Omul care se încrede în Domnul – Traian Dorz

Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! Căci El este ca un pom sădit lângă ape, care îşi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine. Şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă roadă. ( Ieremia 17, 7)

Binecuvântarea este suma tuturor virtuţilor, suma tuturor laudelor, suma tuturor darurilor.

Fiorul inimii tale – Traian Dorz

Am ajuns din nou la cuvintele cărții celui mai ales și mai puternic, după David, dintre toți vechii vestitori ai Sfântului Cuvânt al lui Hristos.

Isaia a fost plin de același Duh Care l-a inspirat pe David, minunatul cântăreț al Domnului și al poporului Său Sfânt…

Cartea lui nu-i plină de acele amintiri pe care Domnul le-a inspirat altora ca să le ridice

Să-L întâmpinăm pe Domnul – Traian Dorz

Ce minunat este sufletul unui om sau al unui popor care, condus de minte sănătoasă, înțelege vremea marilor cercetări dumnezeiești și iese în întâmpinarea Domnului!

Ieșind cu bucurie în întâmpinarea lui Hristos – adică înțelegând drept și primind bine îndrumarea mântuitoare – se face întâlnirea cea mai fericită a sufletului cu Dumnezeu. Și a lui Dumnezeu cu sufletul.

Să ne aducem aminte de sfinții înaintași: Iulius Igna

Fratele Iulius Igna s-a născut în anul 1891, la Câmpuri de Sus, lângă Ilia, județul Hunedoara.

A crescut în aceste locuri frumoase, cu dealuri și pomi roditori, dar a rămas de mic copil fără tată, fiind îngrijit numai de mama lui, Maria, care era o femeie evlavioasă. Ea l-a învățat din copilărie să fie credincios și să iubească lucrurile Domnului, rugăciunea, biserica și cântarea religioasă…

Auzi-mă, Doamne, auzi-mă – Preot Iosif Trifa

Prin rugăciune a coborât  sfântul Ilie, proorocul foc și ploaie din cer… Focul l-a coborât peste jertfa sa când a făcut de rușine pe preoții lui Baal, iar ploaie a coborât-o când Domnul încuiase cerul trei ani de zile (I Regi 18, 16-46). Prin rugăciune a încuiat Ilie proorocul cerul și tot prin rugăciune l-a descuiat. Rugăciunea este o cheie minunată cu ajutorul căreia putem deschide cămara tuturor darurilor și bunătăților cerești. Ce dar mare este nouă rugăciunea! Și ce mult ar trebui să ne rugăm, mai ales în aceste vremi când cerul de sus ne

Despre căsătorie – Ioan Marini

Fiindcă unii din frații noștri mai tineri ne-au dat prilejul, ne vedem siliți să scriem de astădată câteva cuvinte despre căsătorie. Facem aceasta punând în fața noastră Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca nici în această privință să nu trecem peste ce este scris (I Corinteni 4, 6) și ținând seama de ceea ce scrie apostolul Pavel în I Corinteni capitolul 7.

Cel dintâi pas. Ce cauți? Fără îndoială ceea ce ești tu însuți. Ești un om duhovnicesc? Vei urma și aici în răbdare călăuzirea Duhului. Ești firesc? Mergi după ceea ce izbește ochii: avere, frumuseţe, ranguri şi alte nimicuri trecătoare. În felul acesta nu te poţi aştepta la binecuvântare de sus, fiindcă de la primul pas ai călcat Cuvântul Domnului.

Avraam a crezut pe Dumnezeu – Ioan Marini

Avraam a crezut pe Dumnezeu şi aceasta  i s-a socotit ca neprihănire (Romani 4, 3)

Prin credinţă!.. Acesta este drumul credinciosului. Astfel a fost Avraam, care, fără să ştie unde ajunge şi fără a cunoaşte ţara în care va intra, la chemarea lui Dumnezeu, a ieşit din ţara şi rudenia lui, pornind spre locuri  necunoscute şi neştiute. Dar el s-a încrezut în Dumnezeu, a ascultat de glasul Lui, şi a urmat îndemnul Său. Lui Avraam i-a fost deajuns să ştie, că Dumnezeu a vorbit pentru ca să plece “ străin şi călator’’ spre locul unde i-a spus Dumnezeu să meargă.

Ce înseamnă să te înscrii în Oastea Domnului – Pr. Iosif Trifa

„Dar ce o mai fi și aia, să te înscrii în Oastea Domnului, se întreabă lumea… păi n-au trăit și moșii și strămoșii noștri fără să se înscrie în Oastea Domnului… dar ce noutate o mai fi și asta să te înscrii la Oaste…”

Așa grăiește lumea. Peste tot lumea vede în Oaste o noutate fără rost și fără temei.

Dar noi zicem că Oastea Domnului este o creație a Duhului Sfânt. Și, ca atare, ea își are toate rosturile ei în Biserica Duhului Sfânt și în Cartea Duhului Sfânt, Biblia.

Apropierea și ascultarea (II) – Traian Dorz

Taina puterii și taina păstrării în neprihănire, taina biruirii ispitelor și taina rămânerii în smerenie este ascultarea de Domnul și este amintirea izbăvirii Sale arătată față de noi.

Oricât de mari ar fi încercările care ne-ar ieși în calea sufletului nostru, totuși nici una nu ne poate birui, dacă Domnul e cu noi.

Oricât de viclene ar fi ispitele și oricât de atrăgător ar fi păcatul, totuși nimic nu ne va putea clinti, nici nu ne va putea abate de pe urmele Domnului, dacă neîncetat vom asculta de Cuvântul Lui.

Apropierea și ascultarea (I) – Traian Droz

Toata nenorocirea oamenilor se trage numai din faptul că ei nu vor să se apropie de Dumnezeu și să asculte ce spune Cuvântul Lui. Căci dacă s-ar apropia să asculte, ar fi cu neputință să nu le placă și să nu-L iubească.

Părerea necredincioasă pe care odată și-au făcut-o cei mai mulți dintre oameni despre Dumnezeu, ei nici nu doresc să și-o mai schimbe, ci rămân mereu tot mai departe de Dumnezeu. Și tot mai neascultători de El.