Oastea Domnului

Evanghelia Duminicii a 8-a după Paști – Pr. Iosif Trifa

La Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt

Şi, dacă s-a împlinit ziua Praznicului a cincizeci de zile, erau toţi Apostolii împreună, adunaţi la un loc. Şi s-a făcut fără de veste, din cer, sunet ca de o suflare de vifor ce vine repede; şi a umplut toată casa unde şedeau. Şi li s-au arătat lor limbi împărţite, ca de foc; şi au șezut pe fiecare din ei. Şi s-au umplut toţi de Duh Sfânt şi au început a grăi într-alte limbi, precum le da lor Duhul a grăi. Şi erau în lerusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici dintru tot neamul ce este sub cer.

Adunare Rusalii, Sibiu, 6 iunie 2020

Adunarea de Rusalii, sărbătoarea Oastei, a avut loc anul acesta sâmbătă 6 iunie, începând cu ora 14, în jurul mormântului părintelui Iosif Trifa din cimitirul din Dumbrava Sibiului.

Adunare Rusalii, Sibiu, 6 iunie 2020

Dragi frați, prin harul Domnului am primit aviz favorabil de la administrația cimitirelor din Sibiu pentru adunarea de comemorare la mormântul părintelui Iosif Trifa.

Așadar, sâmbătă 6 iunie începînd cu ora 14 vom începe programul de adunare.

Fiind în condițiile stării de alertă trebue să ținem cont de faptul că nu vom încăpea prea mulți, fiind obligați să păstrăm distanța socială de 1,5 m între persoane. De asemenea reamintim că este obligatoriu să purtăm masca de protecție, iar dacă cineva are probleme respiratorii sau febră peste 37,3 °C să nu vină.

Moise și Aaron în fața lui Faraon – Pr. Iosif Trifa

Am arătat şcoala de patruzeci de ani pe care a trecut-o Moise păscând oile în pustia Madian. Când s-a sfârşit această şcoală, Domnul a zis către Moise: „Şi acum vino să te trimit la Faraon, împăratul Egiptului, să scoţi din robie pe fiii lui Israel“ (Ieşirea 3, 10).

Cu cine șezi alături – Traian Dorz

Cu cine şezi alături – întreabă-te oricând,
că cel de lângă tine nu ştii ce are-n gând:
el poate fi un frate ori poate-un ucigaş;
– în mia de prieteni, să nu uiţi de-un vrăjmaş.

Cu cine mergi pe cale alăturea ades,
cu cel ce te respinge ori cel ce te-a ales?
Oricât ţi-ar fi cu toate hotarul vieţii plin
– în mia de petreceri, să nu uiţi de-un suspin.

A intra în Oaste înseamna a ieși din lume – Pr. Iosif Trifa

Trei ani de zile, cât a petrecut pe pământ, Domnul Iisus a scos mereu suflete din lume. Şi pe urmă a suferit răstignire „afară din tabără“… Era şi aceasta o predică vie că la Golgota poţi ajunge numai ieşind afară din „tabără“, afară din lume. La mântuire poţi ajunge numai ieşind din lume, pentru că, precum spunea Apostolul Iacob: „…prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu. Cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu“ (Iacob 4, 4). De aceea a strigat acest tes­tament, cu putere, şi Apostolul Pavel: Iar noi „să ieşim afară din tabără, la El“ (Evrei 13, 13).

Evanghelia Duminicii a 7-a după Paști – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, ridicând Iisus ochii Săi la cer, a zis: „Părinte, a venit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine. Precum ai dat Lui stăpânire a tot trupul, ca tot ce ai dat Lui să le dea lor viaţă veşnică. Şi aceasta este viaţa cea veşnică: să Te cunoască pe Tine, Unul Adevăratul Dumnezeu, şi pe Care L-ai trimis, pe Iisus Hristos.

La praznicul eroilor morți în război – Pr. Iosif Trifa

Acum joi, la Înălţarea Domnului, se face iarăşi, [în] toată ţara, praznic de amintire şi de rugăciune pentru odihna celor morţi în război. Un lucru cuminte şi creştinesc a făcut statul nostru când a pus acest praznic, pentru că scumpii noştri morţi în război sunt morţii învierii noastre naţionale. Prin suferinţele, patimile şi moartea lor, noi am înviat ca naţiune.

Zdrobiţi de truda lungă… – Traian Dorz

Zdrobiţi de truda lungă a drumului purtat,
lângă limanuri bune curând noi poposim,
trecuţii munţi de ape vuiesc îndepărtat,
fierbând pe jertfa care le-am dat ca să-i răzbim.

Privind la zdrențuirea acelor ce-au căzut,
gândim la moartea sfântă a fraților eroi
şi fericim răbdarea acelor ce-au trecut
cu tălpi strălucitoare spre ceruri, prin noroi…

Lărgime și îngustime (II) – Traian Dorz

Gândul cel scump al lui Dumnezeu cu care l-a ales pe poporul Său încă din părintele lui, Avraam, era ca, prin acest popor, să-Și facă vestit şi cunoscut între toate celelalte popoare Numele Său şi Cunoaşterea Sa (Facere 17, 5; Romani 4, 17).

Top