Resurse

Vizită la Patriarhie – Traian Dorz

În dimineaţa zilei de 28 decembrie, a patra zi de Crăciun 1956, eram la Bucureşti.

Am trecut pe la fratele Sergiu, căruia i-am arătat memoriul şi i-am făcut cunoscut totul. Apoi am telefonat şefului de la Ministerul de Interne, care a venit la ceasul din faţa Universităţii, unde i-am predat memoriul.

– Acum mergi la Patriarhie, mi-a zis el. Vei fi primit de patriarhul! După ce vei sta de vorbă cu el, îmi vei telefona din nou, ca să văd ce aţi aranjat.

#100EsențeDuhovnicești – 99

Sunt și azi destui creștini care o viață întreagă trec dintr-un Crăciun într-altul fără nicio schimbare sufletească, pentru că lumina Nașterii n-a pătruns în peștera sufletului lor. – Pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 98

Copilul Sfânt din peștera Vifleemului ne învață să ne iubim așa cum și El ne-a iubit, să ne smerim așa cum El S-a smerit, pentru ca să ne mântuim sufletul, căci El pentru aceasta a venit în lume. – Pr. Iosif Trifa

În noaptea aceea… – Traian Dorz

Era în seara de Crăciun 1952…

În casa noastră unde locuiam cu fratele Cornel şi sora Maria, eram adunaţi toţi ai casei, împreună cu încă vreo câţiva fraţi şi surori veniţi să petrecem noaptea asta sfântă împreună, în frumoasa atmosferă biblică. Să trăim toate evenimentele dureroase şi minunate petrecute atunci în Betleem.

#100EsențeDuhovnicești – 97

Mântuitorul nu S-a născut numai în peștera din Vifleem, ci El trebuie să Se nască și în sufletul fiecărui creștin. – Pr. Iosif Trifa

Prigoană în satul Posat – Sava Acostăchioaie

În 22 decembrie eram în satul Posat cu cărţile şi foile Oastei. După ieşirea din biserică, noi, câţiva fraţi, ne-am tras deoparte cântând cântările Oastei. Oamenii care beau şi fumau că era hram s-au tras către noi şi ascultau, dar, venind primarul, ne-a oprit, spunând că stricăm datinile, iar dascălul, cu ţigara în gură, ne-a spus să plecăm imediat de acolo.

Am fost chemat la postul de jandarmi, învinuit că sunt sectar adventist. D-l şef mi-a dat un pumn, înjurând pe bunul Dumnezeu.

Primul număr al foii „Oastea Domnului” – Traian Dorz

«Lumina Satelor» din 25 dec. 1929 apăru cu înştiinţarea următoare pe prima pagină:

„Reorganizarea foii «Lumina Satelor»

Secerişul de la «Lumina Satelor» s-a mărit din an în an. Am rugat deci pe «Domnul Secerişului» să ne trimită lucrători noi. Şi, iată, El ne-a ascultat. Cu ajutorul colaboratorilor, «Lumina Satelor» face acum un pas înainte în realizarea programului său.

#100EsențeDuhovnicești – 96

A muri față de păcat este o culme a mântuirii ce se poate ajunge numai după o viață întreagă de luptă și biruință. – Pr. Iosif Trifa

Un război pustiește omenirea – Pr. Iosif Trifa

Războiul cel mare a fost o nimica toată faţă de un alt mare război şi prăpăd pe care îl fac diavolul şi moartea cu ajutorul băuturilor. Acest război îl arată desenul alăturat. În  fruntea acestui război se văd cei doi comandanţi: diavolul şi moartea. Le râde barba de bucurie, văzând că au „muniţie“ destulă şi soldaţi destui (crâşmari), care bagă mereu gloanţe în „tun“. Cu acest război aprinde diavolul satele şi oraşele şi face cumplite pustiiri, cum  se vede în imagine. Pe urma acestui război rămâne prăpăd trupesc şi sufletesc: sărăcie, boală, bătăi,  omoruri, desfrânări,  sudalme, hoţii etc. etc. S-a făcut socoteala că băutura omoară într-un singur an atâţia oameni câţi a omorât războiul cel mare în patru ani. Iar sufletele omorâte, acelea, încă pe deasupra, pierdute pe veci.

Serbare de Crăciun – Traian Dorz

Duminică, înainte de Crăciun, cei din jurul Beiuşului am ţinut o adunare de pregătire în comuna Sudrigiu, unde am pus la punct, cu toţi fraţii şi surorile, felul cum noi vom face serbarea de Crăciun la penitenciar şi la spital:

Vom strânge tot felul de alimente la Beiuş. Acolo se vor pregăti câteva cazane cu două feluri de hrană caldă, iar cei de pe la sate vor aduce tot felul de alimente, astfel ca să fie într-o cantitate cât mai mare pentru fiecare necăjit din spital şi din penitenciar.

Top