Domnul veacului acestuia – Pr. Iosif Trifa

Niciodată parcă n-a fost lumea şi purtările oamenilor aşa de stricate ca azi, în sensul că niciodată satana n a avut biruinţe aşa de multe ca azi. Satana e parcă azi – cum foarte bine zice Apostolul Pavel – „dumnezeul veacului acestuia, care a orbit mintea oamenilor, să nu vadă strălucind Evanghelia lui Hristos“ (II Corinteni 4, 4). Sau, cum zice într-alt loc că satana este un domnitor, un stăpânitor, un duh puternic care domneşte în întunericul acestei lumi (Efeseni 6, 12).

Uitaţi-vă cât de mulţumit se uită acest „domnitor“ peste lumea şi oamenii de azi. Împărăţia lui parcă n-a fost niciodată aşa de mare şi de tare ca azi. Un „semănător de neghină“, zice Evanghelia că este diavolul (Matei 13, 39). Parcă niciodată n-a avut diavolul un seceriş atât de bogat ca azi. Răutăţile cele multe de azi: trufia, pizma, beţiile, sudălmile, înşelătoriile, nedreptăţile, goana după bani şi plăceri, nepăsarea de cele sufleteşti, ura dintre om şi om şi dintre popor şi popor sunt tot atâtea roade răsărite din neghina satanei. Un „omorâtor de oameni“ (Ioan 8, 44), zice Evanghelia că-i diavolul şi „cei ce trăiesc după duhul care este acum în lume sunt morţi în păcate“ (Efeseni 2, 1-2) sau, mai bine zis, omorâţi de satana cu ajutorul păcatelor.

Se pare că s-a împlinit în zilele noastre profeţia din Apocalipsa unde se spune că „balaurul cel mare, şarpele din început, care se numeşte diavol, se va război cu cei rămaşi din seminţia Fecioarei şi „i s-a dat lui să-i biruie pe ei şi i se dete stăpânire peste orice seminţie şi popor, şi limbă, şi neam şi se vor închina lui toţi locuitorii de pe pământ, al căror nume nu este scris în cartea vieţii Mieluşelului celui înjunghiat“ (Apocalipsa 13, 7-8). Parcă am ajuns o culme a puterii diavolului. Dar tocmai această culme a puterii este profeţită în Apocalipsa ca un semn că balaurul cel mare (diavolul) merge spre pieire (Apocalipsa 17, 11). Mieluşelul (Iisus Mântuitorul) îl va birui pe el pentru că El este Domnul domnilor şi împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi care sunt cu El de asemenea îl vor birui (Apocalipsa 17, 14).

Acum ori mai târziu, se va porni o mare ofensivă împotriva „domnului veacului acestuia“ care este satana. În stricăciunea vremilor noastre, se va ivi o mare mişcare de întoarcere la Mântuitorul şi Evanghelia Lui. În culmea puterii sale, satana va fi biruit.

În această luptă şi ofensivă contra ispititorului diavol, şi tu, dragă cititorule, eşti chemat. Prin râvna ta, prin dragostea ta, prin faptele tale, prin pilda vieţii tale, şi tu eşti chemat să ajuţi biruinţa Evangheliei şi împărăţiei lui Dumnezeu. Un creştin adevărat trebuie să fie un luptător pentru împărăţia lui Dumnezeu, trebuie să fie un „bun ostaş al lui Hristos“ (II Timotei 2, 3).

Preot Iosif Trifa, Citiri şi tâlcuiri din Biblie