Iosif din Arimatea – Nelu Beg

În fiecare an, în ziua de 31 iulie, Biserica îl sărbătorește pe sfântul Iosif din Arimatea. Interesant. Un personaj biblic de care vorbesc toate patru evangheliile. El se evidențiază doar la moartea Mântuitorului, contribuind la îmbălsămarea și punerea Lui în mormânt. Anul acesta, ziua de 31 iulie cade luni și ne-am gândit să acordăm mai multă atenție acestui fapt. Și să încercăm să vedem cine-i personajul, oarecum misterios, din spatele acestui nume.

Evanghelistul Matei spune: “Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus.

Lucrați pentru mâncarea cea care rămâne pentru viața veșnică – diac. Costel Căuș

Evanghelia Duminicii a VIII- a după Rusalii ne readuce în memorie, an de an, episodul extraordinar al înmulțirii pâinilor în pustie și săturarea cu ele a unui număr de cinci mii de bărbați, afară de femei și copii. Această evanghelie, pe lângă alte învățături, ne mai ajută să înțelegem cât de dăruit nouă ne este Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Toate minunile săvârșite de Domnul Iisus sunt de fapt o încălcare a legilor naturii sau ale firii pământești. Ori că satură cinci mii de bărbați cu 5 pâini și doi pești, ori că merge pe mare ca pe uscat, ori că vindecă instantaneu boli incurabile, ori mai ales, că readuce la viață un trup mort, Mântuitorul suspendă de fiecare dată legile firii sau le încalcă atât de flagrant încât ele uimesc, înspăimântă, entuziasmează și conving mulțimile că cel ce face astfel de fapte are o legătură cu totul specială cu Dumnezeu.

Aplicație Smartphone – Carte de cântări a Oastei Domnului

Vă prezentăm un proiect realizat cu ajutorul Domnului de frații și surorile de la OasteaDomnuluiSuceava.ro: cartea de cântări a Oastei Domnului pe telefonul mobil.

Mulțumim pentru munca fraților și mulțumim Domnului că a dat izbândă.

Această aplicaţie oferă utilizatorilor posibilitatea de a accesa mai uşor cântarile și poeziile Oastei Domnului. Aplicația conține cinci cărți.
1. Să cântăm Domnului
2. Alte Cântări
3. Carte de colinde

Iubirea, aurul ceresc (II) – Traian Dorz

Doamne, Tu mi-ai dăruit din iubirea Ta viaţă şi trupului, şi sufletului meu. Tot ce m-a făcut fericit şi mă va face până în veşnicie fericit, totul mi-a venit numai din iubirea Ta. Eu trăiesc zilnic, cu tot ce are fiinţa mea, Doamne, şi astăzi, numai datorită iubirii Tale. Din iubirea Ta. Doamne al iubirii, mă hrănesc cu pâinea şi cu sarea zilnică. Din iubirea Ta mă bucur  și mă mângâi, mă încălzesc şi mă îmbrac. Prin iubirea Ta pot crede, pot nădăjdui, pot răbda şi pot iubi totul. Prin iubirea Ta, preaiubitul meu Mântuitor, aştept să văd Faţa Ta şi Împărăţia Ta, lumina Ta şi desfătarea Ta cea veşnică. Prin iubirea Ta voi fi fericit împreună cu toţi ai Tăi şi cu toţi ai mei. Slavă nesfârşită, Doamne, Iubirii tale nesfârşite!

Iubirea, aurul ceresc (I) – Traian Dorz

Iubirea este singurul lucru cu care putem cumpăra darurile şi binecuvântările cereşti şi cu care putem plăti marea noastră datorie faţă de Dumnezeu. Nici o altă monedă nu are un preţ mai mare înaintea lui Dumnezeu ca aurul ceresc al iubirii. Suflete al meu, iubeşte-L pe Dumnezeu, Făcătorul tău şi Părintele tău, Care te-a zămislit din iubire, şi te-a încălzit cu iubire, şi te-a întrupat din iubire. El te-a luminat şi te-a răscumpărat cu aurul cel ceresc şi veşnic al iubirii. El te-a dăruit, te-a înconjurat şi te-a fericit numai prin iubire…

