Audio

N-am renunțat – Traian Dorz

N-am renunțat la cântec, nici chiar acuma când
mi-e inima zdrobită și harfa sângerând
căci, renunțând la cântec, aș renunța la har
și n-ar fi-n lumea asta un umblet mai amar.

N-am renunțat la lacrimi, nici dacă ochii-mi ard
căci dragostea e vasul cu mirul meu de nard
și-n lacrimi e izvorul a tot ce am frumos;
de-aș renunța la ele, m-aș pierde de Hristos.

Degetul lui Toma – Traian Dorz

Toate sfintele cuvinte ale lui Dumnezeu lăsate nouă în Sfânta Evanghelie sunt adevărate și întocmai așa cum sunt scrise. El, care a venit de la Tatăl Ceresc, ne-a vestit numai adevărul și în gura Lui n-a fost minciună niciodată.

De aceea oricine aude sau citește Sfânta Evanghelie trebuie să creadă din tot sufletul lui tot ceea ce este scris în ea. Oricine se îndoiește de vreo unul din aceste cuvinte, seamănă cu necredincioșii iar necredincioșia este cel mai mare păcat.

Dar dacă noi avem un cuget curat și dacă din inimă dorim să cunoaștem adevărul, Domnul Iisus nu ne lasă în necredință și ne ajută să ajungem să vedem că tot ce a spus El este întocmai așa. Așa s-a petrecut și cu sfântul apostol Toma care, la Învierea Domnului, n-a putut crede că Hristos a înviat chiar dacă toți ceilalți îi spuseseră că ei l-au văzut pe Domnul:

– De nu-mi voi pune mâna mea în coasta Lui, eu nu voi crede, zicea Toma

Ne rugăm pentru credință – Traian Dorz

Ne rugăm pentru credință celui ce nu poate crede,
ne rugăm pentru lumină celui care n-o mai vede,
ne rugăm pentru nădejde celui care n-o mai are,
– Doamne-ndură-Te și dă-le, Milostiv, la fiecare.

Ne rugăm spre libertatea celora dintre zăbrele,
ne rugăm spre sănătatea celora din chinuri grele,
ne rugăm spre odihnirea celor morți în grea durere,
– Doamne-ndură-Te și dă-le-o fiecărui care-o cere.

Nici tu nu ești departe – Traian Dorz

Nici tu nu ești departe de calea lui Hristos
când tainic al tău suflet doreşte-această cale
dar trebuie credința și saltul curajos
să treci cu hotărâre în rândul oastei Sale.

Nu-L poți mereu în taină, urma pe Dumnezeu
odată tot te scoate o clipă la lumină
atunci de poți învinge în ceasu-acela greu
primești botezul jertfei, câștigi izbânda plină.

Două mâini… – Traian Dorz

Două Mâini însângerate mi-au plătit păcatul greu,
mijlocind împreunate să mi-l ierte Dumnezeu.

Sfinte Mâini a lui Iisus
vă sărut plângând supus
Sfinte Mâini a lui Hristos
voi mi-ați dat tot ce-am frumos.

Nicio lacrimă cu Tine – Traian Dorz

Nicio lacrimă cu Tine n-a curs Doamne în zadar,
niciun câmp arat cu Tine n-a rămas neroditor,
nicio luptă lângă Tine n-am sfârșit-o cu amar,
orice semen, pentru Tine, mi-a fost binevoitor.

Niciun chin răbdat cu Tine nu mi s-a părut prea lung,
niciun jug purtat cu Tine nu mi s-a părut prea greu,
niciun țel dorit cu Tine n-a fost ca să nu-l ajung,
– toate mi-au rodit cu Tine, Binefăcătorul meu!

Noi am aflat comoara – Traian Dorz

Noi am aflat comoara ascunsă-n locul sfânt
când am primit chemarea, ca Levi de la vamă,
și-am biruit în lupta dintre avânt și teamă
când ne-am atins de Coasta Divinului Cuvânt.

Noi ne-am întors la țărmuri cu luntrea grea de pești
când mreaja, la Cuvântul Lui Sfânt, am aruncat-o
și pacea conștiinței deplină ne-am aflat-o
când ne-am predat deplinei trăiri dumnezeiești.

Noi toți vom fi aduși – Traian Dorz

Noi toți vom fi aduși odată
la Judecata lui Hristos
și-atunci o să-și primească plată
și cel drept, și cel păcătos.

Și cărțile vor fi luate
– și orice fapte-a fiecui,
și vorbele-adunate, toate,
vor cere răsplătirea Lui.

O singură iubire-i mare – Traian Dorz

O singură iubire-i mare
aproape ca a lui Hristos,
iubirea mamei, care are
același duh și chip frumos;
– cinstiți iubirea-nlăcrimată
a mamei care v-a născut,
punând pe fața ei curată
cel mai duios și drag sărut!

Nu dezbrăcați armura – Traian Dorz

Nu dezbrăcați armura căci lupta-i încă-n toi,
păcatul dă atacuri mai crâncene spre noi.

Din adevăr, mijlocul, nicicând să nu-ți descingi,
dreptaru-nvățăturii te va-ndruma să-nvingi.

Cu platoșa dreptății mereu stai îmbrăcat,
minciuna și desfrâul te-atacă ne-ncetat.

Top