Măreția și bunătatea (II) – Traian Dorz

Tatăl și Fiul sunt Una, dar nu numai Una, ci Unul, ca două lumini împreunate. Păstrându-Și deplin Persoana Sa, Fiul era și este totuși Unul cu Tatăl. O, ce Taină dumnezeiască este Asta: Unul, pentru că nici într-o zi și în nicio lucrare n-au fost și nu sunt despărțiți. Ci într-o deplină unitate, totdeauna și pretutindeni. Unul, pentru că întru totul sunt la fel, Hristos fiind Lumina și Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat și de Aceeași Ființă cu Tatăl, Cel binecuvântat în veci.

Unul, pentru că oricine Îl cinstește pe Tatăl, Îl cinstește pe Fiul în același timp. Și tot așa, oricine Îl tăgăduiește pe Fiul, Îl tăgăduiește și pe Tatăl!

Tatăl este Veșnicul Spirit Unic, Izvorul tuturor Cauzelor, Creatorul Spiritului și al Materiei, Pricina tuturor evenimentelor și explicația tuturor acestora. Tatăl este Cel care a dat ființă la tot ce este nevăzut și la tot ce nu se poate vedea, la tot ce se poate bănui și la tot ce nici măcar nu se poate.

Ascultarea desăvârșită de Tatăl și unirea desăvârșită cu El L-a făcut pe Fiul Său Iisus Hristos nu numai Una, ci chiar Unul și Același cu El, un Dumnezeu Tainic, Unic și Binecuvântat în veci (Romani 9, 5).

Tatăl este Înțelepciunea Care le-a conceput forma și felurimea tuturor, și Iubirea Care le-a dat viața și Care le întreține căldura și lumina, și Puterea Care le-a imprimat și le păstrează ordinea și mișcarea, și Viața Care le îndrumă și le controlează supunerea, armonia și marginile tuturor nemărginirilor lor. Iar ceea ce a facut și face Tatăl a făcut și face în același fel, în același timp și în aceeași măsură și Fiul, întocmai (Ioan 5, 19).

Adevărul cel mai simplu este și cel mai greu de primit pentru toți oamenii, din orice loc și timp ar fi ei. Dar pentru oamenii care au o inima îngâmfată, Adevărul este de o mie de ori mai greu de primit; e chiar cu neputință. Hristos este Adevărul. Cheia acestui adevăr este iubirea, iar cheia iubirii este lacrima. De aceea sunt fericiți cei ce plâng. Amin.

Traian Dorz, Avuția sfântului moștenitor