Audio

Vestitor al Evangheliei – Traian Dorz

Dar însemnat lucru nu este numai să vestim Evanghelia, adică pe Hristos și Mântuirea pe care a adus-o El lumii și fiecărui suflet. Ci tot atât de însemnat este ca vestirea noastră să fie făcută într-un chip vrednic de Hristos și dintr-o stare vrednică de El. Mântuitorul nostru n-a vrut niște vorbăreți și predicatori care să fie numai niște negustori de vorbe, fie ele chiar vorbe frumoase. Ci a vrut ca acei care vor purta mărturia Lui, să fie ei însuși prin trăirea vieții lor niște dovezi a lucrării Evangheliei pe care o propovăduiesc ei altora. Când spui oamenilor că Hristos e Mântuitorul lumii, cei care te aud și vrei să te creadă, să vadă mai întâi în chiar viața ta îndreptată că tu L-ai primit pe El ca un Mântuitor al tău.

Doamne, sunt pe lume oameni – Traian Dorz

Doamne, sunt pe lume oameni cărora mi-aș da ce-am tot
și sunt alții pentru care, cât aș vrea, nimic nu pot.

Pentru unii cu iubire și cu drag îngenunchez,
pentru alții mă cutremur să mă rog și să veghez.

Puțină nebunie biruie înțelepciunea – Traian Dorz

Eclesiastul 10, 1

Păcatul, păcatul… acest lucru care pare mic sau nimic în ochii multora a biruit pe mari înţelepţi și a prăbuşit pe mulţi înălţaţi.

O mică defecţiune la frâna unui autobuz încărcat cu oameni – şi tot autobuzul, nemaiputând fi oprit la timp, se prăbuşeşte la o cotitură în prăpastie, omorând 80 de vieţi.

O mică picătură de petrol într-un vas cu lapte și a stricat totul.

O mică aşchie sărită în ochi a adus orbire pe totdeauna.

O bucăţică de săpun căzut în mâncare a stricat toată mâncarea… Iată unde duce puţina nebunie…

Păzește-mă Doamne – Traian Dorz

Psalmul 16

Păzește-mă, Doamne, că-n Tine mă-ncred;
Eu zic către Domnul, aleasa-mi iubire:
Tu, Doamne, ești Stânca pe care eu șed,
Tu, Doamne, ești Singura mea fericire.

Și sfinții din țară, poporul curat,
sunt toată plăcerea ce-o am eu pe lume.
Mulți oameni la idoli și zei s-au plecat,
eu nu le-aduc jertfă și nu le pun nume.

Binecuvântare ție – Traian Dorz

Binecuvântare ţie,
cea mai sfântă-ntre femei,
ţie-mi plec cu bucurie
ochii şi genunchii mei.

Te cinsteşte fericită
gura mea, cântând pios
ţie, una-nvrednicită
a fi Maica lui Hristos.

Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră – Traian Dorz

Când luptele și cernerile de duhuri potrivnice se zbat și se abat asupra Lucrării Domnului și când aceste duhuri tulbură adunarea, dezbină pe frați, înșală pe cei lesne-crezători – atunci este nevoie de post și de jertfă. Și sufletul acesta, care împlinește ce mai lipsea din partea celorlați, vede cât de puțină luptă și stăruință este în cei mulți pentru asta. Și atunci tot el este acela care este gata să facă, să dea, să jertfească, să plângă și să se roage, și în locul altora, pentru ceea ce este nevoie mult și se face prea puțin și de către prea puțini.

El împlinește ce lipsea din partea celorlalți.

Mulțumesc, Dulce Iisus – Traian Dorz

Mulțumesc, Dulce Iisus,
pentru grija-Ți dulce
care printre flori mi-a dus
calea – și mi-o duce,
care-n orice loc și pași
sarcinile-mi poartă,
care de-orișice vrăjmași
căile-mi departă!

Nu te mânia pe răul – Traian Dorz

Nu te mânia pe răul ce se nalță prea-ncrezut,
are cine să-l smerească: Viul Dumnezeu Temut.

Nici nu-ți pierde bunul cumpăt când păcatu-n cinste-i pus,
are cine să-l trântească: Viul Dumnezeu de Sus.

Pecetea apostoliei mele – Traian Dorz

Da, toată pecetea apostoliei Sfântului Pavel este și rămâne aceasta: credința fraților să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, nici pe organizarea oamenilor, nici pe râvna oamenilor, nici pe talentul și numele oamenilor, nici pe ostenelile sau priceperea sau autorizația oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.

Toată taina unității, a biruinței și a roadelor Lucrării lui Hristos stă în faptul că ea s-a întemeiat numai pe El.

Cei ce-au păcătuit – Traian Dorz

Cei ce-au păcătuit Credinţei
sunt vinovaţi de-un greu păcat,
căci Dumnezeu doar o credinţă,
spre mântuirea Lui, ne-a dat;
iar cei ce-o calcă pe aceasta
păcatul cel mai greu îl fac:
– primesc înşelătoare crezuri,
dar nu credinţă până-n veac.

Top