Unul din ucenici: Andrei – Traian Dorz

Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru.  (Ioan 6, 8)

Fiecare dintre ucenicii Domnului Iisus îşi are frumuseţea lui aparte. Nici unul nu-i lipsit de frumuseţe, dar nu sunt toţi la fel. Pentru că tocmai în aceasta stă frumuseţea lor.

Unul s-a deosebit prin curaj, altul prin smerenie, altul prin iubire, altul prin agerime… Unul prin vorbire, altul prin tăcere, unul prin fapta arătată, altul prin fapta ascunsă.

Adunare comemorare fratele Traian Dorz – Simeria, 2016

Anunțăm cu bucurie că adunarea de comemorare a 102 ani de la nașterea fratelui Traian Dorz se va ține, cu ajutorul Domnului, și anul acesta la Simeria, dar la cortul de la Marmosim, a doua stradă la stânga după podul de pe linia ferată. Adunarea va fi în ziua de sâmbătă, 3 decembrie, începând cu ora 16.

Se împlinesc anul acesta 22 de ani de la prima adunare de comenorare a fratelui Traian, ținută tot aici, la Simeria.

Tâlcuirea istoriei lui Iosif, fiul lui Iacov (VIII) – Pr. Iosif Trifa

Să înaintăm cu tâlcuirea istoriei lui Iosif din Biblie.

Când a ajuns Iosif la frații lui, ei voiau să-l omoare, dar la intervenția lui Ruben au hotărât să-l arunce într-o groapă. Și astfel când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță, pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat într-o groapă. Groapa aceasta era goală, nu era nimic în ea. (Facere 37, 20-25)

Tâlcuirea istorie lui Iosif, fiul lui Iacov (VII) – Pr. Iosif Trifa

Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele (Facere 37, 2)

Cât de duioasă este istoria vieții lui Iosif. Și în deosebi pruncia lui. Iosif era un copil bun și cuminte, ducea merinde la frații lui, se interesa de sănătatea lor, îi erau dragi oile și desigur, din când în când, le păzea și el. Și totuși era urât de frații lui. Era urât, pentru că era iubit de tatăl său mai mult decât frații lui. Dar în ura fraților lui Iosif, mai era o pricină pe care n-am spus-o încă. Ne-o arată Biblia în cuvintele: Şi Iosif spunea tatălui lor, vorbele lor cele rele. (Exod 37, 2)

Tâlcuirea istoriei lui Iosif, fiul lui Iacov (VI) – Pr. Iosif Trifa

În numărul trecut am arătat cum a fost primit în lume de frații lui,  marele Căutător de frați, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și mai spuneam în alt număr cum orice suflet care l-a aflat pe Domnul Iisus, trebuie, la rândul lui, să se facă și el un mic căutător de frați.

Du-te de vezi de sunt sănătoși frații tăi! Sub această parolă a Domnului trebuie să stea orice copil al Lui care s-a tămăduit la picioarele Crucii Lui.

Despre cinstirea Maicii Domnului – Traian Dorz

Credinţa părinţilor noştri a cinstit dintotdeauna însemnătatea, numele şi fiinţa Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Şi orice cuget evlavios de  creştin adevărat se va uni totdeauna, cu toată fiinţa sa, întru această cinstire.

Din marea şi eterna clipă a Bunei Vestiri, când slăvitul arhanghel Gavril, îngerul care stă chiar în faţa lui Dumnezeu, cum a spus el însuşi, a fost trimis să ducă preafericitei Fecioare Maria vestea cea strălucită, ea a fost acea taină şi minune prin care s-a început lucrarea mântuirii noastre.

Ceva despre postul cel adevărat – Pr. Iosif Trifa

În Biblie este o întâmplare cu tâlc și învățătură despre cum trebuie să fie postul cel adevărat.

Când Balaam mergea supărat pe drum, magărița s-a întors spre el și l-a întrebat de ce mă bați? Balaam s-a aprins de mânie și a bătut măgărița cu un băț. Domnul a deschis gura măgăriței și ea a zis lui Balaam: ce ţi-am făcut eu ţie de m-ai bătut de trei ori? (Numeri 22, 27-28)

E vremea postului… e vremea Psaltirii – Pr. Iosif Trifa

E vremea postului. E timpul când se citeşte mai mult ca altădată Psaltirea. Dar această carte trebuie citită nu numai pe timpul postului, ci în toate zilele vieţii noastre, căci e cartea cea mai dulce dintre toate cărţile de pe pământ. Şi e cartea ce poate mângâia mai mult decât toate cărţile şi mângâierile din lume. Sunt în viaţa aceasta dureri şi frământări pe care singură Psaltirea le poate mângâia şi uşura.

Tâlcuirea istoriei lui Iosif, fiul lui Iacov (V) – Pr. Iosif Trifa

Am mai spus mai înainte că istoria lui Iosif, este una din cele mai frumoase icoane ale vieții Mântuitorului.

Iată am ajuns acum iarăși, la o astfel icoană. Când Iosif a ajuns la frații lui, acești frați, în loc să se bucure, s-au umplut de ura. Iosif s-a dus după frații lui și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată vine visătorul, veniţi să-l omorâm și vom spune că l-au mâncat fiarele sălbatice.

Să ne aducem aminte de sfinții înaintași: Dudaş Nicolae

Fratele Dudaș Nicolae s-a născut în Rieni, județul Bihor, în anul 1890 și s-a căsătorit cu sora Ana în anul 1912. Au avut șapte copii pe care, cât a trăit el și soția lui, i-au îndrumat cu dragoste și stăruință pe calea lui Dumnezeu.

Au intrat amândoi deodată în Lucrarea Oastei Domnului, prin anul 1935, când începuse o frumoasă și puternică vestire a Evangheliei și prin aceste părți ale județului Bihor. Îndată ce au primit Cuvântul lui Dumnezeu în inimile și în casa lor, fratele Nicolae și sora Ana au început să cheme și să atragă în Oastea Domnului pe toți din apropierea lor. Începând din primul an, adunările Oastei erau ținute chiar în casa lor.