Text

Fața și fățărnicia (II) – Traian Dorz

Crezând Cuvântul lui Dumnezeu, crezi în lucrările Sale. Și crezând lucrările Sale, crezi Cuvântul Său. Pentru că fiecare cuvânt al Lui se întrupează la timpul său într-o lucrare, într-un eveniment, într-o împlinire.

Nici un cuvânt al lui Dumnezeu nu rămâne fără împlinire.

Fața și fățărnicia (I) – Traian Dorz

Față are omul cinstit; fățărnicia o are omul fără cinste. Nici copiii nu te mai cred dacă tu doar zici, dar nu faci. Dacă îi înveți într-un fel, dar ei văd că tu nu faci cum spui, ci faci altfel, toți te vor socoti un mincinos. Și nici unul nu-ți va mai da ascultarea lui de bunăvoie și cu bucurie. Și cine face răul merită să fie disprețuit.

Încrederea și siguranța (II) Traian Dorz

Sunt unele locuri potrivnice lui Dumnezeu, cum sunt și unele vremuri potrivnice. În astfel de locuri și în astfel de vremuri, oamenii și demonii au putere împotriva adevărului, se unesc împotriva lui și au izbândă în lupta contra lui Hristos. Dar ce blestemată este o astfel de izbândă!

Înfățișarea și judecata (I) – Traian Dorz

Vor fi judecați și toți aceia care se vor lăsa ispitiți să vorbească în chip batjocoritor despre lăcașul Domnului, din pricina celor nevrednici de slujba Lui din el (Romani 14, 4-12). Tu, în Casa Domnului, să nu judeci pe nimeni, decât pe tine și păcatele tale. Acolo este Dumnezeu tocmai ca să judece, nu te așeza în locul Lui. Ci stai în pocăință, la locul tău, ca să nu fii judecat. Mâna cea înțeleaptă a lui Dumnezeu ne-a alcătuit chipul cel văzut, iar dragostea Lui veșnică ne-a alcătuit chipul cel veșnic și nevăzut, adică ființa noastră spirituală.

Adunare comemorare fratele Traian Dorz – Simeria 2018

Slavă lui Dumnezeu că va fi și în anul acesta o adunare mare în amintirea fratelui Traian Dorz. Se va ține la Simeria, în 24 noiembrie, ora 16, în locația numită Lake Ballroom Domeniile Streiului. La “cortul întâlnirii” se ajunge de la sensul giratoriu, mergând spre Orăștie, pe drumul vechi, cam 200 m, apoi la dreapta, înainte de pod.

E prea mare fratele Traian și e prea aproape de noi vremea lui ca să uităm și să nu facem un efort spre aducere aminte.

Ne-am gândit la o strofă de cântare ca emblemă a adunării din acest an:
“Mi-așa de dor de Tine,
Mântuitorul meu,
chiar când ești lângă mine,
simt dorul Tău mereu”.

Tema dorului era larg răspândită în opera fratelui Traian.

Așteptăm să auzim cât mai multe versuri, pe care aproape le-am uitat sau pe care ni le amintim zilnic. Le așteptăm în cântare, în poezie, în cuvânt cu înțelesuri noi și noi. Astfel ca, de undeva de Sus, fratele Traian, privindu-ne, să spună: “știam eu că așa va fi”.

Abia așteptăm să ne vedem la Simeria, tineri și vârstnici, de aproape sau mai de departe, în 24 noiembrie, la ora 16.

“Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri”.

Încrederea și siguranța (I) – Traian Dorz

Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a înălțat la ceruri și șade de-a Dreapta Măririi, în locurile preaînalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor (Evrei 1, 3-4) și S-a făcut, pentru toți cei ce-L ascultă, Urzitorul unei mântuiri veșnice (Evrei 5, 9). Acolo a pregătit El un loc pentru cei ce-L iubesc și Îl urmează (Ioan 14, 2). O, minunat Mântuitor, ce fericiți vor fi cei ce vor avea parte de acestea!

Stăpânul inimii – Pr. Iosif Trifa

„Iată, stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20).

„Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi, pentru că fără de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 4-5).

„Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am voit să adun pe ai tăi, în ce chip adună găina puii săi sub aripi şi n-ai vrut. Iată, vi se lasă casa voastră pustie” (Matei 23, 3 7-38).

Să primim prin credință – Sf. Ioan Gură de Aur

Nu trebuie să supunem poruncile lui Dumnezeu cercetării, ci să le primim prin credință!

Când Dumnezeu porunceşte ceva, nu trebuie să supunem porunca cercetării, ci s-o acceptăm prin credinţă, pentru că este trăsătura obrăzniciei şi a sufletului aflat în primejdie, să se uimească de pricini şi de cuvintele care-i sunt date, şi de împrejurările în care primeşte poruncile dumnezeieşti. Şi vă voi dovedi aceasta din dumnezeieştile Scripturi!

Armele ostaşilor de sub steag – Iosif Trifa

Chipul de mai sus arată o întâmplare din Biblie. Iosua (Isus Navi) ajunsese cu israelitenii, în calea lor spre Canaan, la cetatea duşmană Ierihon. Iosua şi poporul stăteau amărâţi şi abătuţi în faţa acestei puternice cetăţi. Atunci Iosua a ridicat ochii în sus şi iată, a văzut un om înarmat înaintea lui şi sabie scoasă din teacă era în mâna lui; şi apropiindu-se, Iosua a zis lui: „Eşti dintre ai noştri sau dintre potrivnicii noştri?”. Iar el a zis: ,,Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului şi acum am venit”.

Adunare anuală la Galați, 3 Noiembrie 2018

Cu binecuvântarea și participarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în data de 3 noiembrie 2018 va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor, adunarea anuală a Oastei Domnului din Galați. Frații și surorile din întreaga țară și din diaspora sunt așteptați cu drag pentru a ne bucura împreună de câteva ore de rugăciune, cântare, poezie și cuvânt. Programul adunării va începe la ora 14:00 și se va încheia la ora 18:00.

Pentru că anul acesta s-au împlinit 130 de ani de la naștere și 80 de ani de la plecarea la Domnul a părintelui Iosif Trifa, tema adunării din acest an va fi: Părintele Iosif Trifa – Părintele poporului român, având la bază și versetul biblic de la 1 Corinteni 4, 15: Căci chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în Hristos, totuşi n-aveţi mai mulţi părinţi, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus, prin Evanghelie.

Programul adunării va fi transmis în direct pe OasteaDomnului.info.

Top