Fecioarele înțelepte (scenetă) – Suceava, 7 martie 2015

Vezi continuarea

Sceneta Fecioarele înțelepte a fost prezentată la începutul Adunării Anuale a Oastei Domnului din Suceava ce a avut loc pe 7 martie 2015, în sala mare a Casei de Cultură.

Tema adunării a fost: Răscumpărați vremea căci Hristos este mai aproape decât credem! potrivit cu învățătura din Epistola către Romani a sfântului apostol Pavel, de la cap. 13, versetele 11 și 12:  Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii.

Top