Oastea Domnului

Vom trece râul morții – Traian Dorz

Vom trece râul morții odată fiecare,
Dar nu-i la fel a-l trece în plâns ori în cântare.
Ne vom lua cu toții, din fața Judecății,
ori căile Osândei, ori căile Răsplății.

Odată, fiecare, ce-a semănat va strânge
Și după râs și glume, și după plâns și sânge.

Duh și literă – Eftimiu Florea

În privinţa stării lor în faţa lui Dumnezeu oamenii se împart în trei clase. În clasa întâi sunt oamenii cei făcuţi după chipul lui Dumnezeu (Efes. 4, 24), adică oameni în viaţa cărora se văd însuşirile lui Dumnezeu: dragoste, bunătate, îndelungă răbdare, adevăr, dreptate, sfinţenie.

Pe aceştia, Cuvântului lui Dumnezeu ni-i arată în foarte multe locuri din Sf.  Scriptură, pentru  că a lor este acest Cuvânt. Ei sunt născuţi din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuiul lui Pepelea – pr. Iosif Trifa

O snoavă din popor vorbește despre pățania unui om care și-a cumpărat o casă de la un oarecare Pepelea. Acest Pepelea și-a vândut casa cu o mică condiție. Să mai aibă în ea un cui al lui. – Căci – zicea el – casa mea e de la părinți și, de amintire, vreau să mai am în ea măcar un cui. – Un mic cui? Cu ce mă poate păgubi, își zise în sine cumpărătorul și făcuse contractul. O bucată de timp omul nu se simți stingherit pentru acest cui. Pepelea venea numai din când în când să își vadă cuiul zicând că l-a ajuns dorul de părinți.

Cum cunoști tu pe Iisus? – M. Roman

Mulți Îl cunosc pe Domnul Iisus dar nu toți Îl cunosc cu adevărat.

Cine cunoaște pe Iisus cu adevărat dobândește mântuirea, pacea, fericirea de acum și până în veșnicie. Știe că păcatele îi sunt iertate pentru totdeuna și de aceea este fericit. Știe că este iertat. Dumnezeu o spune. Încredințarea aceasta o are prin faptul că Hristos a ridicat păcatele lui prin jertfirea Ființei Sale. Păcatele lui sunt aruncate în adânc unde sunt acoperite cu apele morții.

Adunare comemorare fratele Nistor Arcadie (10 ani), Burla (SV), 7 August 2016

La 10 ani de la trecerea în Veșnicie, fratele Nistor Arcadie a fost comemorat în cimitirul din localitatea Burla (SV), în după-amiaza duminicii din 7 august 2016.

Programul de adunare a început după terminarea Sfintei Liturghii, fiind prezenți frați veniți din mai multe părți ale țării, cât și din diaspora, special pentru acest eveniment.

De asemenea s-au împlinit și 4 ani de la trecerea la Domnul a sorei Valeria, soția fratelui Arcadie.

Adunare anuală Dumbraveni (SV), 6 August 2016

Sâmbătă, 6 august 2016, a avut loc adunarea anuală a Oastei Domnului din localitatea Dumbrăveni, județul Suceava.

Tema adunării din acest an a fost inspirată din Filipeni 3, 20-21, fiind în asentiment cu sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului: Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

Ca pentru Domnul – Ioan Marini

De astă dată doresc să stau de vorbă cu tine, iubită cititoare, asupra acestui cuvânt din Sfânta Scriptură: „Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul.”

Ce mulțumire în sufletul tău și ce urmări, ce roade binecuvântate pentru căminul în care tu ești mamă, soție sau soră, când ai face toate, ca pentru El!

„Ca pentru Domnul!” Aceasta însemnează că orice lucru îl vei face, va fi atât de bine făcut,

Trecători suntem cu toții – Traian Dorz

Trecători suntem cu toții, fie tare, fie slab,
ori un soare ne usucă, ori un vânt ne ia degrab’.
Ceasul morții nu și-l știe nici cel bun și nici cel rău,
numai nu-i același lucru care e sfârșitul său!

Înțelept e cel ce vede înainte ce-i plăcut,
vai de cel ce vede numai când viața i-a trecut.

A uns ochii orbului – Traian Dorz

Din aceeaşi tină  fuseseră făcuţi ochii aceşti care erau unşi acum. Şi de către Aceeaşi Mână Care Se atingea de ei.

Făcătorul lor, ştiind ce avea să se întâmple, când i-a făcut prima dată, a lăsat peste aceşti ochi umbra. Tocmai în vederea celor ce aveau să se împlinească acum, spre a se arăta astfel lucrările lui Dumnezeu.

000000 – pr. Iosif Trifa

În legătură cu aceste zerouri, nimicuri, numere ce înseamnă de șase ori tot nimic, iată ce a pățit un om. Se întâlni odată cu un filozof și începu ai înșira laude despre femeia lui. – Nevasta mea e frumoasă, zise omul.

Top