Oastea Domnului

< >
< >
< >

Ultimele postări

Armele unui creștin luptător (II) – Pr. Iosif Trifa

În cuvintele Scripturii este o putere, este un dar, este ceva din Duhul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu Însuşi. Când citeşti Scripturile cu credinţă şi cu dor de mântuire sufletească, stai sub ploaia harului de Sus, stai sub o revărsare de har şi putere care lucrează în tine. «Viu este Cuvântul lui Dumnezeu şi lucrător, mai ascuţit ca orice sabie cu două tăişuri» (Evrei 4, 12). Acest Cuvânt viu şi lucrător se află în Scriptură şi cine se hrăneşte cu El capătă har şi putere.

Câţi însă dintre creştini citesc Scripturile şi se întăresc cu Duhul lui Dumnezeu din Cuvântul lor?

Acestea sunt armele pe care le recomandă Sf. Ap. Pavel pentru «un bun ostaş al lui Hristos».

Sfântul proroc Ilie și văduva din Sidon – Ioan Beg

“Pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu plouă trei ani și șase luni, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie nu a fost trimis la niciuna dintre ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului” (Luca 4, 26).

Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Ilie la ai săi într-o vreme de grea apostazie a poporului Israel. Aveau un nou împărat, pe Ahab, despre care cuvântul spune că a făcut mai mult rău decât toți împărații dinaintea lui. Între altele, în Samaria, a zidit un templu zeului Baal, unde a ridicat o statuie zeiței feniciene Astarteea și, de asemenea, a ridicat un altar lui Baal. Acestea, după ce mai întâi se căsătorise cu o femeie străină, cu Izabela, fiica împăratului din Sidon. Un lucru mai urât ca acesta înaintea Domnului nici că se putea.

Armele unui creștin luptător (I) – Pr. Iosif Trifa

„În epistola sa către Efeseni capitolul 6, Apostolul Pavel are o minunată înfăţişare a creştinului luptător contra ispititorului diavol. Iată ce fel de arme recomandă Apostolul Pavel pentru un bun ostaş al lui Hristos:

«Îmbrăcaţi-vă în toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii… Pentru aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua aceea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul.

Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.

Pe cel ce are – Traian Dorz

Pe cel ce are-o conștiință,
oricine-ar fi,
– tu să-l cinstești.
De omul fără conștiință
– oricare-ar fi,
să te ferești.

Biserica și Biblia (II) – Traian Dorz

Mijlocul, adică partea cea mai slabă și primejduită, credinciosul trebuie să o aibă încinsă cu Adevărul. Adică să fie bine legat de ascultarea Cuvântului Dumnezeiesc – care este învățătura cea dreaptă și sănătoasă a Bisericii Domnului. Aceasta va fi și tăria, și apărarea lui în lupta sa cu oricare dintre cei potrivnici (Tit 1, 9).

Platoșa neprihănirii înseamnă trăirea unei vieți de înfrânare și evlavie, ferirea de dorințe desfrânate, uciderea plăcerilor păcătoase, viețuirea în dragoste curată și binefăcătoare cu tot ce dă și primește aceasta; – iată, aceasta este puternica apărare a inimii de tot ce poate să o străpungă ucigaș!

Picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii înseamnă hărnicia și osteneala în lucrarea de mântuire și de chemare a Evangheliei.

Toate își au vremea lor (I) – Traian Dorz

Dar toate lucrurile de pe pãmânt își au vremea lor (Ecles. 3, 1).

Odatã ce vremea încercãrii s-a dus, trebuie sã se ducã și ea (1 Cor. 10, 13). Când vremea ei a trecut, atunci chiar și peste voia tuturor paznicilor puternici, sau a legilor nedrepte, Mâna lui Dumnezeu deschide porțile cele de fier (Fap. Ap. 5, 19). Și izbãvește totdeauna pe cei asupriți fiindcã nici o putere nu este mai mare decât puterea Lui. Toate puterile sunt supuse Dumnezeului nostru. De aceea nu dispera credinciosule niciodatã!

Când ești nedreptãțit chiar prin lege și judecat pe nedrept, chiar de dreptate, ai încredere în Domnul: Mai este legea și îndurarea lui Dumnezeu și a Lui Judecatã (Ecles. 12, 14).

Biserica și Biblia (I) – Traian Dorz

Zadarnice au fost toate prigoanele împotriva Bisericii și a Bibliei, toate rugurile și toate torturile, toate înterzicerile și urmăririle, toate combaterile și diversiunile organizate împotriva învățăturii și a Numelui lui Iisus Hristos.  După fiecare val al acestora, puterea înnoitoare și vie a lui Dumnezeu a făcut ca Adevărul și Credința Lui să iasă mai puternice și mai curate din ele. El Însuși, Care locuiește în ceruri, are grijă de aceasta. Și El va veghea totdeauna cu grijă asupra Bisericii și a Bibliei Sale și asupra tuturor vrăjmașilor acestora.

Dumnezeu vede bine tot ce se organizează în contra Lui și alor Lui. Știe bine de de toate consfătuirile vrăjmașe și de toate hotărârile puse la cale în aceste consfătuiri.

Pe cine o să ai aproape – Traian Dorz

Pe cine o să ai aproape când, mâine, o să plângi din greu,
când astăzi, tânăr și puternic, te-mpotrivești lui Dumnezeu?
Pe cine o să ai în moarte, când gol vei tremura-ngrozit
tu, cel ce pe Hristos, cu ură, L-ai torturat și prigonit?

Pe cine ai să chemi în starea, când vei fi părăsit de toți
și va fi tot mai gros și rece, noroiu-n care ai să-noți?
Când va fi tot mai greu și negru, adâncu-n care-ai să cobori
și n-ai să poți nici sta, nici merge
nici să trăiești – și nici să mori…

Depuneți la o bancă sigură – Ionatan Ille

Să ne dăruim lui Dumnezeu, fără ostentație și să ne încredem deplin în El, care ne va da din belșug toate cele de trebuință.

Pentru a face alegerea cea bună, avem nevoie de lumina care ne iluminează ochii minții spre a dobândi discernământul necesar. Nu trebuie considerați nemernici toți bogații și nici nu trebuie condamnat orice fel de comerț aducător de profit, după cum nici strângerea unor provizii pentru nevoi materiale viitoare nu este totdeauna greșită.

Iosif nu a fost neplăcut lui Dumnezeu pentru că l-a sfătuit pe faraon să strângă provizii pentru anii viitori (Genesa 41, 33-36).

Sfântul apostol Pavel n-a greșit când a scris că  „nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor” (2 Corinteni 12, 14).

Pe malul unei ape – Traian Dorz

Pe malul unei ape îmi pare că am stat,
la marginea vieții ce mi-a trecut prin față.
Cu trecerea ei, câte speranțe-am spulberat
și umbrele acestea, eu le credeam viață.

Câte-am văzut prin lume și câte le-am respins
privind plăcerea dulce cu plata cea amară.
Cel ce-nvingea prin ură era cel mai învins.
Când nu-i lumina-n suflet, zadarnic e-n afară.

Top