conf. univ. dr. András VIȘKY – Cluj-Napoca – Centenar Traian Dorz

Vezi continuarea

Cuvântarea conf. univ. dr. András VIȘKY în simpozionul desfășurat la Cluj-Napoca în data de 29 noiembrie 2014 cu ocazia centenarului Traian Dorz.

Top