Piatra de încercare – Ioan Marini

Învăţaţi să nu treceţi peste ce este scris. I Corinteni 3, 10

Cu vreo două-trei luni în urmă mergând la oraş, având treabă, am intrat într-o prăvălie de fierărie. Prăvălia gemea de ţărani, care voiau să cumpere unelte, mai ales coase, fiindcă era vremei coasei. Era mare zgomot, fiindcă oamenii, ca să încerce coasele le loveau de pietrele răspândite pe podele, ca să vadă care sunt bune şi să-şi aleagă.

M-am gândit că aşa e şi în cele sufleteşti. În lumea aceasta, ca într-un mare târg al vieţii, suntem îmbiaţi cu fel de fel de “mărfuri”, ni se dau fel de fel de sfaturi şi învăţături, cu graiul şi prin scris, iar deosebirea între care sunt bune şi care nu, devine o greutate destul de serioasă.

Rugăciunea și ascultarea – Traian Dorz

Ca să te poată asculta Dumnezeu când te rogi tu, ca El să poată El lua aminte la cererile tale, ca să-ţi poată răspunde cu bunătate şi cu grabă, Dumnezeu, mai ales în ziua necazului şi a primejdiei când îl chemi oricând îngrozit după ajutorul Lui, ca să te poată asculta El atunci, să ştii că acesta este un har mare de la Dumnezeu şi de harul acesta trebuie să lupţi pentru a-l merita. Este o minune şi o binefacere deosebită şi personală din partea Domnului, ascultarea rugăciunii tale. Dar aceasta cuprinde în sine şi o mare obligaţie pentru acela căruia i se face acest mare har de la Dumnezeu.

Nădejde și înviere – Traian Dorz

Este o priveliște cerească să vezi câte unul din acele suflete zdrobite de tot cum începe să învie și să se lumineze la auzirea cuvântului dătător de viață al lui Hristos, care le umple de nădejde viața. Dar ce puțini pot să împartă cu tărie și cu seninătate astăzi siguranța întăritoare a Cuvântului nădejdii, în marea mulțime a sufletelor doborâte de tot!

O, cât de neuitate sunt astfel de priveliști care numai acolo se pot vedea, unde este mai adâncă noaptea durerii, când pustietatea se bucură și cei zdrobiți se ridică la o viață nouă și plină! Nu-i sărbătoare mai strălucită ca Învierea aceasta!

Tineri și tinere, cântați Domnului! – Preot Iosif Trifa

Psalmistul David, îndemna mereu pe toată suflarea să laude pe Domnul și să cânte Domnului. Îi îndemna și pe tineri; Îi îndemna mai ales pe ei, punând trâmbiţa şi harfa în mâna lor și încordând pentru Domnul şi corzile inimii lor.

În  firea tinerilor este şi cântarea. Face tinereţea o harfă încordată, să cânte la orice adiere. Tinereţea are şi darul cântării. Ce frumos este acest dar pus în slujba Domnului! Ce lucru minunat este să-i vezi pe tineri cântând Domnului.

Chemare la lucru

Într-o lume atât de conectată la internet, este necesar ca Lucrarea Oastei Domnului să aibă la rândul ei o prezență online, o prezență profesionistă, clară și întru totul pe linia învățăturii lăsate de înaintașii noștri.

În ianuarie (a.c.) s-a împlinit un an de la lansarea noii versiuni a site-ului OasteaDomnului.info. Pentru că nu știam foarte bine cum se va desfășura tot acest proiect, l-am început cu un nucleu format în jurul celor care au susținut transmisiunile în direct în ultimii ani și sub îndrumarea fraților din Sfatul Frățesc.

Să ne aducem aminte de sfinții înaintași: Pr. Vasile Ouatu

Vorbirea pe care a ținut-o părintele Iosif la înmormântarea din București

Preasfințite Stăpâne, iubiți creștini și prea iubiți frați din Oastea Domnului.

O mare durere ne-a strâns pe noi azi aici, la biserica aceasta din capitala țării. Am venit să petrecem la locul de odihnă pe acela care a fost bunul păstor al acestei biserici și pe acela care ne-a fost părinte drag și conducător scump în Oastea Domnului.

Stăm îndurerați în fața acestui sicriu. Dar în durerea aceasta este ceva deosebit. În durerea aceasta este ceva care înalță și sfințește suflete.

Adunare anuală a Oastei Domnului la Suceava, 4 martie 2017

Dragi frați și surori, vă invităm cu drag la adunarea anuală din Suceava, care va avea loc pe data de 4 martie, orele 14:00, în sala mare a Casei de Cultură din Suceava.

Tema adunării: TRĂIM VREMURI BIBLICE potrivit cu învățătura din Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu de la II Timotei 3, 1-5.

Vă așteptăm cu drag și dor,
Frații din Suceava

OasteaDomnului.info va transmite în direct adunarea!

Din tainele biruinței – Pr. Iosif Trifa

În orice luptă biruința are multe taine. Are multe condiții. Cea dintâi este dragostea și frățietatea care-i leagă pe cei strânși sub același steag de luptă. E dragostea ce-i leagă pe luptători de cauza pentru care luptă. Ochii tuturor luptătorilor trebuie să stea veșnic țintă spre cauza sfântă pentru care luptă. O altă taină a biruinței tot atât de însemnată, e legătura de dragoste dintre luptători și cei ce conduc lupta, dintre luptători și conducătorul luptei. Luptătorii trebuie să aibă o dragoste și o încredere nemărginită în conducătorul lor, iar conducătorul așișderea față de cei pe care îi conduce la luptă.

Vrednicia și nevrednicia (II) – Traian Dorz

Înţelepciunea este, în primul rând, lumină. Înţeleptul este, mai înainte de toate, un om luminat şi luminos. El este aşezat între Dumnezeu şi oameni pentru ca de la Dumnezeu să primească, iar oamenilor să le dea din ce a primit. Înţeleptul este un fel de satelit al lui Dumnezeu prin care El Îşi revarsă binefacerile Luminii Sale către creaturile şi creaţiunea Sa. El trebuie să facă acest lucru cu toată dărnicia, după toată puterea sa.

Precizări cu privire la Școala Biblică Națională a Oastei Domnului

Iată-ne trecuți de jumătatea anului pilot al Școlii Biblice Naționale a Oastei Domnului. Cu primele 3 sesiuni de cursuri finalizate și cu o lună înaintea celei de-a 4-a sesiuni, am vrea să reamintim cursanților și nu numai, câteva detalii cu privire la cursurile școlii biblice.

Cursurile sunt disponibile în format text aici tuturor cursanților care s-au înscris folosind formularul de pe pagina școlii biblice sau direct la organizatori.

De asemenea, ca urmare a transmisiunilor în direct, atât cursurile cât și dezbaterile ulterioare cursurilor, sunt disponibile în format video aici. În dreptul fiecărei sesiuni sunt 2 legături. Accesând prima legătura se pot viziona materialele așa cum au fost transmise în direct în ziua respectivă. Accesând cea dea doua legătură (cursuri individuale) se poate viziona fiecare prelegere individual.

Mai multe informații despre Școala Biblică Națională a Oastei Domnului pot fi găsite aici.