Oastea Domnului

Creștinii de azi – Ioan Marini

Treziți-vă, cum se cuvine și nu păcătuiți! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. (I Corinteni 15, 34)

Trăim vremuri grele. Păcatul se răsfață pe tot locul. Păgânătatea creștinilor moderni a întrecut-o parcă și pe a păgânilor adevărați.

Și e grozav când te gândești că toată această lume înfrățită cu păcatul și diavolul, își zice creștină.

Vine-ncet amurgul – Traian Dorz

Vine-ncet amurgul ca o ceaţă deasă
şi-un văl tot mai rece peste ani îţi lasă;
tainele tăcerii spun ciudate şoapte:
– Tu aici n-ai casă. Unde dormi la noapte,
unde dormi la noapte?

Vine-ncet plecarea ca o judecată,
un vârtej la capăt are calea lată;
dacă de la ceruri au să te alunge,
unde te vei duce, unde vei ajunge,
unde vei ajunge?

Vine-ncet sfârşitul ca o despărţire,
ori spre întuneric, ori spre strălucire;

Școala Biblică a Oastei Domnului la nivel național – Modul I

După cum am anunțat anterior, la sfârșitul acestei săptămâni își va deschide cursurile Școala Biblică a Oastei Domnului la nivel național.

Așadar, cu ajutorul lui Dumnezeu, pe 23 și 24 septembrie, la Casa de adunare a Oastei Domnului din Gherla, se vor preda cursurile primului modul și anume:

  • Pr. Iosif Trifa – “Ce este Oastea Domnului”  – fr. Daniel Oprean
  • Formare duhovnicească – pr. Prof. Gheorghe Șanta
  • Exegeză biblică – fr. Mihai Coste.

Eu nu dau Biblia – pr. Iosif Trifa

O întâmplare din timpul prigonirilor din Rusia.

Cumplite zile au trăit creștinii sub bolșevici în Rusia. Foame și mizerie au avut de suferit ei toți, dar cei care au ținut să-și mărturisească credința lor în Domnul Hristos și Evanghelie au suferit și alte necazuri de la ateii bolșevici și de la regimul antihrist al comunismului. Câți credincioși n-au înfundat temnița, ocna şi deportarea în Siberia, iar alții au fost maltratați și uciși pentru simpla vină că credeau în Domnul Hristos și nu voiau să se lepede de mărturisirea Lui.

Vine seara neștiută – Traian Dorz

Vine seara neștiută, ușa ochilor s-o-ncuie
seara asta nu e dată să și-o știe – nimănuie
fericiți sunt ochii care au aflat lumina dulce
care-o să-i închidă-n pace când vor merge să se culce.

Vine ziua ce va frânge cerul lumii la amiază
prăbușind un val pe altul și o groază pe-altă groază

Oastea Domnului în epistolele apostolului Pavel – Pr. Iosif Trifa

Oastea Domnului nu are regulamente și reguli speciale. Pentru că toate regulile și regulamentele ei se află în Cartea Sfântă (Biblie) și în învățătura sfintei Biserici.

Îndeosebi însă, ostășia Domnului își are regulile și rânduielile ei în epistolele apostolului Pavel. Toate regulile unui bun ostaș al lui Hristos se află în epistolele celui mai viteaz ostaș din câți a avut armata Domnului pe pământ: sfântul Apostol Pavel.

În epistolele apostolului Pavel afli totul ce trebuie ostășiei tale. În epistolele marelui apostol, Oastea își află toate rânduielile ei și ostașul toate armele și  regulile lui.

Altarul inimii curate – Pr. Iosif Trifa

E cunoscută din Biblie jertfa celor doi frați Cain și Abel. Când eram prunc la școală, eu mă gândeam mai ales la fumul ce se ridica din jertfa lui Cain și Abel. Dar taina jertfei celor doi frați nu stă numai în focul și fumul ce-l făcuseră, ci stă mai ales în inima lor. Un foc ardea și în inima lui Cain și a lui Abel; în inima lui Abel ardea dragostea, bunătatea iar în inima lui Cain ardea pizma, zgârcenia şi răutatea. Din focul ce ardea în inima lui Abel se ridica spre Cer un miros de bună mireasmă, un miros bine plăcut lui Dumnezeu. Din focul ce ardea în inima lui Cain se ridica un fum greu, înăduşit de pizmă şi răutate şi acest fum era urât înaintea lui Dumnezeu. Focul şi fumul din jertfa celor doi fraţi închipuieşte şi arată aşadar inima lor.

Vino cât e ziuă încă – Traian Dorz

Vino cât e ziuă încă și nu-i timpul dus!
Vino cu credință-adâncă până la Iisus!
Nici doar pân’ la Sfânta Carte ori la Casa Lui,
Treci de-acestea mai departe, pân’ la Cruce sui!

Vor fi-n contră multe, poate, fie câte vor.
Domnul îți va da prin toate, tare, ajutor.

Să afli Crucea Domnului înseamnă să afli dragostea Domnului Iisus – Pr. Iosif Trifa

După învierea Mântuitorului, iudeii, în ura lor, au aruncat crucile răstignirii într-o adâncitură de lângă stânca Golgotei. Peste ele au cărat apoi gunoaie. Mai târziu veniră şi păgânii şi mai astupară şi ei locurile sfinte, clădind peste ele temple idoleşti. Venind la putere împăratul creştin Constantin cel Mare, la anul 326, împărăteasa Elena plecă din Constantinopol la Ierusalim să afle Crucea pe care fusese răstignit Mântuitorul. Numai cu mare greutate putu afla împărăteasa Elena locurile sfinte, căci muntele Golgota era clădit cu temple idoleşti care trebuiră dărâmate, împărăteasa însăşi stătea de faţă la lucrări şi arăta ostaşilor şi lucrătorilor unde să sape. După multă săpătură, în sfârşit, fu descoperită peştera Sfântului Mormânt, şi nu departe de acolo fura aflate şi cele trei cruci de lemn în care se păstrau încă piroanele răstignirii.

Cuibul din pod – Traian Dorz

Aveam noi pe atunci o șură mare. Tocmai sus, lângă acoperiș, niște rândunici făcuseră un cuibușor și acum trebuia să aibă pui. Eu le aruncam grăunțe prin șură iar ele ciuguleau apoi una se așeza pe cuib iar cealaltă sus pe o bârnă lângă ea stătea, se uita la mine și la cuibușorul lor și cânta, și cânta și îmi umplea inima de drag. Cât de bucuros eram că rândunelele mele erau în siguranță și că nimeni nu îndrăznește să se urce până acolo sus să le ia puișorii lor.

Top