Oastea Domnului

< >
< >
< >

Ultimele postări

Părintele Iosif, marele trimis – Pr. Viorel Chircă

La 82 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui Iosif Trifa, frații ostași de pretutindeni și-au comemorat părintele sufletesc atât în adunări naționale la mormantul din Dumbrava SIbiului, cât și în adunări locale.

Vorbirea părintelui Viorel Chircă la adunarea de comemorare a părintelui Iosif Trifa din data de 12 februarie 2020 din Galați.

Fiul risipitor – Pr. Iosif Trifa

„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om avea doi feciori. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: «Tată, dă-mi partea ce mi se cade de avuţie!» Şi Ie-a împărţit lor avuţia. Şi, nu după multe zile, adunând toate, feciorul cel tânăr s-a dus într-o ţară departe şi, acolo, a risipit toată avuţia sa, vieţuind întru dezmierdări. Şi, după ce a cheltuit el toate, s-a făcut foamete mare într-acea ţară şi el a început a se lipsi.

Credința și recunoașterea trimișilor – Daniel Dragomir

La 82 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui Iosif Trifa, frații ostași de pretutindeni și-au comemorat părintele sufletesc atât în adunări naționale la mormantul din Dumbrava Sibiului, cât și în adunări locale.

Vorbirea fratelui Daniel Dragomir la adunarea de comemorare a părintelui Iosif Trifa din data de 12 februarie 2020 din Galați.

Robia lui satan – Pr. Iosif Trifa

Când am ieşit din şcoli ştiam din scoarţă în scoarță toată istoria biblică. Ştiam şi istoria israelitenilor cu toate amănuntele ei. Dar nu ştiam înţelesul cel adânc ce este în această istorie. La noi în şcolile cele mari şi cele mici se face greşeala de a se da numai oasele goale ale întâmplărilor biblice. Însă în corpul cel mare şi viu al Bibliei aceste oase îşi au viaţa lor, îşi au înţelesul şi legătura lor.

Semnul apostoliei și prețul adevărului – Traian Dorz (VII)

Un adevărat preot al lui Hristos, având cele două însărcinări, va şti, la fel, întotdeauna, să dea prima însemnătate slujbei de profet… Să o facă pe cea de a doua ascultătoare de cea dintâi.

Pe cea mai mică, ascultătoare de cea mai mare… Pe cea a celor văzute, as­cultătoare de cea a celor nevăzute.

Bucuria și întristarea (II) – Traian Dorz

Bunătatea şi dragostea Tatălui nostru Cel Ceresc iartă într-adevăr greşelile noastre de care ne căim înaintea Lui, iar ele ne sunt şterse şi uitate din pricina Sângelui Scump al Domnului nostru Iisus Hristos, pentru Jertfa Lui răscumpărătoare şi mântuitoare (I Ioan 2, 2). Dar Sfinţenia şi Dreptatea lui Dumnezeu trebuie să curăţească urmele acestor vinovăţii lăsate peste fiinţa noastră, spre a fi noi din nou curaţi deplin.

Adunare comemorare părintele Iosif Trifa, Sibiu, 8 februarie 2020

În 12 februarie, s-au împlinit 82 de ani de la trecerea în Veșnicie a părintelui nostru Iosif Trifa, întemeietorul Oastei Domnului. Cei din vremea lui s-au dus cu toții. Au rămas cei din familia duhovnicească să-i comemoreze plecarea din această lume.

Anul acesta adunarea din iarnă, de la mormântul Părintelui, s-a ținut în ziua de sâmbătă, 8 februarie, de la ora 12, în cimitirul din Dumbrava Sibiului.

Adunarea a fost transmisă în direct pe OasteaDomnului.info.

Vameșul și fariseul – Pr. Iosif Trifa

„Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând drept, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, preadesfrânaţi, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului! Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.” (Luca 18, 10-14)

Bucuria și întristarea (I) – Traian Dorz

Poate că tu te bucuri când poţi să înşeli, să nedreptăţeşti, să furi, să minţi, să-i păcăleşti pe alţii şi să râzi de ei. Când îi poţi atrage să facă răul – şi nu când îi vezi umblând să facă binele. Atunci mai bine întristează-te.

Preotul Iosif Trifa, om al durerii și obișnuit cu suferința – James Foster

Anul acesta am decis să studiez viaţa Părintelui losif încă o dată. M-am gândit că poate învăţ ceva nou sau ceva care poate să mă ajute să înţeleg mai bine activitatea lui şi sentinţa dură pe care a primit-o. Ca să fac asta, am revăzut filmul documentar şi am citit din câteva cărţi: „Preotul losif Trifa, o viaţă de propovăduitor al lui Hristos”, „Ce este Oastea Domnului” şi „Istoria unei jertfe”. După aceea, am stăruit asupra unui text din Noul Testament ca să supun lucrarea Părintelui Iosif unei analize biblice.

Top