Resurse

Hristos, Pacea noastră – Traian Dorz

Închipuiţi-vă o mare furtunoasă cu cer întunecat şi cu valuri puternice… Între vânturile furioase şi valurile înspumegate, o corăbioară luptă să răzbească spre ţărmul îndepărtat la un adăpost liniştit. După lupte şi primejdii de neînchipuit, în ultimele clipe şi cu ultimele puteri, iată, în sfârşit, limanul de adăpost.

Mama lui Iisus a zis – Traian Dorz

Mama lui Iisus a zis slugilor: «Să faceţi orice vă va zice!» (Ioan 2, 5)

Fericita şi îndurerata Maică a Domnului nostru Iisus Hristos a fost o fiinţă sfântă, aleasă şi tăcută. A avut o smerenie şi o tăcere atât de mare, cum numai

Adevăratul har al lui Dumnezeu – Arcadie Nistor

Sunt mai multe haruri (1 Petru 5, 12). Credincioşii cărora le-a scris Sfântul Petru erau alipiţi de adevăratul har al lui Dumnezeu. Care este acest har? Harul lui Dumnezeu (Tit 2, 11), acest har a fost arătat. Acest har învaţă pe credincioşi şi pe toţi oamenii să o rupă cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să

Datorită numai Ţie – Traian Dorz

Datorită numai Ţie
Inima mea cântă
Şi prin orice-ar fi să vie
Nu mi se-nspăimântă,
Şi prin orice-ar fi să treacă
Stă netulburată

Lucraţi ca pentru Domnul! – Pr. Iosif Trifa

Orice lucraţi, lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni (Col. 3, 23). Evanghelia a dospit şi-a înoit viaţa oamenilor în toate direcţiile. Evanghelia a adus un duh nou şi în munca omului. Orice lucraţi – zicea ap. Pavel – lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul – şi nu ca pentru

Vinovatul şi nevinovaţii – Pr. Iosif Trifa

Un ministru se prezentă odată în inspecţie la o temniţă. După ce insteaza bunul mers al instituţiei, trece apoi în revistă şi pe cei deţinuţi. Se interesează de soarta lor şi de păsurile lor.

– Dumneata cum ai ajuns aici?

În mersul către Mâine – Traian Dorz

În mersul către Mâine -ajută-ne Iisus
să ne sfinţim viaţa,să ne mărim puterea,
mai răbdători să trecem spre ultimul apus
mai plini de vorbe sfinte să ne-ntâlnim tăcerea.

Greşeala şi observaţia – Traian Dorz

Orice greşeală cere o observaţie corectoare. Când observ eu singur greşeala mea şi mi-o corectez singur, este cel mai bine. Atunci oamenii nu mi-o văd, iar Dumnezeu Se face că nu mi-a văzut-o.

Doamne, sunt din nou un tânăr – Traian Dorz

Doamne, sunt din nou un tânăr

la cei douăzeci de ani

parcă-n zbor înalt sunt vultur

peste munţii diafani,

parcă-n vânt de primăvară

peste-un câmp de trandafiri

parcă-i iezer ce sărută

cerul unei largi iubiri.

Despre Apa cea vie – Pr. Iosif Trifa

Samariteanca se mira de apa cea vie (Ioan 4, 1-30); nu-şi putea da seama ce ar fi şi cum ar fi o astfel de apă. Dar eu mă întreb: Oare e mai altcum azi? Oare câţi dintre creştinii de azi ar putea da un răspuns corect la întrebarea: Ce e apa cea vie? Vom începe deci prin întrebarea: Ce este apa cea vie?

Top