Arhive: Audio

Al patrulea mag – Traian Dorz

La nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, au venit să îl vadă și să I se închine, din țările îndepărtate ale Răsăritului, trei magi credincioși. Tot drumul lor, cei trei magi credincioși au fost călăuziți de o stea care a mers pe cer înaintea lor până când au ajuns la ieslea unde era Pruncul Iisus și Măicuța Sfântă. Se spune că atunci când au pornit din țările Răsăritului ca să vină la Betleem să Îl caute și să îl afle pe Pruncul Iisus, magii nu erau numai trei ci patru. Cel de-al patrulea mag, anume Artaban, era cel mai bogat și cel mai credincios dintre toți.

Mielușelul cel nevinovat – Traian Dorz

Iată ce tristă este povestea mielușelului cel nevinovat căci pe pământ totdeauna povestea nevinovăției a fost tristă. Dar nu va fi totdeauna așa. Căci numai pe pământ este tristă. În ceruri însă povestea nevinovăției este veșnic fericită, fericită. Iată povestea mielușelului cel nevinovat:

Tatăl meu cel bun mi-a dăruit mie odată un mielușel nevinovat ca să-mi facă cea mai mare bucurie.

Nu sta liniștit acolo unde e stăpân păcatul – Traian Dorz

Nu sta liniștit acolo unde e stăpân păcatul,
căci acolo-nchis, e dreptul, și e liber vinovatul.
Ci te roagă, stând acolo, a se-nstăpâni lumina
care răsplătește cinstea, care osândește vina.

Nu sta liniștit acolo unde nu primesc mustrarea,
căci acolo vine grabnic haosul și lepădarea.
Ci te roagă, stând acolo, spre smerenia curată
care-aduce pocăință și-ndreptare-adevărată.

Despre dreptate și Sfântul Nicolae – Mitropolit Bartolomeu Anania

Se găseau în cetate trei bărbați care fuseseră condamnați pe nedrept în urma unei reclamații făcute de un dușman al lor. Judecătorul i-a condamnat pe cei trei la închisoare. Iar cei trei din închisoare, știindu-se nevinovați, s-au rugat Sfântului Nicolae să îi ajute. Și atunci Sfântul Nicolae s-a arătat în vis la doi oameni: lui Avlavie, guvernatorul, și împăratului Constantin cel Mare.

Ochii Sfântului Nicolae – Traian Dorz

După întâmplarea cu banii moșului, îmi era frică să intru în casa unde fusese cojocelul din care i-am luat. Odată, intrând cu bunica mea acolo, mi-a arătat ea, sus pe perete, icoana Sfântului Nicolae și mi-a zis:

– Îl vezi tu pe Sfântul Nicolae acolo? El te-a văzut când ai luat tu banii de la moșul și el te-a spus!

Nu Te dor, Iisuse – Traian Dorz

Nu Te dor, Iisuse, Mâinile străpunse
cât trăirea noastră în păcate-ascunse.
Nu Te dor asprimea spinilor cununii
cât umblarea noastră-n căile minciunii.

Nu Te doare, Doamne, sulița-ascuțită
cât Te doare Sfânta Casă pângărită.
Nu Te dor oricâte rane-a Pătimirii
cât înstrăinarea fiilor iubirii.

Nu sta liniştit acolo unde zaci – Traian Dorz

Nu sta liniștit acolo unde zaci necredincios,
scoală când Hristos te cheamă, vino grabnic la Hristos,
pune astăzi legământul până încă poți să-l pui
– astăzi este-această vreme, mâine trece vremea lui.

Nu sta liniștit acolo unde vezi numai păcat,
scoală-te degrab și pleacă până poți să scapi curat
că dacă-ntârzii și vine Judecata peste toți,
ușa are să se-nchidă și-ai ieși – și n-ai să poți.

Nu te-ndoi ci crede – Traian Dorz

Nu te-ndoi ci crede că după orice nor
e-un soare și mai dulce, e-un rod și mai cu spor.
Nu norul este veșnic ci soarele e-acel
ce-nvinge și rămâne atotputernic, el.

Nu te uita la tine că ești atât de slab,
nici la vrăjmașul care te-ar nimici degrab’.
Nu te uita la ziduri, la porțile de fier,
la ura ce scrâșnește – ci uită-te la cer.

Nu te-ngrijora – Traian Dorz

Nu te-ngrijora cu gânduri c-o să n-ai ce să mai faci,
că pe zi n-o s-ai mâncare iar pe noapte ce să-mbraci,
că pe vară n-o s-ai apă iar pe iarnă n-o s-ai foc
– n-avea teamă, n-avea teamă, nu te-ngrijora deloc.

Oare nu-i mai scumpă viața decât hrana orișicui,
oare n-are grijă Domnul de-orișice făptură-a Lui,
oare păsările ară, oare crinii torc sau țes
– cine poartă, cine poartă grija lor așa de-ales?

Nu te plânge – Traian Dorz

Nu te plânge de vrăjmașii care te pândesc întruna
– ei te fac să-ți aperi pașii de-nsoțirea cu minciuna.
Cui vrea Dumnezeu să-i țină viața-n căile-nțelepte
îi dă ori vrăjmași să-l mustre, ori prieteni să-l îndrepte.

Nu te plânge de-ntristarea ce-ți înnegurează fața
– ea te apără de starea ce ți-ar nimici viața.
Când vrea Dumnezeu să țină legătura Lui cu tine
lasă și-ntristări să-ți vină ca să-L cauți mai cu suspine.

Top