Resurse

Preotul Iosif Trifa, om al durerii și obișnuit cu suferința – James Foster

Anul acesta am decis să studiez viaţa Părintelui losif încă o dată. M-am gândit că poate învăţ ceva nou sau ceva care poate să mă ajute să înţeleg mai bine activitatea lui şi sentinţa dură pe care a primit-o. Ca să fac asta, am revăzut filmul documentar şi am citit din câteva cărţi: „Preotul losif Trifa, o viaţă de propovăduitor al lui Hristos”, „Ce este Oastea Domnului” şi „Istoria unei jertfe”. După aceea, am stăruit asupra unui text din Noul Testament ca să supun lucrarea Părintelui Iosif unei analize biblice.

Cananeanca și rugăciunea de mijlocire – Ionatan Ille

Cereți, și vi se va da… bateți și vi se va deschide. (Luca 11, 9).

Cereți şi nu căpătați pentru că cereți rău (Iacov 4, 3).

Nu ştiţi ce cereți (Marcu 10, 38).

Rugăciunea izbăvitoare – Traian Dorz

Despre izbânzile rugăciunii au rămas nenumărate dovezi.

Un soldat credincios, în clipa când primi ordin să plece într-o misiune primejdioasă, pe front, spuse tovarășilor săi:

– Vă rog, numai o clipă, să ne rugăm lui Dumnezeu!
– Noi n-avem nevoie, ziseră ceilalți, roagă-te tu!

Credinciosul se duse puțin mai deoparte și căzu în genunchi. Dar chiar în clipa aceea trecu peste capul său un proiectil inamic care, căzând tocmai între tovarășii săi, îi ucise pe toți. Iată ce înseamnă „Rugați-vă oricând” (1 Tesaloniceni 5, 17).

Se duc pe rând, Iisuse – Traian Dorz

Se duc pe rând, Iisuse, acei ce te-au iubit
dar, veșnic fericită, iubirea Ta rămâne,
se duc cei sfinți, dar harul rămâne strălucit
din ieri în azi, același, apoi din azi în Mâine…
Doar Tu, Iisus, rămâi ca-ntâi din ieri în azi Același, apoi din azi în Mâine…

Tineri care au început rău și au sfârșit rău – Traian Dorz

E adevărat că cei mai mulţi tineri care au sfârşit rău au sfârşit aşa pentru că au început rău. Din cea mai fragedă copilărie părinţii lor nu le-au dat nicio educaţie bună, iar în viaţa lor de familie n-au văzut decât fapte şi vorbe rele.

Zaheu vameșul – Pr. Iosif Trifa

„În vremea aceea, trecea Iisus prin Ierihon. Şi iată, un om, anume Zaheu; şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să-L vadă pe Iisus cine este, dar nu putea de norod, că era mic de stat. Şi, alergând înainte, s-a suit într-un dud, ca să-L vadă pe El, că pe acolo avea să treacă. Şi dacă a venit la locul acela, căutând Iisus, I-a văzut pe dânsul şi i-a zis lui: Zahee, grăbeşte de te coboară, că astăzi în casa ta Mi se cade să fiu.

Adunare Comemorare Pr. Iosif Trifa – februarie 2020

...Urmat e-n veac cel uns cu harul
De rob și-apostol lui Hristos.

(Traian Dorz)

În 12 februarie, se vor împlini 82 de ani de la trecerea în Veșnicie a părintelui nostru Iosif Trifa, întemeietorul Oastei Domnului. Cei din vremea lui s-au dus cu toții. Au rămas cei din familia duhovnicească să-i comemoreze plecarea din această lume.

Munca și lenea (III) – Traian Dorz

Venirea Domnului nostru Iisus Hristos, şi Învierea Morţilor, şi Judecata Veşnică a tuturor oamenilor, acestea sunt cele trei mari evenimente cu care se va deschide şi va începe strălucita Împărăţie a lui Dumnezeu, – care nu va mai avea apoi sfârşit niciodată.

Ce liniștiți sunt pașii Tăi – Traian Dorz

Ce liniştiţi sunt paşii Tăi în mine când coboară
şi pe-a’ iubirii mii de căi fiinţa-mi înconjoară!…
Ca mersul stelelor pe cer, ca răsăritul lunii,
ca luntrea gândului năier pe apa rugăciunii,
ca izvorârea din afund a stropilor spre unde,
ca taina harului profund când duhul mi-l pătrunde,

Munca și lenea (II) – Traian Dorz

Dacă sub Vechiul Aşezământ avea atâta însemnătate felul cum omul trebuia să se înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu în Locaşul Său de închinare, cu cât mai însemnat lucru este acum felul în care slujitorul – ispravnic al Tainelor lui Hristos – şi credinciosul adevărat trebuie să se înfăţişeze înaintea Lui!

Top