Mama lui Iisus a zis – Traian Dorz

Mama lui Iisus a zis slugilor: «Să faceţi orice vă va zice!» (Ioan 2, 5)

Fericita şi îndurerata Maică a Domnului nostru Iisus Hristos a fost o fiinţă sfântă, aleasă şi tăcută. A avut o smerenie şi o tăcere atât de mare, cum numai

Adevăratul har al lui Dumnezeu – Arcadie Nistor

Sunt mai multe haruri (1 Petru 5, 12). Credincioşii cărora le-a scris Sfântul Petru erau alipiţi de adevăratul har al lui Dumnezeu. Care este acest har? Harul lui Dumnezeu (Tit 2, 11), acest har a fost arătat. Acest har învaţă pe credincioşi şi pe toţi oamenii să o rupă cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să