Oastea Domnului

Să-L întâmpinăm pe Domnul – Traian Dorz

Ce minunat este sufletul unui om sau al unui popor care, condus de minte sănătoasă, înțelege vremea marilor cercetări dumnedeiești și iese în întâmpinarea Domnului!

Ieșind cu bucurie în întâmpinarea lui Hristos – adică înțelegând drept și primind bine îndrumarea mântuitoare – se face întâlnirea cea mai fericită a sufletului cu Dumnezeu. Și a lui Dumnezeu cu sufletul.

Să ne aducem aminte de sfinții înaintași: Iulius Igna

Fratele Iulius Igna s-a născut în anul 1891, la Câmpuri de Sus, lângă Ilia, județul Hunedoara.

A crescut în aceste locuri frumoase, cu dealuri și pomi roditori, dar a rămas de mic copil fără tată, fiind îngrijit numai de mama lui, Maria, care era o femeie evlavioasă. Ea l-a învățat din copilărie să fie credincios și să iubească lucrurile Domnului, rugăciunea, biserica și cântarea religioasă…

De ce să-ți muști odată limba – Traian Dorz

De ce să-ți muști odată limba în chinul veșnicului vai,
Când ea-ți mai poate încă spune cuvântul ce te-ar duce-n Rai.

De ce sâ arzi scrâșnind în cazna nestinsului osândei foc,
Când ai putea acum în ceruri să afli-al mântuirii loc.

Auzi-mă, Doamne, auzi-mă – Preot Iosif Trifa

Prin rugăciune a coborât  sfântul Ilie, proorocul foc și ploaie din cer… Focul l-a coborât peste jertfa sa când a făcut de rușine pe preoții lui Baal, iar ploaie a coborât-o când Domnul încuiase cerul trei ani de zile (I Regi 18, 16-46). Prin rugăciune a încuiat Ilie proorocul cerul și tot prin rugăciune l-a descuiat. Rugăciunea este o cheie minunată cu ajutorul căreia putem deschide cămara tuturor darurilor și bunătăților cerești. Ce dar mare este nouă rugăciunea! Și ce mult ar trebui să ne rugăm, mai ales în aceste vremi când cerul de sus ne

Cum este făcută crucea – pr. Iosif Trifa

Un adânc înțeles este chiar și în felul cum este făcută crucea. O cruce de lemn e făcuta din două brațe. Un braț e mai lung, mai lungăreț. Acest braț e parcă o cale netedă, un drum deschis care aluneca înainte.

Despre căsătorie – Ioan Marini

Fiindcă unii din frații noștri mai tineri ne-au dat prilejul, ne vedem siliți să scriem de astădată câteva cuvinte despre căsătorie. Facem aceasta punând în fața noastră Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca nici în această privință să nu trecem peste ce este scris (I Corinteni 4, 6) și ținând seama de ceea ce scrie apostolul Pavel în I Corinteni capitolul 7.

Cel dintâi pas. Ce cauți? Fără îndoială ceea ce ești tu însuți. Ești un om duhovnicesc? Vei urma și aici în răbdare călăuzirea Duhului. Ești firesc? Mergi după ceea ce izbește ochii: avere, frumuseţe, ranguri şi alte nimicuri trecătoare. În felul acesta nu te poţi aştepta la binecuvântare de sus, fiindcă de la primul pas ai călcat Cuvântul Domnului.

Nistor Arcadie – comemorare la 10 ani de la trecerea în Veșnicie

Slavit să fie Domnul,

Surori iubite și scumpi frați, adunarea de comemorare a fratelui Arcadie și a sorei Valeria Nistor se va ține anul acest, cu ajutorul lui Dumnezeu, la biserica din comuna Burla (SV), pe data de 7 august 2016. Programul de adunare va începe la ora 14:00, după terminarea Sfintei Liturghii. Pentru cei ce pot ajunge de dimineață, suntem așteptați și la Sfânta Liturghie care va începe la ora 8:30.

Avraam a crezut pe Dumnezeu – Ioan Marini

Avraam a crezut pe Dumnezeu şi aceasta  i s-a socotit ca neprihănire (Romani 4, 3)

Prin credinţă!.. Acesta este drumul credinciosului. Astfel a fost Avraam, care, fără să ştie unde ajunge şi fără a cunoaşte ţara în care va intra, la chemarea lui Dumnezeu, a ieşit din ţara şi rudenia lui, pornind spre locuri  necunoscute şi neştiute. Dar el s-a încrezut în Dumnezeu, a ascultat de glasul Lui, şi a urmat îndemnul Său. Lui Avraam i-a fost deajuns să ştie, că Dumnezeu a vorbit pentru ca să plece “ străin şi călator’’ spre locul unde i-a spus Dumnezeu să meargă.

Invitație la adunarea anuală din Dumbrăveni (SV), 6 August 2016

Slăvit să fie Domnul!

Cu bucurie în suflet vă invităm la adunarea anuală de la Dumbrăveni, Suceava, care va avea loc sâmbătă, 6 august 2016, la Sala de nunți, începând cu ora 16:00.

Tema adunării din acest an va fi de la Filipeni 3, 20-21, fiind în asentiment cu sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului: Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre

Ce înseamnă să te înscrii în Oastea Domnului – Pr. Iosif Trifa

„Dar ce o mai fi și aia, să te înscrii în Oastea Domnului, se întreabă lumea… păi n-au trăit și moșii și strămoșii noștri fără să se înscrie în Oastea Domnului… dar ce noutate o mai fi și asta să te înscrii la Oaste…”

Așa grăiește lumea. Peste tot lumea vede în Oaste o noutate fără rost și fără temei.

Dar noi zicem că Oastea Domnului este o creație a Duhului Sfânt. Și, ca atare, ea își are toate rosturile ei în Biserica Duhului Sfânt și în Cartea Duhului Sfânt, Biblia.

Top