Cântări

În grădina Ghetsimani – Tinerii din Iași

În grădina Ghetsimanii, dacă Te-ai rugat,
seara, au venit duşmanii care Te-au legat.
Ucenicii Tăi, Iisuse, toţi s-au risipit,
singur ai rămas cu răii, o, ce-ai suferit!

Eu Te rog, Iisuse Doamne, să-mi ajuţi mereu
ce-au făcut ai Tăi atuncea să nu fac şi eu!
Ci, oricâte suferinţe ar fi de-ndurat,
eu să Te urmez pe Tine cu adevărat.

Numai Tu mă poţi, Iisuse, face credincios,
fără frică şi ruşine să-Ţi urmez voios.

Era odată-o tainică grădină – Tinerii din Iași

Era odată-o tainică grădină
în care Domnul Se ruga plângând
şi faţa Lui cea plină de lumină
era-ntristată până la mormânt.

O, Ghetsimani, aş vrea să fiu în tine,
să văd şi locul unde Domnu-a plâns,
să plâng şi eu cu lacrimi şi suspine,
să plâng, căci Domnul pentru mine-a plâns!

Viorile Pădurii – Tinerii din Iași

Viorile pădurii își odihnesc arcușul
uitat în iarba moale a liniștii, sub ulmi,
flămânzi ies lupii serii, suind pieziș urcușul
spre oile luminii ce tremură pe culmi…

Tot binele ce-n lume o zi l-a-înfăptuit,
trist soarele-l plătește în flăcări apunând,
cu sângele luminii ucise s-au roșit
și norii, și pădurea, și turlele, pe rând.

Sus, luna, ca o Mamă cu Fiul condamnat,
și-ascunde fața tristă sub vălul unui nor…
…Din Ghetsimani, la toate, Iisus, îngenuncheat,
privește și-înţelege ce-I spune taina lor…

Ce să-ți aduc eu mamă – Traian Dorz

– Ce să-ţi aduc eu, mamă, să-ţi bucur ochii dulci?
– Credinţa şi iubirea, cu care mi te duci.

Și să nu-ți lași prin lume, oricât vei fi-ncercat,
Credința și iubirea cu care mi-ai plecat.

Nimic din ce prin lume ieşi-va-n calea ta
să nu-ţi umbrească faţa, nici inima să-ţi ia!

N-am să uit – Traian Dorz, Ionuț Pag

N-am să uit, Isuse Doamne, niciodată
din ce greu, prin ce minune m-ai scăpat,
n-am să uit iubirea Ta nemăsurată,
bunătatea Ta şi grija-Ţi minunată,
c-am fost mort şi dintre morţi m-ai înviat!

N-am să uit când durerea era mare,

Departe-ntotdeauna – Paul Dincă, Traian Dorz

Departe-ntotdeauna mi s-a părut că sunt
de starea Ta divină, de locul Tău preasfânt;
și-ntruna să m-apropii de Tine Ți-am cerut,
mai lângă Tine, Doamne, mai lângă Tine-am vrut.

Top