Gomora şi Ninive – Pr. Iosif Trifa

Chipurile de aici ne arată două cetăți şi întâmplarea lor din Biblie. Chipul de deasupra ne arată cetățile Sodoma şi Gomora în clipa când îngerul stă de vorbă cu Avraam şi îi vesteşte pieirea cetăţii prin foc (Facere 18).

Chipul celălalt ne arată o altă cetate: Ninive. Domnul judecase şi această cetate spre pieire, pentru păcatele ei, şi-l trimisese pe Iona prorocul să-i vestească pieirea. Dar Ninive n-a pierit, pentru că ne spune Biblia că „oamenii din Ninive au început post şi s-au îmbrăcat cu saci şi s-au întors fiecare din calea sa cea rea” şi Dumnezeu i-a iertat (Iona 3, 5-8).

Cele două cetăţi şi întâmplarea lor sunt cu învăţătură şi pentru oamenii şi vremurile de astăzi. Gomora ne arată că păcatele şi fărădelegile ne duc la pieire, iar Ninive ne învaţă că întoarcerea către Dumnezeu şi îndreptarea vieţii ne duc la scăpare şi mântuire. Şi oare căile oamenilor şi omenirii de azi încotro merg: spre Gomora, ori spre Ninive? Se pare că omenirea de azi merge spre Gomora, spre pedeapsă şi pieire. „Aşa zice Domnul: <<Văzut-am întru locuitorii pământului lucruri groaznice, preacurvind şi mergând întru minciuni, ca să nu se întoarcă fiecare de la calea sa cea rea; făcutu-s-au Mie toţi ca cei ce locuiesc Sodoma şi Gomora»” (Ieremia 23, 14). S-au stricat purtările oamenilor şi de aceea Dumnezeu a făcut şi din traiul nostru un fel de Gomoră plină cu necazuri, greutăţi, războaie, suferinţe şi alte asemenea pedepse.

Despre această Gomoră a zis prorocul Ieremia că-i mai rea decât cea pedepsită cu foc, pentru că oamenii din aceea s-au prăpădit într-o clipeală, dar aceştia vor pieri încetul cu încetul, „ucişi de sabie şi chinuiţi de lipsuri”, de suferinţe şi necazuri care n-au fost de la începutul lumii (Plângerile 4, 9).

Creştinilor! Căile şi purtările noastre de astăzi duc spre Gomora, spre pedeapsă şi pieirea noastră sufletească. Să ne întoarcem către Ninive, către Dumnezeu şi îndreptarea vieţii şi purtărilor noastre. E vremea sfântului post şi să nu uităm că şi ninivitenii s-au mântuit cu postul cel adevărat, care le-a schimbat purtările.

Să nu uităm că Biblia pune înaintea noastră cele două cetăţi Gomora şi Ninive, împreună cu cuvintele Domnului: „Iată, viaţa şi moartea am pus înaintea feţei voastre şi binecuvântarea şi blestemul. Alegeţi viaţa, ca să trăiţi” (Deuteronom 30, 19).

Tu, cititorule, cu ce rămâi: cu Gomora şi moartea, ori cu Ninive şi viața?

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1923, nr. 7, pag. 4