Adevărul și mărturisirea (II) – Traian Dorz

Când un fiu poate vorbi singur și știe să vorbească bine, adică are înțelepciunea necesară pentru a se orienta bine în tot ce trebuie să spună și să nu spună, atunci el a ajuns la maturitate, la vârsta bărbăției sale înțelepte. Vorbirea cuiva este dovada maturității sale, dovada înțelepciunii până la care a putut ajunge el. Și a creșterii sale duhovnicești până la care s-a putut ridica.

Dacă, dupa ani lungi de credință, felul de vorbire al cuiva este încă tot fără sare și tot fără har (Coloseni 4, 6) sau dacă acela este tot copil în purtări, tot slab în credință și tot schimbător în hotărâri și în atitudini, acela este un neputincios în felul de gândire și de umblare (I Corinteni 14, 20).

Adevărul și mărturisirea (I) – Traian Dorz

Toate privirile lumii vor fi atente totdeauna la ceea ce „zic“ cei credincioși despre Domnul Hristos. Adică la dovada vieții lor despre El. O, cât de mult atârnă atât mântuirea, cât și pierzarea multora de felul cum mărturisesc despre Domnul nostru Iisus Hristos acei ce cred în Numele Lui și care vorbesc în acest Nume!

Cum mărturisești tu despre Mântuitorul tău în fața oamenilor? Ce fel de mărturie este viața ta? Ce le spune lor viața ta despre Iisus? Ah, acestea sunt niște întrebări cu care poate te-ai obișnuit acum și poate ți-au devenit chiar supărătoare.

Școala Biblică Națională – Modul III

Slăvit să fie Domnul!

În perioada 28-29 aprilie 2018, la Milano, cu ajutorul lui Dumnezeu, se va desfășura modulul III al Școlii Biblice a Oastei Domnului, care va fi găzduit de frățietatea Oastei din nordul Italiei, și va avea următorul program:
– sâmbătă, 28 aprilie, cursul „Oastea Domnului în diaspora” susținut de fr. Viorel Seria din Roma (IT)
– tot sâmbătă, cursul „Educația biblică în scrierile sf. Apostol Pavel” (cf. Tit 1,1), susținut de părintele Gheorghe Gogan din Arad (RO)
– duminică, 29 aprilie, frații vor participa la Sfânta Liturghie în biserica „Pogorârea Sfântului Duh”, unde slujește părintele Traian Valdman și unde se țin de regulă adunările Oastei Domnului. Tot aici, după liturghie, se va continua cu programul de adunare al Oastei Domnului în care vor fi implicați activ și cursanții.

Așa-zisul protestantism al Oștii Domnului (II) – Arhim. Iuliu Scriban

Ostașilor li se impută că de ce se învoiesc să se cânte orice cântare și cântări cu cuprins protestant. Aici trebuie să se răspundă că, a pune principiul că de acum înainte nu vom cânta decât numai ce s-a mai cântat și că niciodată nu vom mai cânta nimic nou, înseamnă a sărăci însăși viața creștinească. Oare ea, după cum a fost rodnică și a zămislit rugăciuni și cântări așa de mult în trecut, nu mai are dreptul să rodească pentru sufletul creștinesc?

Așa-zisul protestantism al Oștii Domnului (I) – Arhim. Iuliu Scriban

Este o bucată de vreme de când se aud cârâieli pe socoteala Oștii Domnului. Se aud mai des în vorbă, dar s-au auzit și în scris.

Vina care i se aduce nu e o vină de principii, de doctrină, ci de fapt. Anume: se impută că oamenii care fac parte din ea încep a se crede învățători, cârmaci ai Bisericii, mai-mai deopotrivă cu preotul și gata de a se lipsi de el la unele slujbe. Ar fi ispitiți să creadă că ar putea face pe preoții și ei înșiși.

Porunca și ascultarea (III) – Traian Dorz

Pentru sufletul care Îl iubește pe Dumnezeu, totdeauna și toate lucrează sigur și împreună numai spre binele său. Chiar și necazurile, chiar și ispitirile, da, chiar și prigonirile puse la cale de diavolul împotriva lui. Căci toate îi aduc celui credincios și statornic, până la urmă, numai binecuvântări.

Mai presus de orice vrajmași ai noștri este Dumnezeul nostru, a Cărui putere întoarce spre bine totul pentru noi. Mai tare decât orice dușmani ai Săi este Hristos, a Cărui înțelepciune le întoarce toate spre binele alor Lui. O, ce adevăr sigur și real este acest adevar mare!

Adunarea anuală a Oastei Domnului, Suceava, 3 Martie 2018

Frații ostași din Suceava, vă invită la Adunarea anuală a Oastei Domnului din localitatea lor, adunare ce va avea loc la Casa de Cultură a Sucevei în, data de 3 Martie 2018, începând cu ora 14:30.

Tema adunării este: „EL a fost trimis ca să aducă împăcarea…” (II Corinteni 5, 18b -19)

Cu ajutorul Domnului, adunarea va fi transmisă în direct pe www.oasteadomnului.info.

Sursa: OasteaDomnuluiSuceava.ro

Porunca și ascultarea (II) – Traian Dorz

Are mare însemnătate ce spun despre tine vecinii tăi și cei care te cunoșteau mai înainte. Fiindcă ei știu bine cum erai tu în trecut, înainte de a-L întâlni pe Domnul, și înainte de a merge la scăldătoarea vindecătoare. Și ei sunt în măsură să vadă dacă în tine s-a făcut adevărata schimbare sau nu. Vai de „credinciosul“ la care vecinii și cunoscuții lui nu văd în fapte credința cu care acesta se laudă în predici, în cântari și în vorbe. Și pocaința despre care spune că o are. Numai sufletul acela cu care s-a făcut minunea vindecării are nobila virtute a smereniei și marele curaj al sincerității de a-și mărturisi vina, și de a-și recunoaște păcatul, si de a nu-și ascunde boala de care a suferit în trecutul său.

Porunca și ascultarea (I) – Traian Dorz

Orbul n-a primit decât o porunca: „Du-te de te spală“. Și nici măcar n-a fost însoțită de făgăduința vindecării ascultarea de această poruncă. Și totuși el a primit, fiindcă a avut credință în Acela Care i-a spus: „Du-te“. Asta este credința!

Dumnezeu Își are planurile Sale și gândurile Sale cu fiecare suflet pe care vrea să-l mântuiască! Cine vrea să fie mântuit, acela trebuie să facă întocmai cum îi spune Hristos. Nu altfel. Trebuie să meargă până unde îi va spune Domnul și nu mai puțin; și să pornească atunci când îi spune El, nu mai târziu; și să se ducă acolo unde îl trimite El și nu în altă parte.

Chiar și Cuvântul care nu ți-ar fi adresat ție ia-l pentru tine…

Om trimis de Dumnezeu (II) – James Foster

A ȘTIUT CE SĂ ALEAGĂ

Moise știa la fel de bine și ce nu a vrut dar și ce a vrut. Cuvânt care a fost tradus ci a vrut implică noțiunea de “a alege”. Moise nu a stat deloc pe gânduri. Odată ce a făcut alegerea, a fost gata să plătească prețul pentru decizia luată. În limba greacă cuvântul tradus ci a vrut este “hairetikos” care în limba română înseamnă “eretic”. În ochii egiptenilor, așa a fost. Moise a respins zeii lor și tot ce avea el în Egipt ca să-L urmeze pe singurul Dumnezeu adevărat într-o misiune unică. Ce ironie că un astfel de cuvânt îl definește pe Moise chiar în momentul alegerii sale.