Școala biblică a Oastei Domnului la nivel național

Sfatul Frățesc pe țară al Oastei Domnului a hotărât să susțină școala biblică la nivel național care va fi structurată după un proiect mai amplu, cristalizat în urma mai multor consfătuiri din 2015.

Școala biblică își propune să pregătească actuali și viitori lucrători în Oastea Domnului, frați și surori din orice zonă a țării, care sunt sau vor fi implicați în activitatea adunărilor locale, naționale sau din diaspora.

Prin școala biblică vom înălța mai presus de oricine și de orice Persoana și lucrarea Domnului Iisus cel Răstignit pentru mântuirea noastră.

Temelia învățăturii pe care o vom transmite va fi Sfânta Scriptură, alături de care vom lua seama la Tradiția Bisericii și a Lucrării noastre, ca una care explică și aplică Cuvântul lui Dumnezeu!

Vom prelua de la părinții noștri (pr. Iosif Trifa, fr. Ioan Marini și fr. Traian Dorz) și vom continua lucrul sfânt întocmai ca ei, transmițând generațiilor care vor urma Dreptarul învățăturii sănătoase pe care l-au învățat ei de la Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți!

Nu vom preda nicio învățătură care contrazice sau pune la îndoială Sfânta Scriptură!

Prin școala biblică urmărim să obținem următoarele:

 • o contribuție la dezvoltarea Oastei Domnului pe termen lung, la nivel local, național și în diaspora;
 • realizarea unui mod unitar de a gândi și a lucra în întreaga familie duhovnicească a Oastei Domnului;
 • formarea de lucrători (frați și surori) care să cunoască bine Sfânta Scriptură, identitatea Oastei Domnului și învățătura Bisericii;
 • impulsionarea fraților și surorilor de pretutindeni pentru slujirea mai înflăcărată a Domnului – individual și în echipă;
 • sporirea impactului adunărilor Oastei Domnului pentru formare și educare continuă a lucrătorilor ei la standarde mereu mai înalte.

La școala biblică pot participa frați și surori din întreaga frățietate a Oastei Domnului, indiferent de afilierea lor la un Sfat Frățesc sau altul al Oastei Domnului, întrucât se va cultiva respectul față de întreaga frățietate!La școala biblică sunt invitați atât actuali, cât și viitori lucrători în Oastea Domnului, desemnați de adunările locale.

Persoanele care doresc să devină cursanți ai școlii biblice trebuie să întrunească următoarele criterii:

 • să vorbească fluent limba română, să fi absolvit ciclul gimnazial și să aibă vârsta de peste 18 ani;
 • să frecventeze regulat o adunare locală a Oastei Domnului și să aibă legământ;
 • să dorească să studieze Biblia, învățătura Bisericii și a Oastei Domnului, precum și celelalte discipline care se vor preda;
 • să prezinte o recomandare scrisă din partea adunării locale prin care să ateste calitatea morală a cursantului și implicarea sa în adunare;
 • să dorească să se implice în slujirea adunării și a societății, prin propovăduirea sau învățarea Cuvântului lui Dumnezeu ori prin alte forme specifice de implicare;
 • să aibă calitățile personale care le reclamă slujirea în care dorește să se implice sau în care încearcă să se implice, respectiv să fie în stare să învețe pe alții;
 • să fie dispuși să cheltuiască pentru instruire.

Participarea la cursurile școlii biblice va fi consemnată în fișa matricolă a fiecărui cursant, unde vor fi menționate și calificativele obținute la testele de evaluare realizate în urma fiecărui curs, respectiv punctajele acordate în urma respectării programului de citire a Bibliei și a bibliografiei minimale.

Pe parcursul celor 4 ani de studiu se va preda după o programă axată pe trei domenii tematice, fiecărui domeniu fiindu-i alocat un procent distinct din totalitatea cursurilor predate:

 • cursuri de doctrină, morală și identitate ostășească (30% din cursurile predate)
 • cursuri de teologie sistematică-biblică (45% din cursurile predate)
 • cursuri opționale (25% din cursurile predate)

Școala biblică are:

 • o echipă de coordonare formată din următorii frați: Valer Irinca, pr. Viorel Chircă, Ionatan Ille, Săndel Ionescu, Paraschiv Ionescu și Nicu Leonte
 • o echipă administrativă compusă din: Florin Căuș, Răzvan (Adi) Anăstăsoaie, Gabriel Braic și Mihai Coste
 • o echipa de îndrumători fac parte: pr. Gheorghe Șanta, Mihai Coste, pr. Gheorghe Gogan, Vasile Dincă, diac. Costel Căuș, Aurel Bocănială, Ioan Beg, James Foster, Costică Leonte, Gabriel Braic, Daniel Oprean, Samuel Rarinca, Sebastian Tiber și Rusalim Miloș.

Cursurile unui ciclu de școlarizare se vor desfășura pe o perioadă de 4 ani calendaristici, planificarea acestora fiind anunțată anual, în cursul lunii octombrie, când are loc deschiderea oficială a școlii biblice.

Întâlnirile de școală biblică vor avea loc în perioada octombrie-iunie, câte două zile, odată la două luni, câte 8 ore pe zi. Un an de școlarizare fiind format din 5 module, în total 10 zile.

Anul 2016-2017 va fi un an pilot; Cursurile se vor ține vinerea și sâmbăta după cum urmează:

Gherla

23-24 septembrie 2016

– Pr. Iosif Trifa, „Ce este Oastea Domnului?” – Daniel Oprean
– Formare duhovnicească – pr. prof. Gheorghe Șanta
– Exegeză biblică – Mihai Coste

Galați

 4-5 noiembrie 2016

– Traian Dorz, „Dreptarul Învățăturii Sănătoase” (I) – Vasile Dincă
– Istoria Bisericii Universale (I) – diac. Costel Căuș
– Sectologie – James Foster

Cluj-Napoca

20-21 ianuarie 2017

– Traian Dorz, „Dreptarul Învățăturii Sănătoase” (II) – Vasile Dincă
– Teologie dogmatică (I) – pr. Gheorghe Gogan
– Evanghelizare – Gabriel Braic

Comănești

17-18 martie 2017

– Traian Dorz, „Istoria unei Jertfe” (I) – Samuel Rarinca
– Noul Testament (I) – Mihai Coste
– Discipline Spirituale – Costică Leonte

Sâmbăteni

12-13 mai 2017

– Traian Dorz, „Împreună lucrători cu Dumnezeu” – Rusalim Miloș
– Vechiul Testament (I)
– Modele, personalități și exemple în Oastea Domnului – Ioan Beg

Cazarea va fi gratuită în fiecare locație. Fiecare cursant va contribui cu minimum 20 lei la fiecare întâlnire pentru cheltuieli de masă. Fiecare cursant își achită cheltuiala de transport.

Înscrie-te

Rugăm adunările frățești să se orienteze asupra tinerilor potriviți pentru această școală, să-i recomande și să-i susțină în beneficiul atât al adunării locale, cât și al întregii frățietăți. În prima etapă, cei care se hotărăsc pot să ne comunice telefonic sau prin e-mail sau să completeze formularul de mai jos:
Ionatan Ille – 0745 784 921, ionatan.ille@gmail.com
Mihai Coste- 0741 549 379, coste_mihai@yahoo.com
Gabi Braic – 0745 040 318, gabriel@prodeus.ro

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Top