La închisoarea din Galați – Nicolae Marini

După vizita facută fraților din Basarabia și Bucovina de Nord, Ioan Marini vine în Moldova pe Valea Trotușului, la Comănești și împreună cu fratele David Bălăuță vizitează grupările de frați din zonă. Aveau loc adunări cu mari mulțimi de participanți ce continuau la nesfârșit, zile și nopți, cu ocazia trecerii fratelui Ioan Marini pe meleagurile lor. Însă, pentru un așa frumos succes pe linia Oastei Domnului, diavolul s-a înfuriat la culme. Conspirația s-a dovedit prezentă și pe meleagurile Moldovei. Ioan Marini era spionat și aici de același soi de spioni ce-i suspectau activitatea în toată țara.

Părinții și urmașii – Traian Dorz

Dacă  suntem într-adevăr urmaşii unor părinţi sfinţi, să ne arătăm şi noi vrednici de ei. Nu numai lăudându-ne cu frumuseţea acestor lăcaşuri pe care le admiră şi străinii, dar şi străduindu-ne să le urmăm credinţa şi virtuţile lor, într-o ascultare smerită de Dumnezeul acelor părinţi de care ar trebui să ne arătăm mai vrednici. Să avem nu numai grija semnelor lăsate de ei, ci să ridicăm şi noi înşine astfel de noi dovezi ale credinţei în Dumnezeu, căci El şi nouă ne-a făcut cel puţin tot atât de mult bine. Şi faţă de noi Dumnezeu n-a fost mai puţin darnic ci încă şi mai mult decât faţă de ei, părinţii noştri, dacă noi vrem să vedem aceasta.

La școala de reeducare pentru minori – Nicolae Marini

În cadrul închisorii – relatează învățătorul Marini – există și o secție pentru minori, condamnați pentru fapte penale, precum și o școală de reeducare pentru acești copii cu grave devieri de comportament. Într-o zi m-a întâmpinat profesorul școlii, adresându-mi-se:

– Am înțeles că dumneata ai calitatea de învățător și ai ajuns aici din motive de religie, iar acum faci educație cu Biblia la acești pușcăriași.

Smerenia și dragostea adevărată (I) – Traian Dorz

Numai acela care este mai presus decât toţi, poate să primească a fi în urma tuturor.  Numai Învăţătorul şi Domnul poate primi să spele picioarele ucenicilor Săi neştiutori şi slabi, căci numai păstorul poate să meargă în urma tuturor oilor spre a le ajuta pe fiecare şi pe toate.

Hristos Domnul nostru, El Singur poate să-i înalţe pe toţi, să-i ajute pe toţi, să-i mântuiască pe toţi, fiindcă El Singur a suferit pentru toţi, a murit pentru toţi. S-a înălţat pentru toţi, ca să mijlocească la Tatăl pentru toţi. Fiindcă numai El ne-a iubit pe toţi.

Dragostea multora se va răci – Ilie Marini

Și din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea multora se va răci. (Matei 24, 12)

Privind cu ochii duhovnicești peste credincioșii zilelor noastre, cu mare durere poți constata tristul adevăr, că acest cuvânt profetic rostit de Domnul Isus acum aproape 2000 de ani, se vede în chip real împlinit în vremea de azi.

Ce minunată este viața celor credincioși când ei iubesc cu toată inima pe Domnul și se iubesc unii pe alții. În toate împrejurările vieții, ei se bucură și această bucurie o răspândesc și în jurul lor, ca o mireasmă binecuvântată.

Să citim și să cercetăm – Pr. Iosif Trifa

Cei izbăviți de Domnul vor merge spre Sion cu cântece de biruință. (Isaia 35, 10)

Să deschidem si să cercetăm mereu Biblia, Cartea lui Dumnezeu, căci în ea aflăm tot ce s-a întâmplat în trecut, tot ce se întâmplă azi și tot ce se va întâmpla în viitor. E într-adevăr ceva minunat, să afli în Biblie tot ce se petrece azi, să afli toate frământările zilelor de azi. Să citim, spre pildă, capitolele 34 și 35 din proorocul Isaia. Putem vedea și în aceste două capitole, o icoană a vremurilor noastre.

Oriunde și oricând (II) – Traian Dorz

Va veni o clipă neaşteptată, în care de peste toţi cei care n-au vrut să asculte şi să înţeleagă că bunătatea lui Dumnezeu îi îndeamnă acum la pocăinţă, această bunătate va fi luată. Binecuvântarea lui Dumnezeu le va fi retrasă, iar acei care până atunci n-au vrut să asculte de Dumnezeu şi să se hotărască pentru Hristos,  vor rămâne goi şi descoperiţi înaintea Înfricoşatului Judecător (Evrei 4, 13). O ce cumplită le va fi trezirea aceea!

Oriunde și oricând (I) – Traian Dorz

Dumnezeul nostru Viu şi Puternic este totdeauna cu noi. Cuvântul şi Ochiul Său este la fel, oriunde cu noi, cu fiecare şi cu toţi. Oriunde şi oricând. Uneori  Îl vedem, Îl auzim, Îl înţelegem. Alteori nu. Tot aşa cum uneori ne vedem umbra lângă noi, alteori nu, deşi ea este totdeauna alături de noi – şi când o vedem şi când nu.

Unii avem ochii deschişi şi umblăm în lumină. Aceştia Îl vedem atât de bine pe Domnul și înţelegem aşa de bine Cuvântul Lui.

Să ne aducem aminte de sfinții noștri înaintași: Pavel Trandafir

Fratele Pavel Trandafir s-a născut, printre cei opt copii ai părinților Vasile și Vasilica, în ziua de 14 octombrie 1922, în comuna Grivița, județul Galați. Părinții săi, fiind oameni mai cu stare, au putut să-l ajute să învețe carte mai bine decât alții. Încă de mic a dovedit multă dragoste față de istorie și poezie, iar acestea două i-au dezvoltat sufletul său spre dragoste și frumos. Dragostea de semeni și iubirea de frumusețile lui Dumnezeu. Ca pe tânărul Timotei din Biblie, bunica și mama lui Pavel l-au luat cu ele încă de mic la adunările Oastei Domnului, crescându-l astfel în dragostea și frica Domnului.

Școala Biblică a Oastei Domnului la nivel național – Modul III

Dragi frați și surori, vă invităm să participați la al treilea modul al Școlii Biblice Naționale a Oastei Domnului, care se va ține în zilele de 20 și 21 ianuarie 2017, orele 8.00-20.00, la Cluj-Napoca, în sala de festivități a Liceului SAMUS (str. Ialomiței nr. 17).

Cursurile acestui modul vor fi susținute de: