Promo – Adunare de comemorare pr. Iosif Trifa – Sibiu, 13 februarie 2016

Adunarea de comemorare a părintelui Iosif Trifa, va avea loc în cimitirul din Dumbrava Sibiului, sâmbătă, 13 februarie 2016, începând cu ora 13.

Pentru cei care din motive binecuvântate nu vor putea ajunge la Sibiu, OasteaDomnului.info va transmite în direct adunarea de comemorare.

Pr. Gheorghe Gogan, despre părintele Iosif Trifa, întemeietorul Oastei Domnului.

Părintele Iosif Trifa – de Traian Dorz

Un vizionar de talie universal – evanghelică. Un erou, un profet, un geniu, un martir al lui Hristos. Aceasta este mărturia unuia dintre ultimii martori care l-au cunoscut şi au colaborat cu el.

Om trimis de Dumnezeu, el a trăit poate cu sute de ani înaintea celor de o generaţie cu el. Era ca un munte care privea departe, înainte peste toate muşuroaiele care erau lângă el sau înaintea lui. El a intuit adevăruri pe care nu numai cei din generaţia sa, dar poate că nici cei din câteva generaţii viitoare, nu vor fi în stare să le cuprindă. Ca un descoperitor care vede continente noi acolo unde contemporanii lui cred că este sfârşitul pământului.

Trecerea părintelui Iosif Trifa la Domnul – Traian Dorz

„Să păstrați toate învățăturile mele întocmai cum vi le-am spus. Eu n-am spus nimic de la mine, ci în toate am ascultat numai de glasul și de Duhul Domnului.  M-am străduit să vă dau nu numai Cuvântul Domnului ci și o pildă cum să-L  urmați. Să călcați după Domnul Isus, pe urmele mele, ca pe urmă să ne întâlnim mai fericiți la sfârșitul luptei noastre lângă Domnul Iisus în Canaanul Său Cel  Ceresc.”

Fragment audio din capitolul Atacul împotriva steaguluidin cartea Hristos, Mărturia mea”. Ultima noapte a părintelui Iosif în lectura autorului Traian Dorz.

Nu faceți din Casa Tatălui Meu – de Traian Dorz

Și a zis celor celor ce vindeau porumbei: «ridicați acestea de aici și nu faceți din Casa Tatălui Meu o casă de negustorie.»

Câtă grijă trebuie să avem toți ca să păstrăm cât mai curată și luminoasă Biserica Domnului, Casa Tatălui pe pământ.
În biserică trebuie să fim cu o deplină curăție în rugăciune, în purtare și în ascultare, în credință și în fapte.
Casa Tatălui este Casă de rugăciune și trebuie să fie sfântă și păstrată în sfințenie.
Tot timpul stării noastre în ea trebuie să fim pătrunși de locul și de starea ei sfântă. De prezența puternică a lui Dumnezeu.

Invitație la adunarea anuală de la Suceava – 5 martie 2016

Dragi frați și surori, vă invităm cu drag la adunarea anuală din Suceava care va avea loc pe data de 5 martie, la ora 14:30 în sala mare a Casei Culturii din Suceava.
Tema adunării din acest an este Întoarce-te ACASĂ, fiule! potrivit cu îndemnul din Evanghelia după Matei de la cap. 18, versetul 3: Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
În partea a doua, în sala mică, va fi un program de poezie și cântare, atât creații consacrate cât și creații proprii. Vă așteptăm cu drag și dor!
Frații din Suceava
Pentru cei care din motive binecuvântate nu vor putea ajunge, adunarea va fi transmisă în direct pe www.oasteadomnului.info. Slăvit să fie Domnul!

Meditaţie şi trăire – de Traian Dorz

Meditația înseamnă adâncirea Cuvântului lui Dumnezeu.
Adâncirea înseamnă cunoașterea Domnului Iisus.
Cunoașterea înseamnă trăirea în Duhul Sfânt.
Trăirea înseamnă părtășie și împreună-lucrare cu Dumnezeu (Icor 3,9) roadele doveditoare ale acestei Taine dumnezeiești (Gal. 5,22).
Nimeni nu poate ajunge la o înaltă și vrednică părtășie și împreună-lucrare cu Dumnezeu fără o limpede cunoaștere a Lui, cunoaștere căpătată prin adâncirea și meditarea stăruitoare asupra Cuvântului Său și a Voii Sale.

Chemare pentru cei tineri – de Ioan Marini

Dacă vrei să fii binecuvântat, iubite tinere, intră de curând în slujba Domnului. Începe să lucrezi din tinerețe să lucrezi pentru El. Lucrul făcut târziu nu poate fi pus alături de cel făcut în ceasurile de dimineață. Și tu ai lăsat să treacă atâția ani, fără să faci ceva! Nimic n-ai adunat! Nici o roadă n-ai adus! Trecut-au anii și tu tot nemântuit!…

Nu mai pierde vremea!  Nu mai sta în nepăsare și în nelucrare! Nu mai întârzia nici un ceas. Vino degrabă la Iisus.

Noutatea iubirii – de Traian Dorz

Noutatea este ceva care ai nevoie să o primeşti zilnic. Oricât de vechi este numele unui ziar, el în fiecare zi e nou, apare din nou şi este citit din nou, ca şi cum ar fi cel dintâi.

Cu pâinea este tot aşa. În fiecare zi o dorim nouă, caldă şi proaspătă.

Aşa este iubirea de care avem nevoie fiecare. O, dacă am simţi într-adevăr şi în acelaşi fel, trebuinţa dragostei între noi!

Adunare de tineret, Marginea (SV), 23 ianuarie 2016

Pe data de 23 ianuarie 2016, frații din localitatea Marginea (județul Suceava), împreună cu alți frați din împrejurimile Bucovinei și nu numai, s-au bucurat într-o frumoasă adunare de tineret desfășurată în casa de adunare din localitate.

Mulțumim fratelui Ionel Geana pentru înregistrarea video.

Cum te-ai întors la Dumnezeu? Și cum ai intrat în Oastea Domnului? – de Pr. Iosif Trifa

Când am fost la Ierusalim am văzut multe lucruri interesante, pe care le-am scris în cartea: “Însemnări din călătoria la Ierusalim”. Acolo se află multe amănunte şi despre călătoria noastră cu vaporul pe apă.

Când am intrat cu vaporul în portul Constantinopol – și mai târziu în portul Alexandria din Egipt – un amănunt mi-a atras atenţia. Îndată ce vaporul nostru a intrat în raza portului, un far de pe ţărm, a început să sloboadă lumină roşie – și vaporul îndată s-a oprit. Lumina cea roșie a farului era semnul de oprire. Și-a stat vaporul pe loc, câteva minute, până când farul și-a schimbat culoarea în verde; atunci a început iar să înainteze.

Învierea şi tineretul – de Ioan Marini

Despre trei morți spune Evanghelia că a înviat Mântuitorul: fiica lui Iair (Luca 8, 40-42; 49-56), fiul văduvei din Nain (Luca 7, 11-17) și pe Lazăr din Betania (Ioan 11). E izbitor, că toți acești morți pe care Domnul i-a înviat, sunt tineri. Este un adânc înțeles în aceste învieri.

Mai întâi, ele ne spun de ușurința cu care moare un tânăr. O boală scurtă a vestejit repede tinerețea fiicei lui Iair.

Top