Oastea Domnului

Tâlcuirea istoriei lui Iosif, fiul lui Iacov (II) – Pr. Iosif Trifa

Istoria lui Iosif, începe cu ura fraților săi. Fiii aceluiași tată se urau. Și de ce această ură? Ne spune Biblia. „Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi… frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și aun început să-l urască. Nu puteau să-i spună nici o vorbă prietenească.” (Facere 37, 3-4)

Ura fraților lui Iosif, o întâlnim și azi prin atâtea și atâtea case și familii. Între fiii aceluiași tată se ivește și azi pizma și ura când între ei este unul mai bun pe care părinții îl iubesc mai mult. Cei răi întotdeauna au urât și vor urâ pe cel mai bun dintre ei.

Dar ura fraților lui Iosif, are și un înțeles duhovnicesc mai adânc.

Tu știi la ce necazuri – Traian Dorz

Tu știi la ce necazuri, Doamne, în lumea asta ne-ai trimis.
Fă să-îndrăznim, s-avem credință, să biruim, cum Tu ne-ai zis.

Tu știi că-n lume-așa, ca mieii, la lupi ai spus că ne trimiți.
Păzește-ne-între ei, Iisuse, să nu putem fi nimiciți.

Tu știi ce slabi suntem adesea și ce ispite tari avem.
Fii ne-încetat cu noi în luptă și-ajută-ne să nu cădem.

Tâlcuirea istorie lui Iosif, fiul lui Iacov (I) – Pr. Iosif Trifa

Cea mai cunoscuta istorie din Vechiul Testament este istoria lui Iosif, fiul lui Iacov. Am învățat-o cu toții încă de la școală și o știm cu toții, tineri și bătrâni. Și totuși înțelesul cel duhovnicesc, înțelesul cel adevărat al acestei istorii, este așa de puțin cunoscut, este aproape necunoscut. Așa cum se predă la școala istoria lui Iosif, este mai mult o istorie laică, omenească, lipsindu-i adâncimea ei biblică, duhovnicească.

În istoria lui Iosif din Biblie, ca și în istoria cu potopul și corabia lui Noe, călătoria

„Pr. Iosif Trifa; Ce este Oastea Domnului?” – Daniel Oprean – Partea a II-a

Pe 23-24 septembrie 2016, la casa de adunare a Oastei Domnului din Gherla, a avut loc Modul I al Școlii Biblice a Oastei Domnului la nivel național.

Fratele Daniel Oprean (Simeria, HD) a susținut partea a II-a a cursului intitulat „Pr. Iosif Trifa; Ce este Oastea Domnului?”

Mai multe detalii despre Școala Biblică Națională a Oastei Domnului, cât și suportul de curs, puteți găsi aici.

Ce spune Biblia despre ghicitorie, vrăjitorie și spiritism – Ioan Marini

Căutând să imite în totul lucrarea lui Dumnezeu pentru a tulbura lumea și a o îndepărta de la Adevăr, adesori diavolul insuflă pe anumiți oameni pe care îi stăpânește, cu diferite  preziceri și ghicitori, prezentate sub înfățișarea unor adevărate profeții.

În vremea veche, popoarele păgâne care trăiau în întuneric, idolatrie și păcat, erau cu totul sub stăpânirea puterilor satanice. Vrăjitorii, ghicitorii, cititorii în stele, sau cei ce

Călătorilor ce merg spre Sion – Ioan Marini

Evanghelistul scrie:
Călătorilor ce merg spre Sion. Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi… Fii credincios până la moarte, și-ți voi da cununa vieții. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa (Apocalipsa 2:10, 3:11).

Scumpi călători, Evanghelistul, prietenul vostru, care se bucură că v-a putut fi de folos la hotărârea ce ați luat de a merge spre Patria cerească, vă întâmpină azi din nou,

Ți-aș fi vrut, Simone – Traian Dorz

Ți-aș fi vrut, Simone, poarta descuiată,
să nu trebuiască să bat niciodată.
Dar tu n-ai avut, Simone, poarta descuiată.

Aș fi vrut, Simone, să-mi dai sărutare,
făr’ să-ți ceară asta, trista-mi așteptare.
Dar tu n-ai sărit, Simone, să-mi dai sărutare.

Taina încercării – Ioan Marini

De ce a fost dus Israel în pustie? Răspunsul este: ca să fie încercat, să se vadă ce este în inima lui, să cunoască pe Dumnezeu și să fie curățit. Fiindcă numai așa putea să se bucure de țara desfătărilor. Viața și fericirea poporului Său este El, Domnul, de aceea trebuie să-L cunoască și să-L prețuiască mai presus de toate. Iar la aceasta nu putea să ajungă decât într-un loc deosebit, despărțit de lume și lipsit de izvoarele ei de ajutoare și sprijin, unde El putea să lucreze nemijlocit asupra și în mijlocul poporului Său.

Uitarea, niciodată – Traian Dorz

Uitarea, niciodată, nimic să nu-ți ascundă.
Iubirea-ți scaldă totul cu limpedea ei undă.
Recunoștința-ți vină mereu cu flori divine,
Spre cine ți-a dat mâna, spre cel ce-ți face bine.

Micimea, niciodată, să nu te facă-n stare,
Să uiți recunoștința spre cine ți-e datoare.

Aramă sunătoare sau izvor de apă vie? – Ioan Marini

1 Corinteni 13; Ioan 7, 38

Domnul Iisus a spus despre cei ce cred în El că râuri de apă vie vor curge din inima lor. Spunea acest lucru despre Duhul Sfânt pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în El.

Fără îndoială că aceste „râuri” fac mult bine celor din jur. Un râu, pe unde trece, face să răsară viață și verdeață pe malurile lui. Avraam a fost un astfel de „râu”.

Top