La praznicul sfinților apostoli Petru și Pavel – Pr. Iosif Trifa

Cu acest prilej, repet ceea ce am spus de atâtea ori.

Cititți pe apostolul Pavel, căci nimeni dintre muritorii pământului n-a înțeles atât de adânc pe Mântuitorul și n-a predicat cu atâta putere pe Hristos cel Răstignit ca el și nici o carte din lume nu atrage pe om cu atâta putere la picioarele Crucii ca epistolele lui.

Dar Apostolul Pavel a fost nu numai un mare vestitor al Evangheliei ci și un profet. A profețit din cuvânt în cuvânt vremile și oamenii de azi.

Sfântul Oastei: Apostolul Pavel – Pr. Iosif Trifa

Un vechi obicei este că aproape toate breslele de oameni îşi au câte un sfânt păzitor. Un sfânt patron şi protector. Spre pildă, corăbierii, încă din vechime, îl au pe sfântul Cristofor.

Noi, la Oastea Domnului, îl avem pe Iisus Biruitorul. El este Păzitorul, Patronul şi Conducătorul nostru. Iar dacă totuşi, pe lângă Domnul şi Mântuitorul nostru e vorba să avem şi noi un sfânt al Oastei, apoi acela, eu zic să fie sfântul şi marele apostol Pavel.

Profeţii şi Contemporanii lor – Traian Dorz

Ce mici sunt totdeauna contemporanii profeţilor mari ai lui Dumnezeu!

Profeţii lui Dumnezeu trăiesc totdeauna în viitor, iar contemporanii lor trăiesc mereu numai în trecut. De aceea neputându-i înţelege îi urăsc.

Un profet înţelept lasă pe o mie de mincinoşi nebuni să vorbească fiindcă un singur cuvânt al lui spulberă o mie de cuvinte ale lor.

Să ne aducem aminte de sfinții noștri înaintași: Moroz Ioan

Un fiu al răbdării și o jertfă a dragostei pentru Domnul a fost și fratele nostru Moroz Ioan din Volovăț, Burla.

Fratele Moroz Ioan s-a născut la 24 iunie 1893, din părinții Nicolae și Maria. Tatăl său a murit pe când el era încă copil mic. Mama sa recăsătorindu-se, nu a mai avut grijă de el și de ceilalți frățiori ai lui. Abia crescut mai mărișor, a fost slugă la străini și așa și-a câștigat traiul până târziu.

Un Nume… o luptă… un steag… – Ioan Marini

Dacă e să las un Testament pentru Oaste și frații ostași, apoi acela este de la I Corinteni 2, 2: Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Iisus şi pe El răstignit. Pr. Iosif Trifa

Când Duhul Sfânt a venit peste apostoli, ei au vestit cu putere pe Iisus ce răstignit și înviat cu atâta stăruință încât, în scurt timp umpluseră Ierusalimul și lumea cu acest Nume. Ei au ridicat în fața ochilor mulțimii pe Hristos cel viu, pe Iisus Biruitorul, vestind în El, mântuirea de păcate.

Mângâietorul – Ioan Marini

Înainte de a pleca din mijlocul alor Săi, Mântuitorul  a căutat să-i mângâie dându-le făgăduința Duhului Sfânt, prin care El va fi cu ai Săi în veac. Astfel, El pleacă și totuși rămâne. El va lipsi și totuși va fi mereu prezent. Ei nu-L vor vedea și totuși va fi cunoscut și bine cunoscut.

Da, El rămâne cu ai Săi, prin Duhul Sfânt. Duhul ne descoperă fața lui Isus Hristos. Predica Lui este una singură: cunoașteți-L pe El, primiți-L pe El, credeți în El, urmați-L pe El!

Fiți plini de Duhul – Ioan Marini

Aţi citit cap. 8 din epistola către Romani? Aici este arătată viaţa în Hristos, viaţa plină de har şi putere pe care credinciosul o are în Hristos Iisus Mântuitorul său.

Dar, întrebarea este: poate fiecare din noi – şi cei mai slabi dintre noi – să aibă plinătatea vieţii în Hristos, aşa cum este arătată în acel capitol din Biblie? Cuvântul lui Dumnezeu ne încredinţează, că da, se poate. Dovada o găsim în foarte multe locuri din Scriptură. Iată două: „ Eu am venit ca oile mele să aibă viaţa şi s-o aibe din plin” (Ioan 10).

O Lucrare a lui Dumnezeu – Ioan Marini

Când vezi un lucru oarecare întrebi cine şi pentru ce l-a făcut? Despre o lucrare oarecare întrebi ce rost are şi cine-i pornitorul ei. Şi dacă cercetezi deaproape, vezi că toate au rost şi un un scop. Şi dacă în cele pământeşti este aşa, cu atât mai mult în cele duhovniceşti unde pornirile vin din alt tărâm decât cel văzut.

De unde? Prin cine? De ce? S-au auzit şi se aud întrebări şi cu privire la lucrarea  duhovnicească a Oastei Domnului. Este de sus, ziceau unii. Este de jos spuneau alţii.

Să ne aducem aminte de sfinții noștri înaintași: Vasile Lavu

Fratele Vasile Lavu s-a născut în comuna Cărpiniș din județul Sibiu, la 12 aprilie 1924.

De copil a plecat ca muncitor la minele din Petrila, județul Hunedoara, unde a învățat meseria de lăcătuș, lucrând cu hărnicie și multă pricepere în așa fel, încât a câștigat de la început prețuirea și dragostea superiorilor săi. S-a căsătorit în august 1950 cu sora Florica.

La Înălțarea Domnului – Pr. Iosif Trifa

După 40 de zile după Înviere, Mântuitorul S-a arătat învățăceilor Săi, încredințându-i că trăiește și dându-le învățături pe care înainte nu le puteau înțelege. Sfântul evanghelist Luca zice că Hristos cel înviat le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Câte învățături sunt pe lume, unele ating urechea, dar puține se leagă de inimă.

Dascălul cel mare al lumii a știut să deschidă urechile și inimile ucenicilor Săi. În școlile omenești se învață ce trebuie să credem, în școala Domnului învățăm cum trebuie să