Dumnezeu ne-a făcut tot binele numai prin iubire. Prin iubirea Lui, prin iubirea pământească,

De ce ne numim «ostaşi ai Domnului»? – Pr. Iosif Trifa

Numirea noastră de «ostaşi ai Domnului» nu este o noutate şi nu este o numire nouă. E o numire luată din Sfintele Scripturi. Însuşi Mântuitorul a spus că Împărăţia lui Dumnezeu este o luptă şi cei ce se luptă pun mâna pe ea (Matei 11, 12). Toate Scripturile spun că viaţa creştinului este o luptă şi numai cei ce se luptă câştigă biruinţa şi cununa. Apostolul Pavel a spus precis: „iar tu te luptă şi suferă ca un bun ostaş al lui Hristos!“ (II Timotei 2, 3). Dar tocmai pentru asta, unii criticanţi ne mustră, zicând:

– De ce vă numiţi „Ostaşi ai Domnului“, căci doar toţi creştinii suntem ostaşi ai lui Hristos? La această ridicolă argumentare, răspunsul nostru este acesta:

Armele unui creștin luptător (II) – Pr. Iosif Trifa

În cuvintele Scripturii este o putere, este un dar, este ceva din Duhul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu Însuşi. Când citeşti Scripturile cu credinţă şi cu dor de mântuire sufletească, stai sub ploaia harului de Sus, stai sub o revărsare de har şi putere care lucrează în tine. «Viu este Cuvântul lui Dumnezeu şi lucrător, mai ascuţit ca orice sabie cu două tăişuri» (Evrei 4, 12). Acest Cuvânt viu şi lucrător se află în Scriptură şi cine se hrăneşte cu El capătă har şi putere.

Câţi însă dintre creştini citesc Scripturile şi se întăresc cu Duhul lui Dumnezeu din Cuvântul lor?

Acestea sunt armele pe care le recomandă Sf. Ap. Pavel pentru «un bun ostaş al lui Hristos».

Sfântul proroc Ilie și văduva din Sidon – Nelu Beg

“Pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu plouă trei ani și șase luni, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie nu a fost trimis la niciuna dintre ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului” (Luca 4, 26).

Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Ilie la ai săi într-o vreme de grea apostazie a poporului Israel. Aveau un nou împărat, pe Ahab, despre care cuvântul spune că a făcut mai mult rău decât toți împărații dinaintea lui. Între altele, în Samaria, a zidit un templu zeului Baal, unde a ridicat o statuie zeiței feniciene Astarteea și, de asemenea, a ridicat un altar lui Baal. Acestea, după ce mai întâi se căsătorise cu o femeie străină, cu Izabela, fiica împăratului din Sidon. Un lucru mai urât ca acesta înaintea Domnului nici că se putea.

Armele unui creștin luptător (I) – Pr. Iosif Trifa

„În epistola sa către Efeseni capitolul 6, Apostolul Pavel are o minunată înfăţişare a creştinului luptător contra ispititorului diavol. Iată ce fel de arme recomandă Apostolul Pavel pentru un bun ostaş al lui Hristos:

«Îmbrăcaţi-vă în toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii… Pentru aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua aceea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul.

Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.

Biserica și Biblia (II) – Traian Dorz

Mijlocul, adică partea cea mai slabă și primejduită, credinciosul trebuie să o aibă încinsă cu Adevărul. Adică să fie bine legat de ascultarea Cuvântului Dumnezeiesc – care este învățătura cea dreaptă și sănătoasă a Bisericii Domnului. Aceasta va fi și tăria, și apărarea lui în lupta sa cu oricare dintre cei potrivnici (Tit 1, 9).

Platoșa neprihănirii înseamnă trăirea unei vieți de înfrânare și evlavie, ferirea de dorințe desfrânate, uciderea plăcerilor păcătoase, viețuirea în dragoste curată și binefăcătoare cu tot ce dă și primește aceasta; – iată, aceasta este puternica apărare a inimii de tot ce poate să o străpungă ucigaș!

Picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii înseamnă hărnicia și osteneala în lucrarea de mântuire și de chemare a Evangheliei.