Audio

Mai aveți vreme – pr. Iosif Trifa

Ce strategie a abordat diavolul pentru a câștiga cât mai mulți oameni pentru iad.

„E o prostie prea mare să le spui oamenilor că nu-i Dumnezeu, că nu-i suflet, că nu-i rai și iad. Părerea mea e alta. Să le șoptim oamenilor la ureche. Este Dumnezeu, este suflet, este rai și este iad. Dar pentru aceste treburi mai aveți vreme oameni buni. Ele sunt pentru vremea când veți fi colea moși bătrâni.”

Golgota, pe culmea Ta – Rut Iovescu

Golgota, pe culmea ta, odată, fost-au înălțate trei cruci mari,
dar din ele-n veci e neuitată Crucea lui Iisus între tâlhari.

Prin al Său Sfânt Sânge şi pe mine Domnul din păcat m-a izbăvit;
Golgota, Hristos, murind pe tine, mi-a deschis Edenul fericit.

Pentru Jertfa Lui mântuitoare ce-a adus Hristos pe culmea ta,
nici în veșnicia viitoare, Golgota, eu nu te voi uita!…

Viorile pădurii – instrumental

Golgota, pe culmea Ta – instrumental

Preaiubitul meu e Unul – Tinerii din Iași

Preaiubitul meu e Unul fără seamăn pe pământ,
Glasul Lui e Armonia, cântec este-al Lui Cuvânt.

Preaiubitul meu e Unul, nimenea asemeni nu-i!…
Cât ați da de L-ați cunoaște ca să fiți și voi ai Lui!…

Crucea-i ascultarea – Tinerii din Iași

Crucea-i Ascultarea Domnului Iisus,
cea mai naltă Jertfă care s-a adus
Prețul cel mai mare, harul nesecat
pentru izbăvirea lumii din păcat.

Crucea-I Slava Sa, Crucea-I pacea mea,
– din mormânt m-a scos Crucea lui Hristos,
viață mi-a adus Crucea lui Iisus.
– Slavă Sus și jos Crucii lui Hristos!

Iisuse blând, în fața Ta – Tinerii din Iași

Iisuse Blând, în fața Ta smerit mi-aplec inima mea;
Tu sui acum un greu calvar și vei răbda un chin amar.
Vei suferi, Iisus iubit, lăsat de-ai Tăi și chinuit,
cununi de spini vei suferi și vei tăcea când Te-or lovi.

Te vor lovi, Te vor scuipa – Tu vei iubi și vei tăcea;
pe cruce-apoi Te-or răstigni – Tu vei ierta și vei iubi.
Vei suferi și vei ierta păcatul meu, plătind așa,
păcatul meu și-al lumii-ntregi prin moartea Ta să ni-l dezlegi…

În locul nostru vei răbda, să poți pe toți a ne scăpa…
…Iisuse Bun, Îți mulțumesc! O, cum să-Ți spun cât Te iubesc?
Pe veci, Iubit Mântuitor, doresc să-Ți fiu ascultător;
și să m-ajuți Te voi ruga să fac mereu doar voia Ta!

În grădina Ghetsimani – Tinerii din Iași

În grădina Ghetsimanii, dacă Te-ai rugat,
seara, au venit duşmanii care Te-au legat.
Ucenicii Tăi, Iisuse, toţi s-au risipit,
singur ai rămas cu răii, o, ce-ai suferit!

Eu Te rog, Iisuse Doamne, să-mi ajuţi mereu
ce-au făcut ai Tăi atuncea să nu fac şi eu!
Ci, oricâte suferinţe ar fi de-ndurat,
eu să Te urmez pe Tine cu adevărat.

Numai Tu mă poţi, Iisuse, face credincios,
fără frică şi ruşine să-Ţi urmez voios.

Era odată-o tainică grădină – Tinerii din Iași

Era odată-o tainică grădină
în care Domnul Se ruga plângând
şi faţa Lui cea plină de lumină
era-ntristată până la mormânt.

O, Ghetsimani, aş vrea să fiu în tine,
să văd şi locul unde Domnu-a plâns,
să plâng şi eu cu lacrimi şi suspine,
să plâng, căci Domnul pentru mine-a plâns!

Viorile Pădurii – Tinerii din Iași

Viorile pădurii își odihnesc arcușul
uitat în iarba moale a liniștii, sub ulmi,
flămânzi ies lupii serii, suind pieziș urcușul
spre oile luminii ce tremură pe culmi…

Tot binele ce-n lume o zi l-a-înfăptuit,
trist soarele-l plătește în flăcări apunând,
cu sângele luminii ucise s-au roșit
și norii, și pădurea, și turlele, pe rând.

Sus, luna, ca o Mamă cu Fiul condamnat,
și-ascunde fața tristă sub vălul unui nor…
…Din Ghetsimani, la toate, Iisus, îngenuncheat,
privește și-înţelege ce-I spune taina lor…

Top