Divină-i curăția – Traian Dorz

Divină-i curăţia şi-i unic de frumoasă
a celei ce din toate a fost cea mai aleasă,
a Tatălui plăcere, a Fiului comoară
a Duhului Mireasă: şi Mamă, şi Fecioară…

Profeţii, ca pe-o Taină, o-nvăluie-n lumină,

Ascultați voi… – Traian Dorz

Taina puterii, taina păstrării în neprihănire, taina biruirii ispitelor, taina rămânerii în smerenie este ascultarea de Domnul şi este amintirea izbăvirii Sale arătată faţă de noi. Oricât de mari ar fi încercările care ne-ar ieşi în calea sufletului, oricât de viclene ar fi ispitele, oricât de atrăgător ar fi păcatul, totuşi

Să ajungă până la Tine rugăciunea mea! – Traian Dorz

Sunt multe piedici în calea rugăciunilor noastre până la Dumnezeu. De aceea, dacă rugăciunea nu este puternică, stăruitoare și mereu înalta, adeseori nu poate birui piedicile potrivnice și nu poate ajunge până la Dumnezeu (Daniel 10, 12-13).