Uncategorized

Cercetați Scripturile!

“Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5, 39)

Am recomandat mult și demult Biblia. Ani de zile am îndemnat poporul neîncetat să citească Biblia. De ani de zile am spus mereu ce Carte scumpă și sfântă este Biblia.

Ținem însă să spunem că această recomandare nu e a noastră. Ea nu pornește numai de la noi. Recomandarea vine de la Însuși Dumnezeu, de la Fiul Său.

Osteneala și lenea (I) – Traian Dorz

Osteneala şi zbuciumul cântării leacului său, este preţul prin care fiecare om se face vrednic de vindecarea sa.

Cine caută leacul acolo unde se găseşte şi când se găseşte, – şi cine caută pînă îl găseşte, acela se vindecă sigur.

Cine leneveşte în păcat şi nu-L caută pe Domnul Iisus, piere în osânda veşnică.

Răbdarea şi înţelegerea – Traian Dorz

Totul are un Dumnezeiesc şi minunat înţeles şi rost şi ţintă…

Să nu te îndoieşti de nimic din acestea niciodată: tot ce nu înţelegi tu acum, nu te grăbi să înţelegi grăbit.

Fiindcă va veni timpul să înţelegi cu adevărat, limpede şi frumos mai târziu.

Dacă se petrec în viaţa ta, fără voia ta, fără o urmare directă a faptelor tale, întâmplări de neînţeles, – nu te grăbi să-ţi formezi o părere încă.

Articol în cotidianul Viața Liberă: “Preotul IOSIF TRIFA – Omul lui Dumnezeu”

Părintele Iosif Trifa, preot ardelean, născut în 3 martie 1888, în Certege, jud. Alba, a fost un mare misionar, redescoperind în poporul nostru viața și puterea înnoitoare și mântuitoare a Cuvântului cel Sfânt al Sf. Scripturi.

Roada luminii – Traian Dorz

Roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire, în adevăr. (Efeseni 5, 9) După fiecare lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu prin Hristos, este scris: Şi Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun… Numai după ce a făcut pe om, nu mai este spusă cu bucurie această constatare a lui Dumnezeu. Căci, făcându-l

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa – Pr. Iosif Trifa

Un rege al Angliei avea între sfetnicii săi un necredincios. Toată lumea ştia acest lucru. Într-o adunare a sfetnicilor, regele luă o Biblie şi o dete celui necredincios zicându-i:

– Te rog deschide Evanghelia de la Ioan, cap. 14,

Izbutirea planurilor noastre – Traian Dorz

Planurile pe care le face inima omului vin din dorinţele lui, din poftele lui, din trebuinţele inimii sale. Dar toate aceste planuri ar trebui mereu supuse aprobării minţii care dă răspuns prin gură: “Da” sau “Nu”. Acest răspuns vine de la Domnul. Şi trebuie să fie de la El.

Top