Oastea Domnului

< >
< >
< >

Ultimele postări

Rugăciuni pentru pace – Ioan Marini

Am văzut în multe reviste îndemnuri adresate creștinilor de a se ruga pentru pacea lumii. În unele s-au publicat chiar și rugăciuni, pentru a fi rostite și învățate de credincioși.

Cruciada rugăciunii nu poate fi decât binevenită, mai ales în clipele grele prin care trece omenirea. Prin aceasta se mărturisește nădejdea ce o are creștinul în putința păcii, care poate veni nu de la oameni, ci de sus din ceruri, de la Părintele luminilor, Împăratul păcii. Dar îndrăznim a întreba: e de-ajuns să facem rugăciuni? Cineva s-ar putea arăta mirat că spunem această vorbă. Noi stăruim însă în întrebarea noastră, cu răspunsul că nu-i de-ajuns atât. Căci dacă rugăciunea noastră nu e însoțită de o sinceră pocăință și întoarcere, n-ajunge nimic.

Noi am aflat comoara – Traian Dorz

Noi am aflat comoara ascunsă-n locul sfânt
când am primit chemarea, ca Levi de la vamă,
și-am biruit în lupta dintre avânt și teamă
când ne-am atins de Coasta Divinului Cuvânt.

Noi ne-am întors la țărmuri cu luntrea grea de pești
când mreaja, la Cuvântul Lui Sfânt, am aruncat-o
și pacea conștiinței deplină ne-am aflat-o
când ne-am predat deplinei trăiri dumnezeiești.

Arătarea și ascunderea – Traian Dorz

Dacă vă interesează Iisus, stăm de vorbă toată viața, oricât vreți și oriunde vreți. Dar dacă nu vă interesează El, atunci n-avem ce să mai vorbim nici doua minute împreună, niciodată.

Fericit credinciosul care știe una: Iisus, și care rămâne numai la El, oricât și oricând ar fi întrebat. Înțelept este acela care are un astfel de răspuns, fiindcă acela, rămânând la Iisus, va fi biruitor. Cine știe de acest singur Nume și rămâne mereu numai la el, acela va scăpa totdeauna cu bine și cu sufletul curat de oriunde. Acela nu va rămâne nici de rușine, nici de pagubă niciodată.

Daca L-ai cunoscut pe Domnul și vindecătorul tău Iisus Hristos, atunci ține-te într-una numai de El. Și apoi să nu mai știi nimic altceva, niciodată și nicăieri mai ales în vremile grele decât de Iisus.

Noi toți vom fi aduși – Traian Dorz

Noi toți vom fi aduși odată
la Judecata lui Hristos
și-atunci o să-și primească plată
și cel drept, și cel păcătos.

Și cărțile vor fi luate
– și orice fapte-a fiecui,
și vorbele-adunate, toate,
vor cere răsplătirea Lui.

Aur și zgură (II) – Traian Dorz

Cei care iubesc păcatul și trăiesc în păcat doresc să-L știe pe Dumnezeu cât mai departe de ei, pentru că, știindu-L pe El cât mai departe, ei cred că pot face ce vor și pot umbla cum le place.

Cel mândru mai degrabă se leapădă de orice lucru sfânt decât să se lepede de păcatul său. Omul mincinos spune lucrurile nu numai cum nu sunt, ci și cum ar vrea el să fie.

Hristos i-a trimis și îi trimite fiecărei generații de oameni, prin prorocii Săi, Cuvântul Adevărului Său Sfânt; fiecărui popor, fiecărei limbi, fiecărei cetăți și fiecărui templu… (Matei 28, 20). Iar când vor tăcea toți prorocii acestora, pietrele lor vor începe să strige după ei (Luca 19, 40). O, ce grai înfricoșat va fi graiul pietrelor!

Aur și zgură (I) – Traian Dorz

Dacă n-ai zgură, fii sigur că Domnul nu te pune în foc. Dacă este în tine vreun păcat care trebuie ispășit sau vreo slăbiciune care trebuie înlăturată, e mai bine să fii curățit acum decât să fii ars în veci. Spre a rămâne numai aurul curat al vieții tale în Hristos.

Adevărul te face superior, oricât ai fi de simplu, când te ții în umblarea și mărturisirea lui sfântă. Și te face puternic, oricât ai fi de slab. Minciuna te coboară te face inferior, oricât ai trece de înțelept și de serios… Și te prăbușește în ridicol, oricât te-ai crede de tare.

O singură iubire-i mare – Traian Dorz

O singură iubire-i mare
aproape ca a lui Hristos,
iubirea mamei, care are
același duh și chip frumos;
– cinstiți iubirea-nlăcrimată
a mamei care v-a născut,
punând pe fața ei curată
cel mai duios și drag sărut!

Toate își au vremea lor – Pr. Costel Căuș

”Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui”. Cu aceste cuvinte începe capitolul trei din cartea Eclesiastul. Acesta este un adevăr important, aplicabil atât în lucrurile pământești cât și în cele duhovnicești și de aceea, meditând asupra lui, ne este o lumină călăuzitoare de mare folos pe cărarea mântuirii, ferindu-ne de multe primejdii.

Adevărul că toate își au timpul lor îl constatăm în multe împrejurări din viața pământească: nașterea și moartea își au fiecare timpul lor, la fel copilăria, tinerețea, maturitatea și bătrânețea, sau aratul, semănatul și seceratul, sau munca și odihna și așa mai departe. Însă aplicabilitatea acestui adevăr în domeniul duhovnicesc este cu atât mai importantă cu cât sufletul și viața veșnică sunt mai importante decât trupul și viața pământească.

Nu dezbrăcați armura – Traian Dorz

Nu dezbrăcați armura căci lupta-i încă-n toi,
păcatul dă atacuri mai crâncene spre noi.

Din adevăr, mijlocul, nicicând să nu-ți descingi,
dreptaru-nvățăturii te va-ndruma să-nvingi.

Cu platoșa dreptății mereu stai îmbrăcat,
minciuna și desfrâul te-atacă ne-ncetat.

Lângă Cuvântul Lui Dumnezeu (II) – Pr. Iosif Trifa

“Că din inima oamenilor ies gândurile cele rele: preacurviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, înverșunările, hula, trufia, nebunia”(Marcu 7, 21-22).

“Fericiți sunt cei curați la inima”… (Matei 5, 8).

Cu toate prilejurile, Mântuitorul Hristos a arătat că din inimă ies în lume, ca dintr-un izvor, cele bune ca și cele rele. “Din belșugul inimii vorbește gura”, zicea Mântuitorul (Matei 12, 34). Cele bune ies din belșugul unei inimi curate și sănătoase, iar cele rele ies dintr-o inimă bolnavă și stricată. În evanghelia de duminică, Mântuitorul aseamănă inima omului cu pământul cel bun și cel rău, așa după cum primește sau nu sămânța dumnezeieștilor învățături.

Top