Oastea Domnului

< >
< >
< >

Ultimele postări

Nuntă şi judecată (I) – Popa Petru (Săucani)

“Şi a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana. Şi Mama Iui Iisus era acolo; şi a fost chemat şi Iisus cu ucenicii Lui” (loan 2, 1-2).

Versetul acesta ne este atât de cunoscut fiecăruia dintre noi… pentru că la toate nunţile noastre s-a vorbit despre el şi se va vorbi până la sfârşitul veacurilor. Ni-e aşa de drag versetul acesta! Ni-e aşa de dulce şi aşa de scump, că eu aş vrea mereu să-l auzim şi mereu să ne bucurăm de el.

Au lasat calea lui Dumnezeu – Pr. Iosif Trifa

Şi au lăsat israelitenii calea Dumnezeului părinților lor şi au slujit la idoli. (II Cronici 24, 18-21)

Chipul de mai sus arată o întâmplare din Biblie. Această întâmplare este scrisă parcă anume despre noi şi pentru noi, pentru vremurile noastre şi purtările noastre. Ascultaţi cum istoriseşte Biblia această întâmplare: în vremea împăratului Ioas, „au lăsat israelitenii calea Domnului Dumnezeului părinţilor lor şi au slujit idolii lor. Şi s-a făcut urgie peste Iuda şi peste Ierusalim pentru aceasta. Şi Domnul a trimis la ei proroci, să-i întoarcă şi n-au ascultat de înştiinţările ce le-au primit. Şi Duhul Domnului a umplut pe Azaria, preotul, şi s-a sculat Azaria în faţa poporului şi i-a zis: «Acestea zice Domnul!:

Măreaţă-i stânca sfântă – Traian Dorz

Măreață-i Stânca Sfântă din care-i dăltuit
acel ce de furtune sau valuri nu-i clintit,
acel ce-nvinge Timpul și Tunetul cumplit
– măreață-i Stânca Sfântă din care-i dăltuit.

Simpozion Comemorativ Preot Iosif Trifa (1888-1938), Galați, 15 septembrie 2018

Cu binecuvântarea și participarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în data de 15 septembrie 2018, va avea loc în sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Galați, Simpozionul Comemorativ dedicat Părintelui Iosif Trifa, marcat de împlinirea a 130 de ani de la naștere și 80 de ani de la plecarea la Domnul.

Programul simpozionului se va desfășura între orele 14-18.

Organizatori: Arhiepiscopia Dunării de Jos și Oastea Domnului, Galați.

Vom reveni cu detalii.

Răspunsurile Domnului (II) – Traian Dorz

Fii încredințat deplin că așa cum va răspunde Domnul – și nu altfel – este cel mai bine. Apoi, de fiecare dată, veghează cu mulțumiri lui Dumnezeu pentru orice mod în care ți-a răspuns El rugăciunilor tale (Coloseni 4, 2).

Cerurile sunt pline de cântările de laudă și de preamărire a lui Dumnezeu, cântări pe care I le aduc fără încetare creaturile Sale care au rămas în fericirea ascultării de voia Lui și se bucură de lumina prezenței Sale…

Adunare de comemorare – fratele Arcadie Nistor, Burla (SV), 5 August 2018

Adunarea de comemorare a fratelui Arcadie și a surorii Valeria Nistor s-a ținut anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, la căminul cultural din comuna Burla (SV), pe data de 5 august 2018. Programul de adunare a început la ora 14:00, după terminarea Sfintei Liturghii.

Adunarea a fost transmisă în direct pe OasteaDomnului.info.

Lumina în luptă cu întunericul – Pr. Iosif Trifa

Chipul de mai jos arată o întâmplare pe care o istoriseşte Isus Navi (Iosua) în capitolul 10. Şi anume ne spune Biblia că israelitenii aveau o mare bătălie la Gabaon, cu cinci împăraţi păgâni; şi s-a rugat Isus Navi lui Dumnezeu să oprească soarele pe cer, ca să poată isprăvi lupta şi să-i biruie pe păgâni. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui „şi a stătut soarele în mijlocul cerului şi n-a mers către apus o zi întreagă”, până ce israelitenii îi biruiră pe păgâni.

Întru început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul – Pr. Iosif Trifa

Cu aceste cuvinte se începe Biblia, adică Cartea sfântă, care cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu descoperit oamenilor pentru mântuirea lor sufletească. În şase zile, ne spune Biblia că a făcut Dumnezeu lumea cu toate cele ce sunt într-însa. Din ce a făcut Dumnezeu lumea şi de ce a făcut-o? Dumnezeu a făcut lumea din nimic, cu Cuvântul Său, şi a făcut-o din îndurare şi bunătate faţă de noi, ca printr-însa să-L putem cunoaşte şi preamări. Lumea cu toate cele ce sunt într-însa este şi trebuie să fie pentru noi o carte deschisă care mărturiseşte şi-L vesteşte pe Dumnezeu, Făcătorul ei.

Răspunsurile Domnului (I) – Traian Dorz

Uneori, Domnul răspunde îndată strigătelor rugăciunii noastre. El răspunde grabnic atunci când primejdia este foarte aproape de noi sau când vremea ajutorului Său este sosită, sau când rugăciunea este strigată cu putere și disperare, din tot sufletul răscolit. Și ce fericit este pentru noi  acest răspuns! Dar Domnul uneori ne răspunde mai târziu sau chiar mult mai târziu,  –  fiindcă nici primejdie, nici grabă nu era să răspundă mai devreme.

Invitație la adunarea anuală din Dumbrăveni (SV), 11 August 2018

Slavit să fie Domnul! La o săptămână după comemorarea fratelui Arcadie, frații și surorile din Dumbrăveni vă invită la adunarea anuală ce va avea loc la Sala de nunți“(lângă primărie) pe data de 11 august începând cu ora 16:00.

Dorim ca, și anul acesta, să fim împreună pentru un popas de întărire a sufletelor în călătoria spre Cer.

Tema adunării este inspirată din versurile fratelui Traian Dorz:

Și numa-n ceruri vom vedea ce vesnică cunună
și stralucire va purta umblarea ÎMPREUNĂ.

alături de versetul din Romani cap 15, 5-6:

Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Iisus, pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.

Top