Ocrotirea lui Dumnezeu (I) – Traian Dorz

N-am fi aflat niciodată ce puternică este ocrotirea pe care o dă Domnul Iisus Hristos, dacă n-am fi trecut prin necazuri, strâmtorări, prigoniri, foamete, lipsuri şi primejdii de moarte (Rom. 8, 35-37). N-ar fi aflat niciodată Sfinţii Apostoli, Sfinţii Părinţi, martirii şi mucenicii, sau ceilalţi adevăraţi credincioşi ai Domnului, cât de mare este puterea ocrotitoare a Lui, dacă n-ar fi fost trecuţi prin nebănuite încercări, fiindcă acest adevăr se află numai în cuptor!

O, biet suflet omenesc, bătut de primejdii şi plin totdeauna de temeri, o singură ocrotire puternică există şi pentru tine, numai una singură: Hristos Domnul! Vino la El!

Ne-ai dăruit Împărăția Ta ce va să fie – Pr. Gheorghe Gogan

Praznicele începutului de an vin să ne motiveze în nevoința noastră spre o realitate în care suntem cuprinși dar pe care trebuie s-o conștientizăm și să o proclamăm permanent prin umblarea și trăirea noastră în această lume. Praznicul Botezului marchează a doua “deșertare de sine” a Domnului după Întrupare. La Botez, Hristos a luat asupra Sa toate păcatele noastre, pentru a le răscumpăra prin Cruce. Botezul Mântuitorului face posibilă propovăduirea Împărăției Cerurilor ce va debuta în duminica după Botezul Domnului. Ce este foarte interesant este faptul că proclamarea acestei Împărății va începe în ținutul lui Zabulon și Neftali, unde celor “ce ședeau în latura și-n umbra morții lumină le-a răsărit” (Matei 4, 16). Acolo era Galileea neamurilor, unde o populație pestriță trăia în cel mai grozav întuneric. Cu toate acestea și ei aveau nevoie de Mesia, aveau și ei drept la milă și dragostea lui Dumnezeu.

Pentru un câștig material – Pr. Iosif Trifa

Hulele ce i se aduceau apostolului Pavel pentru că lucrează pentru un câștig material (II Corinteni 11).

Ce Carte binecuvântată este Biblia! Ea arată lămurit și toate hulele și batjocurile ce le vor avea de suferit cei ce se jertfesc pentru vestirea Evangheliei.

Deschideți, spre pildă, la II Corinteni capitolul 11 și veți afla cu ce fel de hule și minciuni a avut de lucru dumnezeiescul apostol. Din apărarea ce și-o face apostolul în acest capitol, se vede lămurit învinuirea că lucrează pentru un câștig material. Iar această învinuire i se aducea din partea unor “apostoli nespus de aleși”, cum îi numește, în ironie, apostolul Pavel (II Corinteni 11, 5).

Școala Biblică Națională – Modul II

Slăvit să fie Domnul!

„Dorim fratelui Valer, decanul nostru de vârstă și gazda noastră, mulți ani binecuvântați printre noi, sănătate și un cer mereu senin!”

Cu ajutorul Domnului, modulul II al Școlii Biblice Naționale a „Oastei Domnului” va avea loc în 12-13 ianuarie 2018 la casa de adunare din Cărpiniș (Hunedoara) și va conține 3 cursuri:
1. „Viața și activitatea predicatorială a preotului Iosif Trifa” (130 de ani de la naștere și 80 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui Iosif) – Pr. Gheorghe Gogan
2. Răspunsuri la întrebări moral creştine (spinoase) – fr. James Foster
3. Cum Îl vestim astăzi pe Iisus după pilda părintelui Iosif Trifa – fr. Adi Anăstăsoaie

Frații și surorile care doresc să participe, pentru o mai bună organizare (cazare și masă de prânz), sunt rugați să confirme până în 10 ianuarie la unul din numerele de telefon: +40741 628 019 (Daniel Oprean) și +40742 841 745 (Florin Căuș).

Vă așteptăm cu drag!
Echipa școlii biblice

Ai trecut tu… – Pr. Iosif Trifa

Ai trecut tu de la Romani capitolul 7 la Romani capitolul 8?

Ce carte minunată este Biblia! Eu de câte ori citesc în ea aflu ceva nou, aflu o comoară nouă. Ce lămurit ne arată Biblia, spre pildă, căile mântuirii! Când e vorba de calea mântuirii, oamenii au făcut fel de fel de cărări și poteci care se abat de la calea asta. Au căutat parcă anume să se abată de la calea mântuirii cea luminoasă pe care o arată Cuvântul lui Dumnezeu.

Citiți, spre pildă, capitolul 7 și 8 de la Romani. Citiți-le cu atenție și, mai ales, cu credință și rugăciune și veți afla acolo cheia de aur a mântuirii unui suflet. În capitolul 7 se vede omul cel lumesc, se văd sforțările unui om lumesc pentru a deveni om duhovnicesc. În capitolul 7 sunt durerile nașterii din nou a unui suflet.

Cuvânt la Anul Nou (II) – Sf. Ioan Gură de Aur

Poate tu trebuie să-ţi faci prieteni. Fă-ţi prieteni pentru Dumnezeu! De trebuie să-ţi faci vrăjmaşi, fă-ţi-i pentru Dumnezeu! Însă cum putem noi să ne facem prieteni şi vrăjmaşi pentru Dumnezeu?

Să nu căutăm prieteni de la care primim daruri, de care suntem invitaţi la masă şi care ne părtinesc în lucrurile cele pământeşti, ci să ni-i câştigăm pe acei prieteni care totdeauna ţin sufletul nostru în rânduială, ne îndeamnă la datoriile noastre, pedepsesc greşelile noastre, dojenesc încălcările de lege ale noastre; când cădem, iarăşi ne ridică, şi prin sfat şi rugăciune ajută apropierea noastră de Dumnezeu.

Cuvânt la Anul Nou (I) – Sf. Ioan Gură de Aur

Anul îţi va merge bine nu când tu vei sta beat în ziua cea dintâi a lui, ci când, atât în ziua cea dintâi, cât şi în cea de pe urmă, şi în fiecare zi, tu vei face fapte plăcute lui Dumnezeu. Nu beţia înseninează, ci rugăciunea; nu vinul, ci cuvântul înfrânării. Vinul stârneşte furtună, cuvântul lui Dumnezeu aduce linişte. Acela aduce nelinişte în inimă, acesta alungă zgomotul; acela întunecă mintea, acesta luminează pe cea întunecată; acela aduce întristarea, care înainte era departe, acesta ridică grija, care este de faţă. Căci nimic nu poate aşa de tare a însenina ca învăţătura înţelepciunii: a preţui puţin lucrurile de acum, a ţinti la cele viitoare, a recunoaşte cele pământeşti ca trecătoare şi a nu le socoti statornice, nici bogăţia, nici puterea, nici cinstea, nici măgulirile. Dacă tu ai o astfel de înţelepciune, atunci poţi să priveşti pe un bogat fără ca să-l zavistuieşti, poţi să ajungi la nevoie şi la sărăcie, şi totuşi să nu-ţi pierzi curajul.