Roada luminii – Traian Dorz

Roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire, în adevăr. (Efeseni 5, 9) După fiecare lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu prin Hristos, este scris: Şi Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun… Numai după ce a făcut pe om, nu mai este spusă cu bucurie această constatare a lui Dumnezeu. Căci, făcându-l

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa – Pr. Iosif Trifa

Un rege al Angliei avea între sfetnicii săi un necredincios. Toată lumea ştia acest lucru. Într-o adunare a sfetnicilor, regele luă o Biblie şi o dete celui necredincios zicându-i:

– Te rog deschide Evanghelia de la Ioan, cap. 14,

Înspăimântătoarea singurătate – Traian Dorz

Înduratule şi nepreţuitule Prieten al tinereţii mele, marile iubiri se pot vedea numai în clipa marilor hotărâri?

Iubirea care îşi poate târî marile ei aripi prin praful nedespărţirii de cealaltă este adevărata iubire. Abia atunci Ţi-am văzut-o.

Iubirea neschimbată – Traian Dorz

Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate, fiindcă adevărata dovadă a iubirii se arată numai în nenorocire. Cel care îţi dă pâinea sa îţi este cât un binefăcător. Cel care-ţi dă casa lui îţi este cât doi binefăcători. Dar cel care-ţi dă viaţa sa îţi este cât toţi binefăcătorii tăi la un loc.

Statornicie – Arcadie Nistor

Unii sunt mai bogaţi în roadă, alţii aduc roadă mai puţină. Unii au daruri mai multe sau mai mari, dar toţi am primit de la Dumnezeu har, căci arătarea Duhului se face spre folosul altora. Este rânduială de sus. Noi trebuie sa-l ajutăm pe Domnul cu ce avem. Este scris aşa despre sfintele femei care erau cu El

Când Împăratul vorbeşte – Traian Dorz

Când Împăratul vorbeşte, atunci toate tac. Şi acei de sus, nu numai acei de jos. Iar dacă la glasul Lui ascultă cei mari, cum vor putea să nu asculte cei mici? Dacă iau aminte cerurile,- de ce nu ia oare şi pământul?

Izbutirea planurilor noastre – Traian Dorz

Planurile pe care le face inima omului vin din dorinţele lui, din poftele lui, din trebuinţele inimii sale. Dar toate aceste planuri ar trebui mereu supuse aprobării minţii care dă răspuns prin gură: „Da” sau „Nu”. Acest răspuns vine de la Domnul. Şi trebuie să fie de la El.

Mărginire şi Nemărginire – Traian Dorz

Şi dacă pe pământ nu găsim totuşi nici un mijloc de comparaţie şi de măsură pentru ceva, atunci avem lumea cerească şi veşnică, faţă de care tot ceea ce este pământesc şi trecător este nespus de puţin, de mic şi de slab.

Ce dulce-i pacea Ta, Iisuse – Traian Dorz

Ce dulce-i pacea Ta, Iisuse
ce-o dai la cei ce Te-au primit,
cu câte mângâieri umpli
truditul suflet chinuit!

Ce-aleasă-i sfânta bucurie

Hristos, Pacea noastră – Traian Dorz

Închipuiţi-vă o mare furtunoasă cu cer întunecat şi cu valuri puternice… Între vânturile furioase şi valurile înspumegate, o corăbioară luptă să răzbească spre ţărmul îndepărtat la un adăpost liniştit. După lupte şi primejdii de neînchipuit, în ultimele clipe şi cu ultimele puteri, iată, în sfârşit, limanul de adăpost.