorz. Venind dinspre câmpiile vaste ale literaturii lumii, pe care o parcursese flămând încă din tinerețe, scriitorul fascinat de conținutul sapiențial al aforismului, se așază smerit în fața culmilor, mereu izvorânde ale omului lui Dumnezeu, Traian Dorz! Înțelege smerit că acesta trebuie redescoperit, că instrumentele omului “îmbătrânit la umbra cuvântului” nu-l ajută aici! Abia împreună cu frații, după cele câteva adunări la care participă, declara cu o uimire discret- copilărească, consfințită cu lacrimi: “sunt uimit, în Traian Dorz se circumscrie întreg geniul poetic ancestral al neamului nostru!”

Frate drag și plin de iubire, Domnul Oștirilor Cerești te-a chemat și primit Acasă! „Raportul” pe care frăția voastră îl veți da în Fața Împăratului Iisus, cu siguranță va fi esențializarea întregii vieți, în răgazul scurt dar concentrat pe care l-ați trăit autentic și deplin în slujba Oastei Sale.

Top