Să nu lăsăm făclia – Tinerii ostași din Dumbrăveni (SV)

Vezi continuarea

Interpretează un grup de tineri din Oastea Domnului, Dumbrăveni (SV).

În partea a doua a adunării anuale a Oastei Domnului din Suceava, s-a desfășurat un cenaclu de cântare și poezie în sala mică a Casei Culturii din Suceava.

Tema adunării a fost „Întoarce-te ACASĂ, fiule!” potrivit cu îndemnul din Evanghelia după Matei de la cap. 18, versetul 3: Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.

Top