Scutul Cuvântului Biblic – Pr. Iosif Trifa

„Cuvântul Lui este scut (pavăză) pentru cei ce se încred în El”. (Pilde 30, 5)  Ce dar mare este pentru noi Cuvântul lui Dumnezeu! Însuşi Dumnezeu ne spune despre Cuvântul Lui că ne este: pâine, apă, foc, sămânță şi pavăză (scut).

Dumnezeu ne spune despre Cuvântul Lui că ne este şi scut, şi pavăză, şi apărare. Ce dulce făgăduinţă este şi aceasta! Căci lumea aceasta este o vale a plângerii, plină cu fel de fel de lovituri şi dureri sufleteşti şi trupeşti. Clipă de clipă te loveşte viața, şi de cele mai multe ori nu ai unde să scapi. Îți cauţi un refugiu, o scăpare, şi nu o afli. Şi, iată, Bunul Dumnezeu soseşte şi îți îmbie un scut, o apărare, o scăpare: scutul Cuvântului Său din Biblie. Şi, o, ce scut şi pavăză dulce este aceasta!

Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este un scut uriaş, o pavăză uriaşă, unde poţi scăpa din faţa tuturor loviturilor acestei vieţi. Un creştin adevărat, un copil al lui Dumnezeu e acela care cunoaşte şi foloseşte acest scut binecuvântat.

Ai o mare întristare? Simţi că umbrele deznădejdii se lasă peste fața ta? Aleargă îndată la scutul biblic de la Matei 11, 28: „Veniţi la Mine, toți cei osteniți, şi Eu vă voi da odihnă sufletelor voastre!“.  Te batjocoreşte şi te prigoneşte cineva? Deschide Noul Testament şi citeşte acolo unde se spune că Fiul lui Dumnezeu a fost batjocorit și hulit. Şi ascultă făgăduinţa Lui: „Ferice de voi când, din pricina Mea, oamenii vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate contra voastră“ (Matei 5, 11).

Ți se face o nedreptate? Învață-te să apelezi la Tribunalul cel ceresc. În toate loviturile acestei vieţi, învaţă-te să te refugiezi sub scutul cuvântului biblic. Învaţă-te să te aperi cu scutul cuvântului biblic. Învaţă-te să te mângâi cu scutul cuvântului biblic. Învaţă-te să alergi şi să stai mereu sub acest scut binecuvântat.

Dumnezeu S-a îngrijit să ne lase pilda unui om pe care l-a izbit cu lovituri din toate părțile, anume ca să alerge şi să scape sub acest scut binecuvântat. Acest om e David prorocul: „Doamne, mulți sunt vrăjmaşii mei! Ce mulțime se scoală asupra mea! Dar Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu“ (Psalm 3, 1-3).

Adică Dumnezeu îi arată lui David primejdia, dar îi întinde şi scutul de scăpare: „Scutul meu este în Dumnezeu Care mântuieşte pe cei cu inima curată“. (Psalm 7, 10). „Dumnezeule, Tu eşti stânca mea, scutul meu şi mântuirea mea“ (Psalm 18, 2). „Domnul este tăria mea şi scutul meu. În El mi se încrede inima şi sunt ajutat. De aceea îmi este inima plină de veselie şi Îl laud prin cântările mele“ (Psalm 28, 7).

În orice încercare ar ajunge un copil al lui Dumnezeu, el stă liniştit sub scutul cuvântului biblic şi Îi cântă lui Dumnezeu plin de veselie.

Preot Iosif Trifa, Biblia - Cartea Vieții