Foto

#100EsențeDuhovnicești – 80

Nimic nu-l înalță pe om mai mult ca smerenia și ca buna-cuviință. După cum nimic nu-l înjosește mai mult ca trufia și ca nesimțirea. – Traian Dorz

#100EsențeDuhovnicești – 79

Pe o dragoste adevărată o prețuieşti mai mult decât viața, fiindcă viața fără dragoste este un chin de neîndurat, pe când dragostea adevărată îți dă viața veşnică. – Traian Dorz

#100EsențeDuhovnicești – 78

Adevărata smerenie este aceea care, în tăcere și răbdare, dorește sincer locul cel mai din urmă și sarcina cea mai grea și răsplata cea mai mică. – Traian Dorz

#100EsențeDuhovnicești – 77

Când privești de jos în sus, toate nimicurile lumii ți se par nespus de mari. Dar când le privești de sus în jos, abia atunci le vezi cât de mici sunt. – Traian Dorz

#100EsențeDuhovnicești – 76

După Golgota, inima este centrul vieții și mântuirii noastre sufletești. Toate predicile Mântuitorului se îndreptau spre lăuntrul, spre inima oamenilor. – Pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 75

Viața noastră trebuie să fie un cântec de luptă și de biruință. Trebuie să trăim o viață de biruitori. Dacă nu biruim, vom fi biruiți, dacă nu atacăm, vom fi atacați și înfrânți. – Pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 74

Jertfa este singurul mijloc de convingere despre credința cuiva. Atâta ești credincios câtă jertfă poți da. Cine nu se poate jertfi pe sine, nu va convinge niciodată pe nimeni. – Traian Dorz

#100EsențeDuhovnicești – 73

Evanghelia se adresează în primul rând inimii. Iar inima se poate cuceri numai cu foc de dragoste, de nesfârşită milă şi bunătate… – Pr.Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 72

De câte ori vedem Crucea, de câte ori facem semnul ei sau o sărutăm, noi ne gândim la toate câte le-a făcut Hristos pentru noi și la toate câte datori suntem să facem și noi, pentru ca să ne mântuim. – Pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 71

Noi trăim veșnic într-un câmp de luptă; noi stăm neîncetat în război cu Ispititorul. În acest război, noi singuri suntem mai slabi ca vrăjmașul. Însă biruim gloatele dușmane și le punem pe fugă, când în fruntea noastră stă Iisus Biruitorul. – Pr. Iosif Trifa

Top